Skarbnik Województwa Mazowieckiego

Skarbnika Województwa Mazowieckiego powołuje i odwołuje Sejmik, na wniosek Marszałka, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Sejmiku, w głosowaniu tajnym. Skarbnik uczestniczy w pracach oraz obradach Zarządu i Sejmiku Województwa Mazowieckiego z głosem doradczym.

Skarbnik jest zarazem głównym księgowym Urzędu Województwa Mazowieckiego oraz głównym księgowym budżetu Województwa Mazowieckiego.

Marek Miesztalski

Marek Miesztalski

Rys biograficzny

Marek Miesztalski (ur. 1951 r). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1975 r). W latach 1975-83 pracownik terenowych organów administracji państwowej w Warszawie. W latach 1983-87 kierownik Wydziału Finansowego w Urzędzie Dzielnicy Mokotów w Warszawie. W latach 1987-92 wicedyrektor zarządu w Centrali ZUS, a następnie współorganizator i dyrektor biura w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Następnie specjalista w Centrali Pekao S.A. i główny księgowy dzielnicy w Urzędzie Dzielnicy Mokotów. Od stycznia 1999 r. pełni funkcję Skarbnika Województwa Mazowieckiego. Wiceprezes Stowarzyszenia Skarbników Mazowsza. Żonaty, dwoje dzieci.

Zakres obowiązków

Do obowiązków Skarbnika należy w szczególności:

  1. kontrasygnata czynności prawnych, w wyniku których powstają zobowiązania pieniężne, ciążące na województwie;
  2. prowadzenie spraw z zakresu rachunkowości i gospodarki finansowej Urzędu;
  3. analizowanie realizacji planu finansowego Urzędu;
  4. opracowywanie zasad sporządzania, przyjmowania, obiegu i przechowywania dokumentów finansowych;
  5. wstępne kontrolowanie legalności dokumentów dotyczących wykonywania planu finansowego Urzędu;
  6. opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania planu finansowego Urzędu i ich analizowanie.

Skarbnik kieruje Departamentem Budżetu i Finansów, przy pomocy którego wykonuje swoje zadania.
Ponadto Skarbnik odpowiada za:

  • sprawne funkcjonowanie służb finansowo-księgowych Urzędu;
  • prawidłowe wykonywanie planu finansowego Urzędu.
Sekretariat: ul. Jagiellońska 26, II piętro, p.212, 03-719 Warszawa
tel. (+48 22) 5907828
fax (+48 22) 5907660
e-mail:

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.