Waldemar Kuliński Sekretarz Województwa - Dyrektor Urzędu

Szanowni Państwo!

 

Z Samorządem Województwa Mazowieckiego związany jestem przeszło dziesięć lat. Pełniąc funkcję Dyrektora Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (od 2009 roku również Sekretarza Województwa), uczestniczyłem w jego powstawaniu oraz rozwoju. Z mojego długoletniego doświadczenia wiem, że zarządzając Urzędem warto wyznaczać sobie wysoko postawione cele i z konsekwencją do nich dążyć. Od początku dbaliśmy o jakość świadczonych usług oraz oszczędne gospodarowanie publicznymi środkami. Sprawna realizacja zadań wymaga perspektywicznego myślenia. Bez dostosowania do nowych zadań poziomu zatrudnienia, struktur organizacyjnych, wdrażania nowych narzędzi, wykorzystania nowoczesnego sprzętu komputerowego oraz ustawicznego inwestowania w podnoszenie kwalifikacji pracowników nie byłoby kompetentnie i nowocześnie zarządzanego Urzędu. Ale to co najważniejsze, w codziennych działaniach kierujemy się troską o klientów. Nie możemy zapominać, że administracja pełni rolę usługową wobec społeczeństwa. Głównym zaś weryfikatorem podejmowanych przez nas inicjatyw, ich skuteczności i jakości jest właśnie klient.  

 

Dbając o jakość - działamy skuteczniej. W 2003 roku Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego przystąpił do wdrożenia systemu zarządzania jakością. Jego stworzenie, w oparciu o wymagania popularnej w sektorze prywatnym międzynarodowej normy ISO 9001, przełożyło się na zastosowanie w pracy szeregu narzędzi używanych i cenionych przez menadżerów na całym świecie. Pozwoliło to usprawnić funkcjonowanie Urzędu – usunąć zbędne biurokratyczne procedury, poprawić jakość usług, a także racjonalizować wydatkowanie środków publicznych. Idąc krok dalej, na przestrzeni lat 2007-2010, Urząd wdrożył i certyfikował Zintegrowany System Zarządzania, który oprócz wprowadzonego systemu zarządzania jakością, obejmował programy: zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz środowiskowy, a także System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym. Ukoronowaniem działań w tym zakresie było przyznanie w 2007 roku Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Mazowieckiego Polskiej Nagrody Jakości. Wyróżnienie to potwierdza, że potrafimy przekładać potencjał organizacji na wymierne efekty, odczuwalne dla wszystkich mieszkańców. To niewątpliwie sukces wszystkich pracowników naszej instytucji. W najbliższym czasie mamy szansę stać się także jedynym Urzędem Marszałkowskim w kraju, który będzie posiadał wdrożone i certyfikowane pięć systemów zarządzania. Do certyfikowanych wcześniej zostanie włączony system zarządzania bezpieczeństwem informacji. Jest to jasny komunikat dla klientów, że jesteśmy w pełni wiarygodni i zatrudniamy profesjonalnych i kompetentnych pracowników.

 

Oczywiście, budując nowoczesny system jakości w naszym Urzędzie, dążymy nie tylko do uzyskiwania kolejnych nagród i certyfikatów. Naszą największą ambicją i miarą sukcesu jest zadowolony i usatysfakcjonowany klient. To nie klient jest dla nas, ale my dla niego. Trzymając się tej, wydawałoby się prostej zasady, kierowanie Urzędem jest nie tylko skuteczniejsze, ale i daje znacznie więcej satysfakcji oraz przeświadczenie, że z optymizmem możemy patrzeć w przyszłość.

 

Waldemar Kuliński

Sekretarz Województwa –

Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.