Sport

Sportowe Mazowsze

2013.12.17 13:25 , aktualizacja: 2014.09.15 09:35

Autor: Na podst.mat. Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu oprac. Agnieszka Stabińska, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Sport, mówiąc ogólnie, to doskonalenie ciała i ducha. Nie od dziś wiadomo, że ruch zapewnia ciału sprawność i siłę, tak potrzebne do codziennego funkcjonowania. W propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Mazowsza wpisuje się szereg inicjatyw realizowanych dzięki wsparciu ze środków samorządu województwa. Podejmowane działania służą zwiększeniu dostępności do sportu i aktywności fizycznej zarówno wśród młodzieży, jak i dorosłych.  

 

Realizacja zadań publicznych województwa mazowieckiego w 2013 r. w zakresie kultury fizycznej – dotacje Samorządu Województwa Mazowieckiego przyznane na podstawie otwartych konkursów ofertdla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Zadania te realizowało 111 organizacji. Wsparcie finansowe uzyskało 148 z nich, w tym 31 całorocznych, obejmujących wiele przedsięwzięć o zróżnicowanym charakterze, zasięgu i skali oddziaływania, poczynając od powiatowych imprez sportowo–rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, a kończąc na zawodach rangi międzynarodowej. Łączna kwota przyznanej dotacji – 4 mln 283 tys. zł.

 

Alokacja środków na poszczególne subregiony

 

Subregion

Przyznana kwota dotacji

Ciechanów

 18 000 zł

Ostrołęka

  71 100 zł

Płock

 139 000 zł

Radom

  321 400 zł

Siedlce

    54 500 zł

Warszawa

3 629 000 zł

Inne

50 000 zł

ogółem

4 283 000 zł

 

 

 

 

Głównym założeniem zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej jest podnoszenie poziomu wyszkolenia kadry wojewódzkiej w poszczególnych grupach wiekowych, przygotowanie reprezentacji Mazowsza do udziału w ogólnopolskim systemie rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży, uaktywnianie i zachęcanie mieszkańców regionu do uprawiania sportu w różnych środowiskach, a także promocja kultury fizycznej poprzez wspieranie zadań sportowych na najwyższym światowym czy ogólnopolskim poziomie. Dzięki dotacjom Samorządu Województwa Mazowieckiego zrealizowane zostało wiele cyklicznych imprez o charakterze sportowym.

 

Podział środków finansowych na poszczególne zadania

 

 

 

Obszary współdziałania:

  • wspieranie szkolenia sportowego kadry wojewódzkiej w wybranych klubach sportowych Mazowsza, wytypowanych na podstawie osiąganych wyników sportowych w systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży (realizowanego na podstawie regulaminu opracowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki); wysokość środków finansowych była uzależniona od wypracowanych w systemie punktów. W programie uczestniczyło 81 klubów z terenu Mazowsza, które zdobyły min. 20 pkt (z wyłączeniem Warszawy);
  • upowszechnianie sportu szkolnego

XV Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej – systemowe zawody sportu szkolnego, rozgrywane na szczeblu gminnym, powiatowym oraz wojewódzkim, obejmujące dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów. W gminnych rozgrywkach startowało 10 tys. dzieci, zaś w finałach wojewódzkich ponad 6 tys. zawodników. Finał szkół podstawowych rozegrany został w powiecie sochaczewskim, gimnazjów – w powiecie płockim;

  • sport w środowisku wiejskim (szkolenie kadr wojewódzkich)

Ten projekt realizowało Mazowieckie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych. Objęto nim blisko 500 zawodników w 8 dyscyplinach tj. boks, jeździectwo, podnoszenie ciężarów, lekkoatletyka, kolarstwo, badminton, strzelectwo, gry umysłowe (szachy, warcaby), gry zespołowe;

  • upowszechnianie sportu akademickiego

· Akademicki Związek Sportowy „Środowisko Warszawa” zrealizował kilka cyklicznych zadań sportowych, m.in.:  Akademickie Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza, Akademickie Mistrzostwa Polski w Pływaniu, Varsoviada – Igrzyska Studentów Pierwszego Roku, Mazovia Cup – Akademicki Puchar Mazowsza,

·  udział akademickiej reprezentacji województwa mazowieckiego w zawodach ogólnopolskich: Akademickich Mistrzostwach Polski oraz Igrzyskach Studentów Pierwszego Roku;

  • sport osób niepełnosprawnych

program objął 18 zadań publicznych realizowanych przez 12 organizacji pozarządowych o różnej skali, zasięgu i charakterze. Dotacje przeznaczone były na organizację imprez dla osób niepełnosprawnych. Jednym z większych przedsięwzięć są Drużynowe Integracyjne Zawody Szermiercze (z okazji Święta Niepodległości) oraz impreza pn. „Pokonaj przeszkody”, przygotowywana przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Jeździecki Hippica Polonia;

  • organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym na terenie Mazowsza (w tym osób niepełnosprawnych);

dotacją objęto 123 zadania, realizowane przez 97 organizacji pozarządowych, m.in.:

Ø  IV Memoriał Kamili Skolimowskiej organizowany przez Fundację im. Kamili Skolimowskiej – w imprezie uczestniczyło 135 zawodników z całego świata,

Ø  Mistrzostwa Europy w Akrobacji Samolotowej EAAC 2013 organizowane przez Aeroklub Radomski Lotnisko Piastów,

Ø  Mistrzostwa Europy w Sumo Seniorów, Młodzieżowców U 21 i U 23 organizowane przez Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Iganie Nowe,

Ø  Mazowiecka Gimnazjada Ludowych Zespołów Sportowych w grach zespołowych (piłka siatkowa, koszykowa, ręczna) organizowana przez  Mazowieckie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe,

Ø  XV Międzynarodowy Turniej Koszykówki Weteranów Niesłyszących,

Ø  IV Indywidualne Mistrzostwa Polski Głuchoniewidomych w Szachach,

Ø  Międzynarodowy Turniej Piłkarski o Puchar Pamięci Małego Powstańca,

Ø  Zawody międzynarodowe w łyżwiarstwie figurowym „Warsaw Cup”,

Ø  Organizacja XXX Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego im. Feliksa Stamma.

 

Jednym z głównych organizatorów imprez rekreacyjnych dla mieszkańców Mazowsza jest Mazowieckie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, które w 2013 r. zrealizowało 38 imprez rekreacyjnych w wielu dyscyplinach m.in. w Warszawie, Opinogórze, Sierpcu, Kozienicach, Sochaczewie, Siedlcach, Radomiu, Przysusze, Pionkach.

 

Program Rozwoju Bazy Sportowej

 

Poprawa stanu bazy sportowej na Mazowszu oraz równomierne rozłożenie obiektów sportowych na terenie całego województwa to podstawowe założenia programu. Ma on charakter wieloletni i jest każdego roku uchwalany przez sejmiki poszczególnych województw. Podmioty ubiegające się o dofinansowanie wnioskują o wpisanie zadania inwestycyjnego do Programu Rozwoju Bazy Sportowej bezpośrednio do urzędu marszałkowskiego właściwego dla danego województwa.

 

Zarząd Województwa Mazowieckiego, pomimo trudnej sytuacji finansowej, stara się w jak największym stopniu wspierać działania przyczyniające się do rozwoju bazy sportowej, przeznaczając na ten cel m.in. środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej [1]. Fundusze te przeznaczane są wyłącznie na przebudowę, remonty i inwestycje obiektów sportowych.

 

W Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego ujęto 77 zadań na kwotę 16 171 300 zł, w tym 39 nowo rozpoczynanych. Dofinansowano: 38 hal sportowych i sal gimnastycznych, 36 terenowych urządzeń sportowych oraz 4 pływalnie.

Zadania z podziałem nasubregiony (dotychczas zrealizowano 31 projektów):

 

Radomski – 17 zadań na kwotę 8 580 000 zł

 

v  powiat przysuski – kryta międzyszkolna pływalnia (zakończone),

v  gmina Wyśmierzyce – remont boiska wraz z zapleczem i infrastrukturą (zakończone),

v  gmina Klwów – hala sportowa (zakończone),

v  gmina Wieniawa – boisko wielofunkcyjne (zakończone),

v  gmina Jedlińsk – sala gimnastyczna (zakończone),

v  miasto Radom – budowa bieżni (zakończone),

v  gmina Wolanów – hala sportowa (zakończone),

v  gmina Gózd – sala gimnastyczna,

v  miasto Pionki – budowa pawilonu sportowego,

v  gmina Gózd  – boisko wielofunkcyjne,

v  gmina Borkowice – boisko wielofunkcyjne,

v  gmina Kozienice – przebudowa boisk sportowych (zakończone),

v  gmina Odrzywół – boisko wielofunkcyjne z zapleczem i infrastrukturą,

v  gmina Promna – modernizacja boiska sportowego (zakończone),

v  gmina Białobrzegi – kompleks boisk sportowych,

v  gmina Wieniawa – budowa boiska piłkarskiego,

v  powiat zwoleński – sala sportowa.

 

Ciechanowsko-płocki – 9 zadań na kwotę 3 485 000 zł

 

v UG Rościszewo – sala gimnastyczna (zakończone)

v gmina Pacyna – boisko do piłki nożnej, wielofunkcyjne, koszykówki, bieżnia, skocznia,

v gmina Szreńsk – sala gimnastyczna,

v powiat sierpecki – boisko sportowe wielofunkcyjne,

v gmina Naruszewo – kompleks boisk sportowych,

v miasto Mława – przebudowa boisk sportowych (zakończone),

v gmina Szreńsk – boisko do piłki nożnej,

v miasto Płock – sala gimnastyczna,

v gmina Mochowo – sala gimnastyczna.

 

Ostrołęcko-siedlecki – 29 zadań na kwotę 18 930 000 zł

 

Ø  miasto Łochów – sala sportowa (zakończone)

Ø  gmina Huszlew – boisko wielofunkcyjne (zakończone),

Ø  Starostwo Powiatowe w Przasnyszu – kryta pływalnia,

Ø  miasto i gmina Łosice – modernizacja stadionu sportowego zaplecze + bieżnia (zadanie zakończone)

Ø  gmina Różan –przebudowa stadionu wraz zapleczem, boisko do piłki nożnej, wielofunkcyjne, bieżnia, skocznia, rzutnia (zadanie zakończone),

Ø  gmina Sypniewo – sala gimnastyczna,

Ø  gmina Zaręby Kościelne – sala gimnastyczna (zakończone),

Ø  Gmina Jednorożec – hala widowiskowo-sportowa,

Ø  miasto Przasnysz – hala sportowa,

Ø  gmina Zbuczyn – sala gimnastyczna (zakończone),

Ø  gmina Skórzec – sala gimnastyczna,

Ø  gmina Kosów Lacki – boisko do piłki nożnej, bieżnia, skocznia, trybuny (zakończone),

Ø  gmina Grębków – boisko wielofunkcyjne (zakończone),

Ø  powiat Węgrowski – sala gimnastyczna,

Ø  gmina Sarnaki – boisko wielofunkcyjne (zakończone),

Ø  gmina rzewnie – hala sportowa wraz z boiskiem,

Ø  gmina Boguty Pianki – boisko wielofunkcyjne (zakończone),

Ø  gmina Obryte – sala gimnastyczna,

Ø  gmina Sokołów Podlaski – sala gimnastyczna,

Ø  gmina Olszewo – Borki – boisko do piłki nożnej, wielofunkcyjne,

Ø  miasto Wyszków – boisko piłkarskie i wielofunkcyjne,

Ø  miasto Wyszków – wielofunkcyjne,

Ø  gmina Lelis – boisko sportowe wiejskie (zakończone),

Ø  gmina Wąsewo – boisko do piłki nożnej, wielofunkcyjne, bieżnia, skocznia,

Ø  miasto Ostrów Mazowiecka – sala gimnastyczna,

Ø  miasto Ostrów Mazowiecka – boisko wielofunkcyjne wraz z bieżnią, skocznią i zapleczem szatniowym,

Ø  gmina Przasnysz – pawilon sportowy,

Ø  miasto Przasnysz – sala gimnastyczna,

Ø  miasto Siedlce – zespół boisk sportowych (zakończone),

Ø  gmina Długosiodło – basen odkryty.

 

Warszawski Wschodni – 11 zadań na kwotę 8 360 000 zł

 

v  miasto Garwolin – kryta pływalnia (zakończone),

v  gmina Maciejowice – hala sportowa,

v  gmina Mrozy – hala sportowa (zakończone),

v  powiat Miński – sala gimnastyczna,

v  gmina Dębe Wielkie – hala sportowa,

v  gmina Wołomin – sala gimnastyczna (zakończone),

v  miasto Halinów – sala gimnastyczna,

v  powiat Miński – hala sportowa,

v  gmina Wołomin – sala sportowa wraz z boiskiem,

v  gmina Wieliszew – boisko do piłki nożnej wielofunkcyjne,

v  gmina Tłuszcz – sala sportowa.

 

Warszawski Zachodni – 10 zadań na kwotę 5 237 900 zł

 

v  miasto Podkowa Leśna – sala sportowa (zakończone)

v  gmina Jaktorów – hala sportowa (zakończone)

v  gmina Grodzisk Mazowiecka – sala gimnastyczna, boisko sportowe i wielofunkcyjne (zakończone),

v  gmina Grójec – boisko piłkarskie,

v  gmina Sochaczew – sala gimnastyczna,

v  gmina Puszcz Mariańska – sala gimnastyczna (zakończone),

v  gmina Belsk Duży – bieżnia,

v  miasto i gmina Piaseczno – skatepark,

v  gmina Nadarzyn – boiska (zakończone),

v  miasto Sochaczew – sala gimnastyczna.

 

 

[1] Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej jest państwowym funduszem celowym; źródłem jego przychodów są wpływy pochodzące z dopłat do gier stanowiących monopol państwa. Dysponentem funduszu jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej.

 
 

Liczba wyświetleń: 1111

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.