Bezpieczeństwo publiczne

Bezpieczeństwo publiczne

2011.12.28 13:35 , aktualizacja: 2012.01.02 14:42

Autor: na podst. mat. z Departamentu Organizacji oprac. Monika Guzowska, Wprowadzenie: Monika Guzowska

Troska o bezpieczeństwo mieszkańców Mazowsza to priorytetowy cel, jaki stawia przed sobą Samorząd Województwa Mazowieckiego. Powódź, która dotknęła Mazowsze w 2010 r. potwierdziła, jak ważne w sytuacji klęski żywiołowej jest dysponowanie specjalistycznym sprzętem służącym ratowaniu życia i mienia ludzi, ale także chroniącym nasze środowisko przed skażeniem.

 

Pomimo iż mijający rok był trudnym okresem pod względem finansowym, to jednak z zadań realizowanych w zakresie bezpieczeństwa nie zrezygnowano. W 2011 r. samorząd województwa wznowił realizację programów wsparcia OSP i PSP, kontynuował program „Bezpieczna droga do szkoły” jak również współorganizował akcję przestrzegającą przed kąpielami w miejscach niebezpiecznych.

 

Samorządowy Program Wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych w Województwie Mazowieckim „OSP-2011”

 

Jego celem jest doposażenie jednostek OSP w niezbędny sprzęt do prowadzenia skutecznych działań ratowniczych. W latach poprzednich głównie w jednostkach OSP dofinansowywano sprzęt ratownictwa drogowego i medycznego. Dzięki temu wiele z nich wpisanych zostało do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

 

W 2011 r. na wsparcie inwestycyjne ochotniczych straży pożarnych w budżecie województwa mazowieckiego zostało zarezerwowanych 5 mln zł. W lipcu i sierpniu zostały podpisane umowy z gminami na doposażenie 351 jednostek ochotniczych straży pożarnych na zakup sprzętu specjalistycznego przeciwpożarowego, łodzi oraz 50 samochodów strażackich. Posiadanie dodatkowego sprzętu z pewnością przyczyni się do skuteczniejszego prowadzenia działań ratowniczych zarówno podczas zdarzeń lokalnych, jak i tych o charakterze klęsk żywiołowych np. powodzi.

 

Zadania dotyczące dofinansowania Państwowej Straży Pożarnej

W bieżącym roku Samorząd Województwa Mazowieckiego dofinansował Państwową Straż Pożarną kwotą w wysokości 1,5 mln zł. Dzięki tym środkom zostało zakupionych 7 nowych samochodów pożarniczych dla:

 

 

Jednostka PSP

Rodzaj sprzętu

Kwota dofinansowania

KP PSP w Makowie Mazowieckim

średni samochód ratowniczo-gaśniczy

125 tys. zł

KM PSP w Warszawie

samochód z drabiną mechaniczną wraz z wyposażeniem

500 tys. zł

KP PSP w Sochaczewie

ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z funkcją ograniczania stref skażeń chemiczno-ekologicznych

200 tys. zł

KP PSP w Szydłowcu

ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z funkcją usuwania skażeń chemiczno-ekologicznych

100 tys. zł

KP PSPw Mławie

ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy

125 tys. zł.

KP PSPw Płońsku

średni samochód ratowniczo-gaśniczy

150 tys. zł.

KW PSPw Warszawie z przeznaczeniem dla Ośrodka Szkolenia w Warszawie

ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z funkcją do ograniczania skażeń chemiczno-ekologicznych

300 tys. zł.

 

 

„Bezpieczna droga do szkoły” 

We współpracy z Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego oraz Komendantem Stołecznym i Komendantem Wojewódzkim Policji, Samorząd Województwa Mazowieckiego kontynuował program „Bezpieczna droga do szkoły”.

 

Jego celem jest poprawa bezpieczeństwa dzieci dojeżdżających do szkół na rowerach oraz poruszających się pieszo po drogach publicznych. Program polega na wspieraniu działań edukacyjnych w zakresie wychowania komunikacyjnego w szkołach podstawowych i gimnazjach poprzez popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. Program ma charakter dwuetapowego konkursu. Pierwszy – to eliminacje gminne, które polegają na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć z zakresu wychowania komunikacyjnego w klasach 4-6 szkół podstawowych i klasach 1-2 gimnazjów. Każde dziecko otrzymuje od Samorządu Województwa Mazowieckiego materiały dydaktyczne – podręcznik „Moje pierwsze prawo jazdy – karta rowerowa”. Drugi to finał powiatowy. Składa się z dwóch części: teoretycznej – w formie testu sprawdzającego wiedzę uczestników konkursu z zakresu przepisów ruchu drogowego oraz praktycznej – sprawdzającej umiejętności bezpiecznego kierowania rowerem na specjalnym torze przeszkód.

 

W zorganizowanych w 2011 r. konkursach wzięło udział w sumie blisko 60 tys. dzieci z województwa mazowieckiego. Do finałów powiatowych zakwalifikowało się ponad 5 tys. z nich. Wszyscy uczestnicy finałów powiatowych otrzymali zestawy zawierające wyposażenie rowerzysty – kaski rowerowe, kamizelki odblaskowe, oświetlenie do rowerów (lampka przednia i tylna), opaski odblaskowe, smycze z elementami odblaskowymi. Dodatkowo zwycięzcy za zajęcie I miejsca otrzymali rowery, II miejsca – aparaty fotograficzne, III miejsca – odtwarzacze mp4.

 

W tym roku, na potrzeby realizacji programu, zostało wydrukowanych 149 700 sztuk podręczników „Moje pierwsze prawo jazdy – karta rowerowa” za kwotę 249 999, 00 zł oraz zakupionych 7531 zestawów rowerzysty za kwotę 549 763,00 zł.

 

Nową inicjatywą podjętą przez Samorząd Województwa Mazowieckiego jest zakup samochodu specjalistycznego na potrzeby realizacji programu „Bezpieczna droga do szkoły”. Samochód ten będzie miał zainstalowany symulator jazdy jednośladem „Riding Trainer” dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz miniwarsztat rowerowy. Zadanie jest w trakcie realizacji.

 

Czarne punkty wodne

W 2011 r. Samorząd Województwa Mazowieckiego wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji oraz Komendą Stołeczną Policji wznowił akcję oznakowania miejsc, uznawanych za szczególnie niebezpieczne dla kąpiących się, specjalnymi tablicami – „Czarnymi punktami wodnymi”. Ich celem jest ostrzeganie ludzi przed tragicznymi i nieodwracalnymi skutkami, jakie niesie ze sobą kąpiel w miejscach do tego nieprzystosowanych. W ramach akcji przy zbiornikach i ciekach wodnych ustawiono 44 tablice ostrzegawcze. Na ten cel przeznaczono 4600,00 zł.

Liczba wyświetleń: 1519

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.