Aktywność Marszałka

Aktywność Marszałka w Komitecie Regionów

2011.04.05 14:55 , aktualizacja: 2016.04.01 14:41

Województwo mazowieckie od 2004 roku w Europejskim Komitecie Regionów reprezentuje Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik (obserwatorem był od 2002 roku, pełne członkostwo rozpoczął po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej). 10 lutego 2010 roku powołany został w skład Prezydium Komitetu Regionów.

więcej o: Aktywność Marszałka w Komitecie Regionów

Odbyła się 144. sesja plenarna KR

2021.05.06 16:10 , aktualizacja: 2021.05.10 11:44

To kolejna sesja Europejskiego Komitetu Regionów. Tym razem wśród omawianych zagadnień znalazły się m.in. ekologia, ochrona zdrowia, sprawy socjalne i przyszłość Europy.

więcej o: Odbyła się 144. sesja plenarna KR

O „zielonych” rozwiązaniach na posiedzeniu ENVE

2021.03.26 13:10 , aktualizacja: 2021.03.29 09:25

Kolejne posiedzenie Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii poświęcone było w znacznej mierze wdrażaniu ekologicznych rozwiązań w gospodarce.

więcej o: O „zielonych” rozwiązaniach na posiedzeniu ENVE

Sesja Plenarna Europejskiego Komitetu Regionów

2021.03.19 09:45

W dniach 17–19 marca 2021 r. odbyła się Sesja Plenarna Europejskiego Komitetu Regionów. W posiedzeniu wziął udział Marszałek Adam Struzik.

więcej o: Sesja Plenarna Europejskiego Komitetu Regionów

ENVE o chemikaliach i zielonym ładzie

2021.02.02 15:00 , aktualizacja: 2021.02.02 15:47

Regiony wolne od toksyn i Europejski Zielony Ład to główne tematy kolejnego posiedzenia komisji ENVE. Marszałek Adam Struzik przedstawił prezentację dotyczącą opinii Komitetu Regionów w sprawie bezpiecznych i zrównoważonych chemikaliów w środowisku wolnym od toksyn w miastach i regionach Europy.

więcej o: ENVE o chemikaliach i zielonym ładzie

Komitet Regionów UE o wyzwaniach w transporcie publicznym

2020.12.09 15:25 , aktualizacja: 2020.12.17 10:16

W opinii sporządzonej i wygłoszonej 9 grudnia na grudniowej sesji plenarnej Komitetu Regionów Unii Europejskiej marszałek Adam Struzik zaapelował do Komisji Europejskiej o dodatkowe środki dla regionów na rozwój nowych oraz modernizację istniejących systemów transportu publicznego. Dzięki takim inwestycjom miasta staną się nie tylko atrakcyjnymi miejscami do zamieszkania, ale będą także przyjazne dla środowiska.

więcej o: Komitet Regionów UE o wyzwaniach w transporcie publicznym

Marszałek sprawozdawcą unijnej opinii – obrady EKR

2020.11.10 17:05 , aktualizacja: 2020.11.18 12:48

Marszałek Adam Struzik został wybrany na sprawozdawcą opinii Europejskiego Komitetu Regionów (EKR) w sprawie „Strategii chemicznej na rzecz zrównoważonego rozwoju”. To ważny krok w pracy mającej na celu ochronę zdrowia i środowiska.

więcej o: Marszałek sprawozdawcą unijnej opinii – obrady EKR

O Zielonym Ładzie na posiedzeniu Europejskiego Komitetu Regionów

2020.10.22 13:30 , aktualizacja: 2020.11.13 11:06

Podczas posiedzenia online Grupy Roboczej Europejskiego Komitetu Regionów marszałek Adam Struzik omówił szanse i wyzwania stojące przed regionami i miastami w promowaniu ekologicznego i zrównoważonego transportu publicznego oraz przybliżył, jak na szczeblu europejskim i krajowym można go wspierać.

więcej o: O Zielonym Ładzie na posiedzeniu Europejskiego Komitetu Regionów