Sekretarz Województwa – Dyrektor Urzędu

Waldemar Kuliński

Waldemar Kuliński

Rys biograficzny

Waldemar Kuliński (ur. 1953 r). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Podyplomowych Studiów Organizacji i Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1973-77 pracownik Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku. W latach 1977-98 pracował w Urzędzie Wojewódzkim w Płocku gdzie w latach 90-98 pełnił funkcję dyrektora generalnego urzędu. Od stycznia 1999 r. dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Mianowany urzędnik Służby Cywilnej, członek Komisji Kwalifikacyjnej Służby Cywilnej. Zainteresowania: sport, turystyka, polityka.

Zakres obowiązków


Dyrektor Urzędu, z upoważnienia Marszałka Województwa Mazowieckiego:

  • wykonuje funkcję kierownika Urzędu, kierownika jednostki kontrolowanej i pracodawcy dla pracowników Urzędu;
  • zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu, warunki jego działania, a także prawidłową organizację pracy.


Dyrektor Urzędu przede wszystkim:

  1. sprawuje nadzór i koordynuje działalność wszystkich departamentów;
  2. sprawuje nadzór nad realizacją polityki personalnej, wynikającej ze strategii personalnej przyjętej w Urzędzie;
  3. wykonuje zadania organizacyjno-logistyczne związane z zapewnieniem właściwych warunków działania Urzędu;
  4. dysponuje środkami budżetowymi zgodnie z udzielonymi upoważnieniami;
  5. przygotowuje posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego i koordynuje współpracę Urzędu z Sejmikiem Województwa Mazowieckiego.
Sekretariat: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (+48 22) 5907816
fax (+48 22) 5907853