Sport

Sport

2012.12.19 12:45 , aktualizacja: 2013.01.09 20:11

Autor: na podst.mat. Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu oprac. Agnieszka Stabińska, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Działalność prosportowa na Mazowszu w 2012 r. to przede wszystkim inwestycjew rozwój bazy i infrastruktury sportowej poprzez dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz przedsięwzięć  z obszaru kultury fizycznej i ratownictwa wodnego, a także promocja aktywnego stylu życia wśród mieszkańców regionu.

 

Kultura fizyczna i ratownictwo wodne

Zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej i ratownictwa wodnego w 2012 r. realizowało 115 organizacji pozarządowych. Wsparcie finansowe uzyskały 174 zadania, w tym 36 – całorocznych, obejmujących wiele przedsięwzięć o zróżnicowanym charakterze, zasięgu i skali oddziaływania, poczynając od powiatowych imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, a kończąc na zawodach rangi międzynarodowej. Łączna kwota dotacji to 5 160 000 zł.

 

Alokacja środków na poszczególne subregiony

 

Subregion

Liczba zadań

Przyznana kwota dotacji

Ciechanów

3

13 500 zł

Ostrołęka

8

91 500 zł

Płock

13

175 880 zł

Radom

28

392 500 zł

Siedlce

7

71 120 zł

Warszawa

103

1 805 500 zł

Mazowsze *

10

2 580 000 zł

Inne

2

30 000 zł

Razem

174

5 160 000 zł

 

* zadania realizowane na terenie województwa mazowieckiego przez organizacje zarejestrowane w Warszawie

 

W obszarze tym znalazło się kilka zadań priorytetowych:

  • przygotowanie i udział reprezentacji województwa mazowieckiego  (wytypowanej przez okręgowe związki sportowe), w systemie zawodów wojewódzkich i ogólnopolskich sportu dzieci i młodzieży. Dotacja w kwocie 100 tys. zł
  • wspieranie szkolenia sportowego kadry wojewódzkiej w wybranych klubach sportowych Mazowsza, wytypowanych na podstawie osiąganych wyników sportowych w systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży. Dotacja w kwocie 1 600 000 zł
  • upowszechnianie sportu szkolnego na poziomie wojewódzkim, w tym organizacja na Mazowszu międzyszkolnej rywalizacji sportowej w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Dotacja w kwocie 282 tys. zł
  • upowszechnianie sportu wiejskiego na poziomie wojewódzkim poprzez szkolenie i udział wytypowanej reprezentacji środowiska wiejskiego Mazowsza w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich. Dotacja w kwocie 135 tys. zł
  • upowszechnianie sportu akademickiego na poziomie wojewódzkim, organizacja akademickiej rywalizacji sportowej na Mazowszu oraz szkolenie i udział wytypowanej akademickiej reprezentacji województwa mazowieckiego w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich. Dotacja w kwocie 207 000 zł
  • upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych, w tym organizacja zawodów i rywalizacji sportowej na Mazowszu o zasięgu ponadpowiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. Dotacja w kwocie 245 380 zł
  • organizacja na Mazowszu imprez rekreacyjnych i sportowych o zasięgu ponadpowiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, promujących kulturę fizyczną i osiągnięcia sportowe regionu. Dotacja w kwocie 2 530 620 zł
  • wspieranie szkolenia ratownictwa wodnego (ratowników) w województwie mazowieckim. Dotacja w kwocie 60 tys. zł.

 

Ważną rolę odgrywają też programy środowiskowe: szkolny, akademicki, wiejski, osób niepełnosprawnych czy też sport powszechny. Realizacja tych inicjatyw, ich współfinansowanie przez samorząd województwa, odbywa się w ścisłej współpracy z organizacjami pozarządowymi, działającymi w obszarze kultury fizycznej i sportu.

 

 Obszary współdziałania:

 

Ø  wspieranie szkolenia sportowego kadry wojewódzkiej w wybranych klubach sportowych Mazowsza, wytypowanych na podstawie osiąganych wyników sportowych w systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży (realizowanego na podstawie regulaminu opracowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki).

Wysokość środków finansowych była uzależniona od wypracowanych w systemie punktów. W programie uczestniczyło 60 klubów z terenu Mazowsza, które zdobyły min. 30 pkt (z wyłączeniem Warszawy). Kwota dofinansowania 1 600 000 .

Ø  upowszechnianie sportu szkolnego

XIV Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej – systemowe zawody sportu szkoleniowego, rozgrywane na szczeblach: gminnym, powiatowym oraz wojewódzkim, obejmujące dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, a także gimnazjów. W gminnych rozgrywkach Igrzysk startowało w 2012 r. kilkanaście tysięcy dzieci, zaś w finałach wojewódzkich ponad 5000 zawodników. Finał szkół podstawowych rozegrany został w Płocku i Legionowie, finał gimnazjów – w Płocku i Sochaczewie. Kwota dofinansowania 250 000 zł.

Ø  sport w środowisku wiejskim

W 2012 r. w programie ujęto szkolenie i udział zawodników kadry wojewódzkiej Ludowych Zespołów Sportowych, imprezy sportowe oraz sportowo-rekreacyjne w najbardziej popularnych w tym środowisku dyscyplinach, takich jak: lekkoatletyka, zapasy, kolarstwo, teakwon-do, tenis stołowy, łucznictwoz udziałem ponad 10 tys. zawodników. Partnerem realizującym zadanie jest Mazowieckie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe. Kwota dofinansowania 135 000 zł.

Ø  upowszechnianie sportu akademickiego

Akademicki Związek Sportowy „Środowisko Warszawa” zrealizował kilka cyklicznych zadań, obejmujących szkolenie wojewódzkiej reprezentacji akademickiej oraz organizację imprez sportowych, m.in. Akademickie Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza, Puchar AZS Mazovia Cup, Zawody pływackie „Od Młodzika do Olimpijczyka” oraz cykl zawodów dla młodzieży akademickiej w wielu innych dyscyplinach. Kwota dofinansowania 280 000 zł.

Ø  sport osób niepełnosprawnych

Program objął 21 zadań publicznych o różnej skali, zasięgu i charakterze. Dotacje przeznaczone były na organizację imprez dla osób niepełnosprawnych. Jednym z większych przedsięwzięć jest organizowany przez Integracyjny Klub Sportowy AWF - Puchar Świata w szermierce na wózkach „Szabla Kilińskiego”. Kwota dofinansowania 245 380 zł.

Ø  organizacja imprez sportowych lub rekreacyjnych o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym na terenie Mazowsza

Dotacją objęto 140 zadań, w tym wiele inicjatyw całorocznych, które uwzględniały kalendarze imprez poszczególnych organizacji pozarządowych. Na ten cel przeznaczono dofinansowanie w wysokości 2 380 620 zł.

Jednym z głównych organizatorów imprez rekreacyjnych dla mieszkańców Mazowsza jest Mazowieckie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, które w 2012 r. zrealizowało 42 imprezy rekreacyjne w 10 dyscyplinach m.in. w Przysusze, Ciechanowie, Grójcu, Opinogórze, Otwocku, Pionkach, Radomiu, Sierpcu, Soczewce, Siedlcach, Warszawie. Kwota dofinansowania 150 000 zł.

Ø  szkolenie kadr ratownictwa wodnego

W 2012 r. zorganizowano kilkanaście kursów na różne stopnie ratownika WOPR oraz kursy pierwszej pomocy (KPP), wymagane przy otrzymaniu uprawnień ratowniczych. Kwota dofinansowania dla 2 organizacji WOPR (Warszawa, Radom) 60 000 zł

 

Rozwój bazy sportowej

 

1.      Orliki na Mazowszu cd.

 

W ramach realizacji pięcioletniego, rządowego, ogólnopolskiego programu pod nazwą: „Moje Boisko – Orlik 2012”, który zakładał budowę w latach 2008 – 2012 w każdej gminie co najmniej jednego kompleksu sportowo-rekreacyjnego, w 2012 r. w województwie mazowieckim realizowanych było 35 inwestycji na łączną kwotę dofinansowania ze środków samorządu województwa w wysokości 4 000 640 zł.

 

Nowoczesne kompleksy sportowe, składające się z boisk do piłki nożnej, siatkowej i koszykówki wraz z zapleczem sanitarnym, mają służyć młodzieży szkolnej oraz wszystkim mieszkańcom i przyczyniać się nie tylko do promocji aktywnego stylu życia, ale również niwelować różnice w jakości infrastruktury sportowej w całym województwie. Inwestycje współfinansowane są w 1/3 przez samorząd województwa, w 1/3 przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i w 1/3 przez samorządy gminne.

 

Do 12 grudnia br. zostały zakończone 22 inwestycje (gminy: Goworowo, Latowicz, Borowie, Wyśmierzyce, Ojrzeń, Baranowo, Szczawian Kościelny, Parysów, Mrozy, Siennica, Słubice, Słupno, Borkowice, Strachówka, Wołomin, Sochaczew, powiaty: miński i ostrołęcki oraz miasta:Płock, Warszawa, Ostrołęka, Marki), kolejne są kontynuowane.

 

2.       Program Rozwoju Bazy Sportowej 

 

Podstawowym celem wieloletniego Programu jest poprawa stanu bazy sportowej na Mazowszu oraz równomierne rozłożenie obiektów o charakterze sportowo-rekreacyjnym na terenie całego województwa. Program ten zakłada, że przy każdej szkole podstawowej będzie sala gimnastyczna oraz boisko do gier zespołowych, każde gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna będą korzystać z pełnowymiarowej hali sportowej, a w każdej gminie wybudowany zostanie stadion lub wielofunkcyjne boisko wyposażone w bieżnię, płytę do piłki nożnej oraz boiska do innych gier zespołowych. Natomiast w każdym mieście powiatowym zostanie zbudowany basen kryty.

 

Środki na ten cel pochodzą z dopłat do stawek gier liczbowych totalizatora, tworzących Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej. Ich dysponentem jest minister sportu i turystyki.

 

W 2012 r. w programie ujęto 67 zadań na łączną kwotę 17,6 mln zł, w tym 44 zadania nowo rozpoczęte. Dofinansowano: 42 hale sportowe i sale gimnastyczne, 22 terenowe urządzenia sportowe oraz 3 kryte pływalnie. Dotychczas zrealizowano 16 przedsięwzięć.

 

Zestawienie inwestycji z podziałem na subregiony:

ciechanowski     –   5

ostrołęcki           – 11

płocki                 –   2

radomski           – 14

siedlecki            – 10

warszawski        – 25

Liczba wyświetleń: 540

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.