Herb Województwa Mazowieckiego

Herb Województwa Mazowieckiego

Herb Województwa Mazowieckiego został uchwalony przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą Nr 90/06 z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie wzoru herbu Województwa Mazowieckiego oraz zasad jego używania. Przedstawia w polu czerwonym białego orła, o dziobie i szponach żółtych.

 

Herb Województwa Mazowieckiego stanowi własność województwa i podlega ochronie prawnej. Prawo używania herbu Województwa Mazowieckiego mają organy Województwa oraz wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne. Prawo używania herbu Województwa Mazowieckiego mają również inne podmioty, wyłącznie w celach identyfikacyjnych bądź promocji województwa, po uprzednim wystąpieniu z pisemnym wnioskiem do Zarządu Województwa Mazowieckiego, podejmującego, w formie uchwały, decyzję o wyrażeniu zgody.

 

Przedmiotowy wniosek powinien zawierać:

  • dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, nazwa instytucji, dane kontaktowe);
  • informację określającą sposób i zakres użycia herbu;
  • informacje podstawowe na temat wnioskodawcy ( jako załącznik do wniosku).

 

Wniosek powinien być wysłany pocztą na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego lub e-mailem na adres: .