Pomoc Techniczna RPO WM 2014–2020

Informacja o projektach realizowanych przez beneficjenta

2017.01.25 15:25 , aktualizacja: 2019.01.08 14:10

Autor: Departament Organizacji, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

W perspektywie 2014–2020 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, jako Beneficjent Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, realizuje projekty w ramach Pomocy Technicznej RPO WM 2014–2020. Są to:

  • Plan Działań Pomocy Technicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na lata 2015–2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM

  • Plan Działań Pomocy Technicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na lata 2019–2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM

Projekty będą realizowane poprzez utrzymanie optymalnego poziomu zatrudnienia, wysoko wykwalifikowanej kadry, niezbędnych warunków pracy, gwarantujących skuteczne wykonywanie obowiązków związanych z RPO WM. Obejmie m.in. realizację szkoleń indywidualnych i grupowych, studia podyplomowe oraz wyjazdy zagraniczne, wyposażenie stanowisk pracy w sprzęt biurowy, komputerowy wraz z oprogramowaniem, zapewnienie powierzchni biurowej, jak też finansowanie kosztów związanych z obsługą administracyjną i organizacyjną komórek zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO WM.

  • Plan Działań Pomocy Technicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na lata 2015–2018 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM

  • Plan Działań Pomocy Technicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na lata 2019–2023 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM

Projekty w zakresie inteligentnych specjalizacji to narzędzie programowania polityki innowacyjności. Zakładają koncentrację zasobów wiedzy i  nakierowanie ich na ograniczoną liczbę priorytetowych działań gospodarczych – w perspektywie służy zdobyciu i utrzymaniu przez region przewagi konkurencyjnej w wymiarze globalnym.

  • Plan Działań Pomocy Technicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na lata 2015–2018 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM

  • Plan Działań Pomocy Technicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na lata 2019–2023 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM

Projekty będą realizowane m.in. poprzez opracowanie i monitorowanie planu ewaluacji RPO WM 2014–2020, współpracę z Krajową Jednostką Ewaluacyjną przy przygotowywaniu dokumentów odnoszących się do realizacji ewaluacji polityki spójności w Polsce, współpracę i wymianę informacji z instytucjami zaangażowanymi w programowanie i wdrażanie RPO WM 2014–2020 na poziomie regionalnym, partnerami społecznymi oraz innymi podmiotami działającymi w obszarze ewaluacji.  

  • Plan Działań Pomocy Technicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na lata 2017–2018 w zakresie informacji i promocji RPO WM 2014-2020

Projekt ma na celu podnoszenie świadomości i wiedzy mieszkańców województwa mazowieckiego o roli funduszy europejskich w ich najbliższym otoczeniu, a także poszerzenie wiedzy o możliwościach pozyskania i wykorzystania tych funduszy przy pomocy szerokiego spectrum działań informacyjno-promocyjnych.

 

Pliki do pobrania

Liczba wyświetleń: 2915

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.