Realizacja zadań samorządu województwa na rok 2015

Rok 2015 dla województwa mazowieckiego to rok wielu zdarzeń wykraczających w swoich konsekwencjach poza jednoroczną perspektywę – decyzja Trybunału Konstytucyjnego w sprawie „janosikowego”, wygaszanie projektów z okresu programowania 2007–2013, negocjacje na szczeblu unijnym i krajowym dotyczące nowego podziału środków…

2015.12.28 11:50 , aktualizacja: 2016.03.29 14:44

Autor: Wydział Komunikacji Zewnętrznej UMWM, Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Decyzja Trybunału Konstytucyjnego zobowiązuje do przeprowadzenia systemowych zmian w ustawie o jednostkach samorządu terytorialnego. Potwierdzono, że wpłaty, liczone na podstawie dochodów sprzed 2 lat, są zbyt duże, a przede wszystkim, że województwo nie może się dalej zadłużać, by wspierać inne regiony.

 

W marcu ub.r. organ egzekucyjny doprowadził do zablokowania kont samorządu województwa. Oznaczało to, że nie mogliśmy dysponować własnym budżetem i realizować zadań, do których zostaliśmy powołani. Sparaliżowało to przepływ środków do tego stopnia, że Mazowsze miało zamkniętą drogę do regulowania bieżących płatności – w tym raty „janosikowego”. Wojewódzki Sąd Administracyjny ostatecznie stwierdził, że postępowanie egzekucyjne, w wyniku którego urząd skarbowy ściągnął z konta województwa ponad 60 mln zł nie miało podstawy prawnej i uchylił je.

 

Pozytywne zmiany zostały dostrzeżone przez FitchRatings, który zaktualizował perspektywę ratingów województwa mazowieckiego z negatywnej na stabilną oraz potwierdził rating Mazowsza na poziomie „BBB” (tzw. poziom inwestycyjny oznaczający wystarczającą zdolność płatniczą emitenta do wywiązywania się z podjętych zobowiązań, przy jednoczesnej większej wrażliwości na niekorzystne warunki zewnętrzne). Na decyzję agencji wpływ miał przede wszystkim – wprowadzony przez Mazowsze w 2014 roku – „program ostrożnościowy”, zakładający oszczędności wydatków operacyjnych województwa o około 250 mln zł w latach 2014–2016.

 

Nowy program regionalny łączy w sobie inwestycje, które do tej pory były w dwóch programach – Regionalnym Programie Operacyjnym i Projekcie Operacyjnym Kapitał Ludzki. W poprzedniej perspektywie mieliśmy prawie 3 mld euro w ramach RPO WM, w tej – 2,1 mld euro. W kopertach krajowych mamy też zarezerwowane 1,7 mld euro do dyspozycji mieszkańców regionu. To dodatkowa motywacja dla Mazowszan. Dobrą informacją jest także zielone światło dla uruchomienia Projekt Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, którego budżet to ponad 13,5 mld euro.

 

W dobie emigracji wychodzenie naprzeciw potrzebom młodych ludzi jest w pełni uzasadnione. Formą wsparcia dla nich są założenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020. To przede wszystkim wsparcie dla ludzi młodych w przedziale wiekowym 15–29 lat – bezrobotnych, biernych zawodowo i poszukujących pracy.

 

Mazowsze stawia też na współpracę z naukowcami. Jest regionem o największym w Polsce potencjale naukowo-badawczym oraz innowacyjnym. Charakteryzuje się też wewnętrznym zróżnicowaniem. Obok dużych centrów przedsiębiorczości mamy słabiej rozwinięte podregiony. Dlatego tak ważne jest prowadzenie efektywnej polityki rozwoju, wykorzystującej potencjał Mazowsza. Kończące się właśnie RPO WM 2007–2013 dawało pewne możliwości dotacji na innowacje. W nowym programie operacyjnym kładziemy nacisk przede wszystkim na tę dziedzinę. Naszą ambicją jest utrzymanie pozycji lidera gospodarczego w kraju oraz konkurowanie z regionami Europy.

Liczba wyświetleń: 2331

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.