Rating finansowy

Rating Województwa Mazowieckiego

2007.02.22 00:00 , aktualizacja: 2020.11.04 11:40

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

Województwo Mazowieckie jako pierwsze województwo w kraju uzyskało międzynarodowy rating finansowy nadany przez agencję ratingową FITCH-POLSKA.

Uzyskanie ratingu międzynarodowego w chwili obecnej staje się zarówno koniecznością jak i atutem na krajowym i międzynarodowym rynku finansowym.

W ostatnich latach rating w polityczno-gospodarczym świecie robi dużą karierę porównywalną z ISO i audytem wewnętrznym. Rating na podstawie wielorakich parametrów określa wiarygodność kredytową instytucji, banku, samorządu. O tym jak szczegółowa jest ocena, świadczy wykaz informacji, które musi dostarczyć jednostka samorządu terytorialnego. Dane te dotyczą kontekstu politycznego (struktura organizacyjna urzędu, reprezentacja polityczna), gospodarczego (wartość PKB, struktura demograficzna, rynek pracy, informacje o aktualnej gospodarczej i infrastrukturze), a również szczegółowe sprawozdania dotyczące przedsiębiorstw będących własnością JST. Do sporządzenia ratingu niezbędna jest analiza budżetów przynajmniej z ostatnich pięciu lat, dokładny opis dochodów i wydatków lokalnych (metody ewidencji dochodów, ich wysokość w badanym okresie, koncentracja dochodów lokalnych, ściągalność podatków lokalnych, przewidywania dotyczące prywatyzacji).

Agencje ratingowe na podstawie przedstawionych danych ustalają między innymi elastyczność samorządu w zakresie efektywnego wpływu na dochody podatkowe budżetu w zmieniającym się otoczeniu gospodarczym, także w powiązaniu z krajowym podziałem dochodów, dlatego badane są wielkości transferów oraz ich udział w dochodach operacyjnych JST oraz zasady ich wykorzystania. Jeśli chodzi o wydatki, to w zależności od tego, jak wpływa na nie struktura instytucjonalna bada się wielkość i rodzaj wydatków obligatoryjnych samorządu, czy mogą być one finansowane z opłat i podatków przypisanych JST. Jeśli chodzi o zadłużenie, to pozytywnie oceniane jest długoterminowe inwestowanie w takie dziedziny działalności samorządu jak szkoły, transport publiczny, wodociągi i kanalizację.

Ocena wiarygodności kredytowej umożliwia podmiotowi, który ją uzyskał, przede wszystkim:

  • rozszerzenie kręgu potencjalnych inwestorów,
  • obniżenie kosztów finansowania wskutek dywersyfikacji źródeł finansowania,
  • zwiększenie płynności finansowej w skutek obniżenia kosztów finansowania,
  • możliwość dostępu do różnych instrumentów finansowych również wskutek dywersyfikacji źródeł finansowania);
  • rozpoznawalność wśród międzynarodowych instytucji finansowych w wyniku łatwego dostępu do informacji (rating) umożliwiających ocenę ryzyka kredytowego,
  • rozpoczęcie długofalowego procesu inwestycji i rozwoju.

Definicje ratingów Fitach są dostępne na stronie agencji pod adresem www.fitchratings.com. Opublikowane ratingi, kryteria i metodyki są dostępne przez cały czas na tej stronie.

Na stronie www.fitchratings.com w sekcji „Code of Conduct” znajdują się następujące dokumenty: code of conduct, confidentiality, conflicts of interest, affiliate firewall, compliance policies and procedures, a także inne istotne dokumenty dotyczące procedur stosowanych przez Fitch.

 

Jeżeli załączone dokumenty nie mogą zostać prawidłowo odczytane przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt mailowy z bądź telefoniczny: 22 59 07 776. Postaramy się umożliwić Państwu zapoznanie się z tym dokumentem.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 196 kB, Liczba pobrań: 205, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 159 kB, Liczba pobrań: 175, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 259 kB, Liczba pobrań: 143, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 213 kB, Liczba pobrań: 130, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 129 kB, Liczba pobrań: 354, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 20 kB, Liczba pobrań: 264, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 318 kB, Liczba pobrań: 214, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 119 kB, Liczba pobrań: 211, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 121 kB, Liczba pobrań: 219, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 208 kB, Liczba pobrań: 217, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 1200 kB, Liczba pobrań: 897, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 922 kB, Liczba pobrań: 719, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 182 kB, Liczba pobrań: 1266, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 1577 kB, Liczba pobrań: 824, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 1686 kB, Liczba pobrań: 982, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 77 kB, Liczba pobrań: 923, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 1444 kB, Liczba pobrań: 1130, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 413 kB, Liczba pobrań: 1250, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 40 kB, Liczba pobrań: 1064, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 394 kB, Liczba pobrań: 1140, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 150 kB, Liczba pobrań: 1115, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 41 kB, Liczba pobrań: 1112, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 62 kB, Liczba pobrań: 1315, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 35 kB, Liczba pobrań: 1215, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 40 kB, Liczba pobrań: 1292, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 78 kB, Liczba pobrań: 1346, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 134 kB, Liczba pobrań: 1472, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 151 kB, Liczba pobrań: 1170, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 125 kB, Liczba pobrań: 1314, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 1028 kB, Liczba pobrań: 1471, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 1065 kB, Liczba pobrań: 1405, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 368 kB, Liczba pobrań: 2351, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 339 kB, Liczba pobrań: 1446, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 66 kB, Liczba pobrań: 1457, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 35 kB, Liczba pobrań: 2228, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 48 kB, Liczba pobrań: 1401, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 58 kB, Liczba pobrań: 1484, Dokument programu Microsoft Word

Liczba wyświetleń: 11214

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.