Departamenty

Ogólne zadania departamentów

2002.02.15 00:00 , aktualizacja: 2014.09.02 17:10

Departamenty, każdy w swoim zakresie ustalonym przez Regulamin, realizują zadania samorządu Województwa, należące do kompetencji Marszałka i Zarządu, a w szczególności dotyczące:współdziałania z:jednostkami samorządu terytorialnego; samorządem gospodarczym i zawodowym; administracją...

więcej o: Ogólne zadania departamentów

Departamenty - Informacje ogólne

2002.02.15 00:00

W departamentach mogą być tworzone: wydziały, biura oraz wieloosobowe lub jednoosobowe stanowiska. Wydziałem lub biurem kieruje zastępca dyrektora departamentu lub kierownik zaś wieloosobowym stanowiskiem pracy koordynator.

więcej o: Departamenty - Informacje ogólne