Gospodarka

Gospodarka

2015.01.13 08:15 , aktualizacja: 2018.07.03 09:45

Autor: Oprac. Mariusz Rukat (KM), Wprowadzenie: Monika Guzowska

powiększ, kombinat Orlen w Płocku nocą Fot. arch. UMWM
powiększ, pociąg w barwach Kolei Mazowieckich Fot. arch. UMWM
powiększ, papryki Fot. arch. UMWM
powiększ, dojrzewające na drzewie jabłka Fot. arch. UMWM

Mazowsze to największy, najbogatszy i najbardziej konkurencyjny region Polski. Jest wiodącym eksporterem oraz importerem w skali kraju, a w gronie partnerów handlowych województwa znajdują się przedstawiciele zarówno z UE, jak i spoza Wspólnoty – głównie Europy Wschodniej i Azji.

 

Przemysł województwa odznacza się dużym zróżnicowaniem branżowym i strukturalną różnorodnością. Na Mazowszu zarejestrowanych jest 809 371 przedsiębiorstw gospodarczych (dane Urząd Statystyczny w Warszawie - luty 2018), w tym: ponad 1100 dużych firm, przeszło 5 tys. średnich, około 25,5 tys. małych oraz ponad 750 tys. mikroprzedsiębiorstw. Tak szerokie zróżnicowanie sprawia, że gospodarka Mazowsza nie jest silnie uzależniona od rynkowych wahań koniunkturalnych, również w kontekście międzynarodowym.

 

Głównymi atutami Mazowsza są: największy wśród województw potencjał gospodarczy kraju (wytwarzane ponad 22 proc. całościowego PKB), wysokie tempo rozwoju i największe nakłady na działalność w obszarze badań i rozwoju (R&D). Olbrzymi potencjał tworzą ludzie, w tym wysoko wykwalifikowana kadra pracownicza. Nie bez znaczenia jest też dostęp do najlepszych centrów naukowych i ośrodków akademickich, m.in. największa w Polsce liczba wyższych uczelni (94 akademie i uniwersytety) i możliwości, jakie stwarza miasto stołeczne Warszawa.

 

Gamy produkcji i przemysłu

Na Mazowszu rozwinęły się prawie wszystkie branże przemysłu. Wiodące to produkcja środków transportu (przemysł samochodowy oraz produkcja ciągników rolniczych), przemysł elektroniczny, paliwowy, chemiczny (w tym farmaceutyczny i kosmetyczny), spożywczy i maszynowy. Dominuje przemysł rolno-spożywczy, głównie ze względu na  obszar i wielkość produkcji. To tutaj zlokalizowane są największe w skali kraju areały użytków rolnych oraz powierzchni sadów. Ponad połowę jabłek i jedną czwartą truskawek wytwarza się właśnie w województwie mazowieckim. Wszystko to sprawia, że Mazowsze jest nie tylko wiodącym eksporterem owoców krajowej produkcji (ponad 40 proc.), ale także głównym producentem warzyw i drugim co do wielkości producentem zbóż. Jest także liderem w produkcji mleka, a wyliczając silne strony, warto wspomnieć o sukcesach w produkcji mięsa. Wśród głównych sektorów przetwórstwa najlepsze pozycje zajmują: owocowo-warzywny, mięsny, mleczarski, cukrowniczy, tłuszczowy i tytoniowy.

 

Na Mazowszu dynamicznie rozwija się również przemysł petrochemiczny, czego przykładem jest rafineria w Płocku – największa w kraju. Nie można też pominąć obszarów: energia i energetyka, hutnictwo żelaza, przemysł precyzyjny, papierniczy, odzieżowy, włókienniczy, poligrafia oraz przemysł metalowy, w tym narzędzia i technologie uzbrojenia. Z powodzeniem rozwijają się usługi finansowo-ubezpieczeniowe, telekomunikacyjne i informatyczne (IT) oraz wspomniane już działania z obszaru badań i rozwoju (R&D). Tu zlokalizowane są także liczne placówki prowadzące działalność naukowo-badawczą i rozwojową w rozmaitych dziedzinach (m.in. fotonika, optoelektronika, biomedycyna, biotechnologie i nanotechnologie).

 

Mazowsze dysponuje bogatym zapleczem surowców mineralnych, dzięki czemu przoduje w sektorze budowlanym. Atutem są nie tylko powszechnie występujące kruszywa, takie jak piaski, żwiry, iły, ale także złoża kopalin: węgla brunatnego, fosforytów oraz glin ogniotrwałych.

 

Inwestycje

Jeden na pięciu inwestorów przybywających do Polski, lokuje kapitał właśnie w województwie mazowieckim. Zachęca do tego wieloaspektowość rynku i korzystne położenie. Nie bez znaczenia jest dobra infrastruktura komunikacyjna regionu – sieć dróg i połączenia kolejowe oraz międzynarodowe porty lotnicze w Warszawie i Modlinie.

 

W procesie wspierania rozwoju gospodarczego i innowacyjności regionu, Samorząd Województwa Mazowieckiego, w porozumieniu z sektorem prywatnym, oferuje przedsiębiorcom i inwestorom zagranicznym szereg udogodnień. Ułatwieniem są ulgi podatkowe, możliwość dostosowania infrastruktury terenowej do potrzeb inwestycyjnych, a także wykorzystanie programów strukturalnych i wsparcie Unii Europejskiej dla inwestycji zewnętrznych przy współpracy z lokalnym, mazowieckim przedsiębiorcą.

 

Potencjał ludzki, nauka i technologia

Na Mazowszu stale rośnie liczba osób z wyższym wykształceniem, co przekłada się na dysponowanie świetnie wykwalifikowaną kadrą. O poziom wykształcenia troszczą się najlepsze w Polsce uczelnie, a wśród nich: Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Handlowa, Warszawski Uniwersytet Medyczny i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.

Jedną z form komunikacji sektora produkcji z obszarami nauki i biznesu jest współdziałanie w ramach klastrów przemysłowych, naukowych i technologicznych. Obszary zainteresowania tych jednostek obejmują: edukację, biotechnologię, technologie lotnicze, kosmiczne i badań kosmosuenergię (w tym badania źródeł odnawialnych), technologie informacyjno-komunikacyjne, nauk medycznych i biomedycznych, chemicznych i biochemicznych oraz foto-technologie.

 

Sztandarowymi przykładami pól współdziałania zespołów naukowo-badawczych z przemysłem są obecne na Mazowszu parki technologiczno-przemysłowe: Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny, Mazowiecki Park Naukowo-Technologiczny oraz stworzony w porozumieniu z Narodowym Centrum Badań Jądrowych – Park Naukowo-Technologiczny w Świerku. Poprzez współpracę z jednostkami naukowymi, instytutami badawczymi, przedsiębiorcami, administracją publiczną, instytucjami otoczenia biznesu i organizacjami międzynarodowymi, jednostki te budują sieć kooperacji oraz wspierają i inicjują działalność R&D.

 

Na Mazowszu funkcjonuje również najnowocześniejszy w Polsce i jeden z najbardziej zaawansowanych kompleksów w Europie – Centrum Konwersja Energii i Źródła Odnawialne (KEZO) w Jabłonnie. To centrum laboratoriów badawczych Polskiej Akademii Nauk zajmujące się wykorzystaniem energii odnawialnej.

 

Zapraszamy do kontaktu!

Zapraszamy do śledzenia informacji gospodarczych dla Przedsiębiorców i Konsumentów na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz bezpośredniego kontaktu z jednostkami odpowiedzialnymi za współpracę i promocję gospodarczą w województwie mazowieckim:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego W Warszawie

Kancelaria Marszałka

Wydział Współpracy i Promocji Gospodarczej

Ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

Tel. +48 22 59 07 802

Email:

 

 

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

Ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa

Tel. +48 22 566 47 60

Email:  

Liczba wyświetleń: 18089