Środowisko

Nowoczesność w zgodzie z naturą

2010.11.05 15:25 , aktualizacja: 2010.11.09 11:10

Autor: Łucja Dorota Cichocka, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

Środowisko naturalne z całym swoim bogactwem i różnorodnością w dobie prężnego rozwoju nowoczesnych technologii i przemysłu na skalę światową narażone jest na nieodwracalne szkody. Samorząd Województwa Mazowieckiego podejmuje szereg działań i inicjatyw mających na celu poprawę warunków ekologicznych w regionie. Są one istotne zarówno dla ochrony piękna przyrody, jak też wpływają na podnoszenie standardów życia lokalnych społeczności.

 

Lepsze dziś…

Dbamy o bezpieczeństwo

Samorząd Województwa Mazowieckiego przy finansowym udziale Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przystąpił do likwidacji mogilników i magazynów przeterminowanych środków ochrony roślin na terenie Mazowsza. Na ten cel zarezerwowano 11,4 mln zł. Przeterminowane środki ochrony roślin stanowią poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Na Mazowszu znajduje się 9 obiektów składowania takich środków na terenie powiatów: białobrzeskiego, kozienickiego, lipskiego, mławskiego, przasnyskiego, sokołowskiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego i żyrardowskiego. Łącznie przewidzianych do likwidacji jest ok. 317,5 ton przeterminowanych środków ochrony roślin oraz ok. 314,5 ton zanieczyszczonego gruzu z rozbiórki obiektów a także ok. 1 359 ton zanieczyszczonej ziemi. Koordynatorem zadania na Mazowszu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego, który chce doprowadzić do  likwidacji na terenie województwa mazowieckiego mogilników i magazynów zawierających przeterminowane środki ochrony roślin do końca 2010r.

 

Wychodzimy naprzeciw potrzebom

Od 2006 r. samorząd województwa przeznaczył ponad 59 mln zł na wsparcie dla samorządów lokalnych. Dzięki tym pieniądzom wybudowano ponad 350 km sieci wodociągowej oraz ponad 70 km sieci kanalizacyjnej, a także powstało 16 stacji uzdatniania wody i znaczna liczba przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Patrzymy w przyszłość…

Dbamy o edukacje ekologiczną

Jednym z priorytetów działań Samorządu Województwa Mazowieckiego jest wzrost świadomości ekologicznej społeczności regionu, dlatego propaguje on i dofinansowuje przedsięwzięcia, których głównym zadaniem jest aktywizacja i wzrost świadomości ekologicznej lokalnej społeczności, wspiera działalność pozarządowych organizacji ekologicznych, a także organizuje konkursy. Jedną z wielu form edukacji ekologicznej jest uczestnictwo, organizacja oraz wsparcie przedsięwzięć i imprez o charakterze edukacyjnym, podnoszących poziom wiedzy ekologicznej poprzez kształtowanie świadomości mieszkańców Mazowsza w duchu dbałości o środowisko naturalne, a także kształtowanie prawidłowych postaw związanych z ochroną środowiska. Taką imprezą są między innymi obchody Światowego Dnia Ziemi, czy Warszawski Dni Recyklingu, które już na stałe weszły do tradycji działań podejmowanych w dziedzinie ochrony środowiska przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. W ostatnich latach wydano wiele publikacji i informatorów o tematyce środowiskowej, a także przeprowadzono liczne szkolenia poruszające problematykę ochrony środowiska naturalnego.

 

W latach 2005-2010 zostało przeprowadzonych sześć edycji konkursu Zbiórka makulatury dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i gimnazjów. Łącznie do akcji włączyło się ponad 341 tys. dzieci, które zebrały 7 526 ton makulatury. W dwóch edycjach plastycznego konkursu o tematyce ekologicznej uczestniczyło 1 100 dzieci w wieku przedszkolnym. W czterech edycjach Konkursu Ekologicznego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum wzięło udział ponad 5000 uczniów.

Ponadto Samorząd Województwa Mazowieckiego w 2009 r. zorganizował konkurs dotyczący parków poddanych rewitalizacji,  pod hasłem „Najpiękniejsze parki Mazowsza” skierowany do jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego. Konkurs miał na celu stworzenie możliwości prezentacji dorobku samorządów lokalnych w zakresie ochrony przyrody, poprawy warunków życia lokalnych społeczności, ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, a także sprzyjał budowie wizerunku poprzez powiększanie walorów krajobrazowych i estetycznych otoczenia. Do konkursu zostało zgłoszone 11 parków.

 

Promujemy odnawialne źródła energii

W celu poprawienia koordynacji działań z zakresu energetyki regionalnej, samorząd województwa utworzył wraz z przedstawicielami samorządów lokalnych, biznesu i nauki Mazowiecką Agencję Energetyczną Sp. z o.o. (MAE) i stał się większościowym udziałowcem. Udało nam się uzyskać grant z Programu Inteligentna Energia dla Europy (IEE) na 3-letni program MAE. Mazowsze posiada w zakresie odnawialnych źródeł energii duży potencjał do wykorzystania. Biomasa, energia słoneczna, biogaz rolniczy – to tylko niektóre z nich. Ich efektywne wykorzystanie mogłoby nie tylko poprawić bilans energetyczny regionu, ale i pozytywnie wpłynąć na środowisko. Promocja tego typu rozwiązań to podstawowy cel MAE. Poza tym spółka zajmuje się doradztwem, a także opracowaniem analiz i wytycznych związanych z potencjałem i kierunkiem rozwojowym Mazowsza.

 

To nie koniec…

Poza tym w ramach RPO WM podpisano już umowy na dofinansowanie unijne w wysokości 220 mln zł, które obejmie 31 projektów związane z poprawą ochrony środowiska.

 • Program "Praca i...
 • Program "Praca i...
 • Oczyszczalnia ścieków w...
 • Oczyszczalnia ścieków w...
 • Prace wyróżnione w...
 • Prace wyróżnione w...
 • Prace wyróżnione w...
 • Infrastruktura wodociągowa...
 • Infrastruktura wodociągowa...
 • Infrastruktura wodociągowa...
 • Oczyszczalnia ścieków w...
 • Oczyszczalnia ścieków w...

Liczba wyświetleń: 2364

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.