Aktualności

ENVE o chemikaliach i zielonym ładzie

2021.02.02 15:00 , aktualizacja: 2021.02.02 15:47

Autor: Katarzyna Mańska (KM), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

  • Marszałek przegląda dokumenty Marszałek Adam Struzik...
  • Widok na ekran laptopa Osiedzenie odbyło się...
  • Marszałek widoczny zza laptopa W spotkaniu uczestniczył...

6. posiedzenie komisji ENVE, które odbyło się 1 lutego 2021 r., poświęcone było w głównej mierze dobrym praktykom w zakresie Europejskiego Zielonego Ładu. W spotkaniu uczestniczył marszałek Adam Struzik, który jest sprawozdawcą Komitetu Regionów ds. opinii w sprawie bezpiecznych i zrównoważonych chemikaliów w środowisku wolnym od toksyn w miastach i regionach Europy. Marszałek przedstawił dokument roboczy dotyczący opinii.

 

Chemikalia to wspólny problem

– Cały cykl życia chemikaliów i opartych na nich produktów, od etapu projektowania, poprzez produkcję, dystrybucję, użytkowanie oraz składowanie, recykling i unieszkodliwianie odpadów, dokonuje się w europejskich regionach i miastach. Edukacja i wzmacnianie zdolności instytucjonalnych, innowacje i inteligentne specjalizacje oraz wymiana wiedzy i doświadczeń, również na poziomie regionalnym oraz poza Europą, winny stanowić ważny element w planowaniu i wdrażaniu strategii – powiedział marszałek Adam Struzik.

 

W dokumencie roboczym marszałek Struzik zaznaczył, że z punktu widzenia władz lokalnych i regionalnych, działania, które mogą być przedmiotem zainteresowania oraz wymagają wielostronnego dialogu i zarządzania, obejmują:

  • promowanie współpracy międzyregionalnej wzdłuż zrównoważonych łańcuchów wartości w zakresie chemikaliów poprzez inteligentną specjalizację; ma to służyć przyspieszeniu realizacji celu przyspieszenia rozwoju wspólnych projektów inwestycyjnych,
  • podnoszenie kwalifikacji pracowników na potrzeby cyfrowej i zielonej transformacji,
  • wprowadzenie lub wzmocnienie przepisów w celu uwzględnienia połączonego wpływu chemikaliów na wodę, materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością, dodatki do żywności, zabawki, detergenty, kosmetyki,
  • fundusz na ogólnounijny monitoring kontroli ludzi i środowiska,
  • rozwój i wdrażanie infrastruktury umożliwiającej wykorzystanie, transport i magazynowanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych/neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla w produkcji chemikaliów,
  • inwestycje w zrównoważone innowacje, które mogą odkażać strumienie odpadów, zwiększać bezpieczny recykling i ograniczać wywóz odpadów, w szczególności tworzyw sztucznych i tekstyliów.

 

Jak zrealizować Europejski Zielony Ład

Wśród omawianych na Komisji zagadnień dyskutowano m. in. o komponencie środowiskowym Europejskiego Zielonego Ładu. Podkreślono, że są cztery elementy, które są niezbędne do pomyślnej realizacji Europejskiego Zielonego Ładu: spójność polityki, zasoby finansowe, aktywna pomocniczość i uczenie się od siebie nawzajem. Stąd wyraźna potrzeba wymiany dobrych praktyk w celu osiągnięcia celu zerowego zanieczyszczenia, zapewnienia zaangażowania władz lokalnych i regionalnych we wszystkich wymiarach kształtowania polityki środowiskowej poprzez podejście wielopoziomowego zarządzania.

Liczba wyświetleń: 173

powrót