Sport

W zdrowym ciele zdrowy duch

2015.12.14 12:55 , aktualizacja: 2016.03.14 15:06

Autor: na podst.mat. Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

 • Hala sportowa przy Publicznym Gimnazjum w Przasnyszu fot.arch. Publicznego...
 • Boisko wielofunkcyjne, gmina Sarnaki arch.UG Sarnaki
 • Gmina Stupsk, powiat mławski, boisko sportowe do piłki nożnej fot.arch.UG w Stupsku
 • Hala sportowa, Gmina Obryte arch.UG Obryte
 • Sala gimnastyczna, Przysucha fot.Piotr Stefańczyk
 • Budowa hali sportowej w gminie Cegłów fot.UG Cegłów
 • Boisko szkolne piłkarskie, wielofunkcyjne fot.UM w Radomiu
 • Sala gimnastyczna w budowie fot.UM w Radomiu
 • Hala sportowa w Rzewniu fot.UG Rzewnie
 • Boisko przy hali sportowej w Rzewniu fot.UG Rzewnie
 • Sala sportowa, Rzewnie fot.UG Rzewnie

W propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Mazowsza wpisuje się szereg inicjatyw realizowanych dzięki wsparciu ze środków samorządu województwa. Podejmowane działania służą zwiększeniu dostępności do sportu i aktywności fizycznej zarówno wśród młodzieży, jak i dorosłych.  

 

W 2015 r. Mazowsze – w ramach postanowień porozumienia zawartego z ministrem sportu i turystyki o współpracy w latach 2014–2018  – dofinansowało 7 zadań na łączną kwotą 4 344 750 zł. Zawarto 155 umów ze 112 podmiotami.

Działania objęły obszary dotyczące:

 • sportu dla wszystkich przy realizacji zadań z zakresu nauki pływania, podnoszenia atrakcyjności zajęć wychowania fizycznego w szkołach, zajęć sportowych o charakterze interdyscyplinarnym (programy: „Umiem pływać”, „Mały mistrz” i „Multi sport”),
 • szkoleń i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo – przede wszystkim Kadry Wojewódzkiej Młodzików oraz zwiększenia dostępności do systemu współzawodnictwa w sporcie szkolnym dla dzieci nietrenujących w formach zorganizowanych.

 

Wykaz zadań dofinansowanych na podstawie porozumienia z ministrem sportu i turystyki

Lp.

Zadanie Wysokość środków dofinansowania w 2015 r.

Liczba zawartych
umów z beneficjentami

1. Przygotowanie i udział reprezentacji województwa mazowieckiego wytypowanej przez okręgowe związki sportowe w systemie zawodów wojewódzkich i ogólnopolskich sportu dzieci i młodzieży. 400 000 zł

2

2. Upowszechnianie w województwie mazowieckim sportu w środowiskach: szkolnym (międzyszkolna rywalizacja sportowa oraz w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej), akademickim (akademicka rywalizacja sportowa oraz szkolenie i udział wytypowanej reprezentacji w zawodach wojewódzkich
i ogólnopolskich), wiejskim (organizacja zawodów, szkolenie i udział wytypowanej reprezentacji środowiska wiejskiego w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich) i osób niepełnosprawnych (rywalizacji sportowej o zasięgu ponad-powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim
i międzynarodowym).
357 000 zł 17
3. Organizacja na Mazowszu imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu ponadpowiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzyna-rodowym, promujących w województwie kulturę fizyczną i osiągnięcia sportowe regionu. 1 543 000 zł 132
4. Wspieranie szkolenia sportowego kadry wojewódzkiej w wybranych klubach sportowych Mazowsza, wytypowanych na podstawie osiąganych wyników sportowych w systemie współzawodnictwa sportowego dzieci
i młodzieży.
1 000 000 zł 1
5. Program powszechnej nauki pływania dla uczniów klas I–III „Umiem pływać”. 300 000 zł 1
6. Program pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci klas IV–VI „Multisport”. 400 000 zł 1
7. Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików wytypowanej przez okręgowe związki sportowe, w oparciu o ogólnopolski program szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo. 344 750 zł 1

 

Wspieranie sportu na Mazowszu w 2015 r. przez województwo mazowieckie obejmowało również zadania odnoszące się do wieloletnich programów sportowych i rekreacyjnych Ministerstwa Sportu i Turystyki, adresowanych do środowisk: szkolnego, akademickiego, wiejskiego i osób niepełnosprawnych oraz programów systemu sportu młodzieżowego okręgowych związków sportowych. Dotacjami wsparto ponad 1000 zadań, w których wzięło udział około 100 tys. sportowców realizujących się w blisko 40 dyscyplinach i dziedzinach sportu.

 

Najważniejsze wydarzenia sportowe w 2015 r. na Mazowszu, które uzyskały wsparcie Samorządu Województwa Mazowieckiego:

 • 58 Międzynarodowy Wyścig Kolarski Dookoła Mazowsza,
 • 27 Międzynarodowy Wyścig Kolarski Memoriał Andrzeja Trochanowskiego,
 • III Międzynarodowy Miting Lekkoatletyczny „Orlen Cup”,
 • XXXII Międzynarodowy Turniej Bokserski im. Feliksa Stamma,
 • Międzynarodowy Turniej Piłkarski o Puchar Małego Powstańca,
 • XII Międzynarodowy Drużynowy Memoriał Andrzeja Matusiaka w podnoszeniu ciężarów,
 • 27 Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży,
 • MetLife Warsaw Najdorf Chees Festiwal (XV Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Mieczysława Najdorfa),
 • XXI Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Wushu.

Budowa, rozbudowa i modernizacja bazy sportowej

W 2015 r. na Mazowszu, przy udziale środków funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, realizowany był wieloletni „Program rozwoju bazy sportowej województwa mazowieckiego”. Poprawa stanu bazy sportowej na Mazowszu oraz równomierne rozłożenie obiektów sportowych na terenie całego województwa to podstawowe założenia programu. Ma on charakter wieloletni i każdego roku jest uchwalany przez sejmiki poszczególnych województw. 

Zarząd Województwa Mazowieckiego stara się w jak największym stopniu wspierać działania przyczyniające się do rozwoju bazy sportowej, przeznaczając na ten cel środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej. Są one wykorzystywane wyłącznie na przebudowę, remonty i inwestycje obiektów sportowych.

W Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na 2015 r. ujęto 79 zadań na łączną kwotę 25 707,1 tys. zł. Dofinansowano 39 sal gimnastycznych i hal sportowych, 32 boiska sportowe (wielofunkcyjne, pełnowymiarowe do piłki nożnej, bieżnie lekkoatletyczne,  rzutnie, skocznie) oraz 5 placów zabaw dla dzieci.

Zakończono realizację 9 inwestycji:

 • Gmina Obryte – sala gimnastyczna,
 • Miasto Przasnysz – hala sportowa,
 • Gmina Nieporęt – sala sportowa wraz z zagospodarowaniem terenu,
 • Gmina i Miasto Przysucha – sala gimnastyczna,
 • Gmina Wieniawa – lekkoatletyczne boisko przyszkolne,
 • Gmina Jedlińsk – przebudowa kompleksu boisk sportowych,
 • Diecezja Siedlecka Kuria Diecezjalna w Siedlcach – sala gimnastyczna,
 • Gmina Gózd – remont i modernizacja boiska sportowego,
 • Powiat Kozienicki – pełnowymiarowa płyta boiska piłkarskiego.

Inwestycje realizowane w 2015 r. z podziałem na poszczególne subregiony Mazowsza

Subregion ciechanowski
 • Gmina Jednorożec – hala widowiskowo-sportowa (24x36 m),
 • Miasto Przasnysz –  sala gimnastyczna (44x28 m),
 • Miasto Płońsk – sala sportowa (30x18 m),
 • Miasto Płońsk – sala gimnastyczna (24x12 m) – inwestycja pow. płońskiego.
Subregion płocki
 • Miasto Mława – przebudowa boiska sportowego,
 • Gmina Stupsk – boisko sportowe do piłki nożnej.
Subregion siedlecki
 • Miasto Siedlce – sala gimnastyczna (19,89x31 m),
 • Gmina Zbuczyn – sala gimnastyczna (24x12 m),
 • Miasto Mińsk Mazowiecki – sala sportowa (21x36 m),
 • Miasto Sokołów Podlaski –  hala sportowa (44,5x26 m),
 • Miasto Siedlce – modernizacja zespołu sportowego,
 • Gmina Kotuń – 4 place zabaw,
 • Gmina Sarnaki – boisko wielofunkcyjne (44x24 m),
 • Gmina Węgrów – remont i modernizacja hali sportowej (31x27,7 m).
Subregion ostrołęcki
 • Gmina Rzewnie – sala sportowa (24x12 m) wraz z boiskiem wielofunkcyjnym (44x22 m),
 • Gmina Obryte – sala gimnastyczna (36x18,5 m),
 • Miasto Ostrów Mazowiecka – sala gimnastyczna (24x45 m) – inwestycja pow. ostrowskiego,
 • Gmina Czernie – boisko wielofunkcyjne,
 • Miasto Wyszków – kompleks obiektów sportowych (boiska, bieżnia),
 • Gmina Długosiodło – boisko do piłki nożnej (35x62 m),
 • Gmina Rzekuń – plac zabaw,
 • Miasto Wyszków – budowa kompleksu sportowego – inwestycja pow. wyszkowskiego,
 • Gmina Pułtusk – kompleks sportowo-rekreacyjny,
 • Gmina Pułtusk – boisko wielofunkcyjne.
Subregion warszawski – wschodni
 • Miasto Mińsk Mazowiecki – hala sportowa (48,4x24,28 m) – inwestycja pow. mińskiego,
 • Miasto Mińsk Mazowiecki – boisko sportowe (105x68 m) wraz z bieżnią lekkoatletyczną, skocznią i rzutnią,
 • Miasto Mińsk Mazowiecki – rozwój bazy sportowej wraz z modernizacją istniejącej: plac zabaw, modernizacja uzdatniania wody, remont instalacji wentylacyjnej, hali basenowej oraz podbasenia w aquaparku,
 • Gmina Nieporęt – sala sportowa (32x24 m) wraz z zagospodarowaniem terenu,
 • Gmina Celestynów – sala gimnastyczna (35,9x19 m),
 • Miasto Kobyłka – hala sportowa (44,2x22,2 m),
 • Gmina Cegłów – hala sportowa (24,15x45,02 m);
 • Gmina Radzymin sala gimnastyczna (20,74x41,5 m) – inwestycja pow. wołomińskiego,
 • Gmina Wieliszew – sala gimnastyczna (44x24 m),
 • Gmina Radzymin – hala sportowa (20,8x40 m),
 • Miasto Wołomin – sala gimnastyczna (35,84x18,8 m),
 • Miasto Nowy Dwór Maz. – hala sportowa (40x20 m),
 • Gmina Górzno – hala sportowa (26,52x46 m) oraz boisko wielofunkcyjne (35x60 m),
 • Miasto Garwolin – remont boiska sportowego i terenowych urządzeń sportowych – inwestycja pow. garwolińskiego,
 • Gmina Sobienie – Jeziory – sala gimnastyczna (24x12 m),
 • Gmina Kołbiel – sala sportowa (24,3x13 m).
Subregion warszawski – zachodni
 • Gmina Brwinów – hala sportowa (23x44,75 m),
 • Gmina Wiskitki – budowa oświetlenia wraz z boiskiem do piłki nożnej (68x105 m),
 • Miasto i Gmina Konstancin Jeziorna – sala gimnastyczna (26x14 m),
 • Gmina Góra Kalwaria – sala gimnastyczna (48x24 m) inwestycja pow. piaseczyńskiego,
 • Miasto Żyrardów – hala sportowa (36x24 m),
 • Gmina Ożarów Mazowiecki – sala gimnastyczna (26x14 m),
 • Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Ursus – sala gimnastyczna (54,29x37,62 m).
Subregion radomski
 • Miasto Pionki – budowa pawilonu sportowego,
 • Gmina i Miasto Przysucha – sala gimnastyczna (47,67x27,76 m),
 • Gmina Wieniawa – boisko przyszkolne lekkoatletyczne,
 • Gmina Jedlińsk – przebudowa kompleksu boisk i urządzeń sportowych,
 • Gmina Kowala – sala gimnastyczna (24x12 m),
 • Gmina Pionki – boisko sportowe trawiaste wraz z zapleczem,
 • Gmina Gózd – remont i modernizacja boiska,
 • Nowe Miasto n/Pilicą – budynek zaplecza sportowego,
 • Miasto Kozienice – pełnowymiarowa płyta boiska piłkarskiego – inwestycja pow. kozienickiego,
 • Gmina Grójec – boisko szkolne wielofunkcyjne,
 • Gmina Miasta Radom – boisko szkolne piłkarskie (29x46 m ) wielofunkcyjne,
 • Gmina Miasta Radom – sala gimnastyczna (19x32 m),
 • Gmina Miasta Radom – budowa szkolnego boiska  piłkarskiego,
 • Gmina Miasta Radom – boisko wielofunkcyjne (26x44 m),
 • Gmina Kozienice – boisko sportowe (102x66 m),
 • Gmina Borkowice – boisko wielofunkcyjne (41x24 m),
 • Gmina Promna – boisko wielofunkcyjne (30x60 m),
 • Gmina Wolanów – boisko sportowe wielofunkcyjne,
 • Gmina Miasta Radom – kompleks odkrytych kortów tenisowych wraz z budynkiem socjalnym (MOSiR),
 • Gmina Zakrzew – sala gimnastyczna (25x15 m),
 • Gmina Klwów – budowa boiska wielofunkcyjnego,
 • Gmina Chynów – sala gimnastyczna (36x19 m).

Liczba wyświetleń: 1521

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.