Kultura

Działalność kulturalna samorządu województwa w 2013 roku

2013.12.23 12:00 , aktualizacja: 2014.01.07 15:33

Autor: Departament Kultury, Promocji i Turystyki, Wprowadzenie: Urszula Sabak

Turystyka, tożsamość regionalna i kultywowanie mazowieckiej tradycji to ważne zagadnienia 2013 roku. Istotnym tematem była również kwestia budowania produktu turystycznego, który ma przyciągnąć turystów, oraz wzbudzanie patriotyzmu wśród młodzieży i pogłębianie znajomości ambitnej literatury narodowej.

 

PRZEDSIĘWZIĘCIA CAŁOROCZNE:

 

Strefa Mazowsze

 

To audycja promująca mazowiecką kulturę i sztukę oraz instytucje kultury, będące jednostkami organizacyjnymi Samorządu Województwa Mazowieckiego. Prezentuje też walory kulturowe i przyrodnicze Mazowsza oraz informuje o najważniejszych wydarzeniach kulturalnych. Audycja kształtuje wrażliwość i uświadamia bogactwo materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Program emitowany jest na antenie TVP Warszawa. W roku 2013 Samorząd Województwa Mazowieckiego sfinansował koszt produkcji 8 dziesięciominutowych odcinków audycji, w kwocie 50 000 zł.

  

XII Edycja Konkursu „Stolica Kultury Mazowsza”

 

 

To niewątpliwa szansa dla mazowieckich jst.Zwycięski samorząd wraz z województwem realizuje wypracowany wspólnie roczny program kulturalny, otrzymując na ten cel wsparcie finansowe ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Laureata wyłania komisja konkursowa.

W przeszłości tytuł Stolicy Kultury Mazowsza nosiły powiaty: pułtuski, węgrowski, sokołowski, szydłowiecki, płoński, sierpecki, makowski, piaseczyński, sochaczewski, żyrardowski i kozienicki. Tegoroczną, dwunastą już, Stolicą Kultury Mazowsza został powiat mławski.

 

Strategia Rozwoju Turystyki w województwie mazowieckim na lata 2014–2020

 

Projekt strategii opracowywany jest na zlecenie Samorządu Województwa Mazowieckiego przez Mazowiecką Regionalną Organizację Turystyczną, która w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert, otrzymała dotację (w wysokości 75 000 zł) na realizację zadania pt. „Opracowanie Strategii rozwoju turystyki w województwie mazowieckim na lata 2014-2020”. Strategia stanie się podstawą konkretnych decyzji i działań, m.in. podziału środków, zlecania zadań, tematyki ogłaszanych konkursów etc. Dokument ten powinien być jak najściślej powiązany z rzeczywistymi potrzebami, problemami oraz codzienną praktyką podmiotów związanych z turystyką na Mazowszu i działających na rzecz jej rozwoju. Dlatego zachęcamy wszystkich zainteresowanych do odwiedzania strony, na której będziemy informować na bieżąco o aktualnych pracach: turystykamazowsze2020.pl .

 

Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej

 

To projekt o zasięgu ogólnokrajowym, w którego tworzenie zaangażowanych jest 8 województw (mazowieckie, świętokrzyskie warmińsko-mazurskie, łódzkie, lubelskie, podlaskie, podkarpackie i małopolskie). Docelowo stworzy ponadregionalną trasę wędrówek turystów z Polski i zagranicy do miejsc walki, obiektów i militarnych śladów związanych z wydarzeniami wojennymi. Centralna oś szlaku ma być trasą samochodową i obejmować główne miasta poszczególnych województw oraz istotne miejsca związane z tematyką traktu. Dla urozmaicenia trasy zostaną również wytyczone lokalne pętle dla turystów podróżujących rowerem lub pieszo. Dzięki temu podróżni poznają lokalne atrakcje i wydarzenia kulturalne oraz miejscową bazę turystyczną. W 16 punktach kluczowych szlaku zamontowano tablice informacyjne.

Na zlecenie Samorządu Województwa Mazowieckiego zadanie realizuje (wyłonione w otwartym konkursie ofert) Przasnyskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej, które otrzymało z budżetu województwa dotację  w kwocie 100 000 zł. Zapraszamy do polubienia inicjatywy na facebooku:

https://www.facebook.com/pages/Szlak-Frontu-Wschodniego/135777556532411?ref=hl

 

Szlak „Filmowe Mazowsze”

 

Projekt ten ma stworzyć atrakcyjną ofertę kulturalno-turystyczną promującą miejsca i zabytki związane z polskim dorobkiem filmowym. Szlak zachęca do wędrówki śladem popularnych produkcji kręconych naMazowszu,takich jaknp.„Ogniem i mieczem”,„Rejs”, „CK Dezerterzy”, „Pan Tadeusz”czy „Stawka większa niż życie”, do których realizacji wykorzystano miejscowe plenery i obiekty zabytkowe. Dodatkowymi atrakcjami szlaku będą warsztaty rzemieślnicze, plenery fotograficzne i malarskie czy przejażdżki konne. W przyszłości z myślą o szkolnych wycieczkach zostanie opracowany program edukacyjny skierowany do dzieci i młodzieży. W bieżącym roku na zlecenie Samorządu Województwa Mazowieckiego zostanie oznakowanych 10 (z 20 docelowych) najciekawszych plenerów filmowych m.in.:warszawska Praga, gdzie nakręcono „Pianistę”, Twierdza Modlin wielokrotnie goszcząca Andrzeja Wajdę oraz Jeruzal – z najpopularniejszym polskim „Ranczem”.  Zadanie realizuje Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, która na jego realizacje otrzymała 100 000 zł w ramach otwartego konkursu ofert.

  

XVIII Targi turystyki i wypoczynku LATO 2013 – otwarcie sezonu turystycznego

 

 

Samorząd Województwa Mazowieckiego otrzymał główną nagrodę – Kryształowe Słońce. Przyznano ją za najbardziej profesjonalne i oryginalne stoisko targowe. Wyróżniono nas również za najlepszą ofertę ekspozycji polskiego regionu i najlepszy program imprez dla zwiedzających. Przez trzy targowe dni prezentowaliśmy bogatą ofertę turystyczną naszego regionu i szeroki wachlarz profesjonalnych ofert najlepszych produktów turystycznych, zachęcając do odkrywania uroków ziemi mazowieckiej. Można było dowiedzieć się o najciekawszych atrakcjach i zabytkach regionu, wydarzeniach kulturalnych, a także posmakować potraw regionalnych. Już po raz drugi podczas Targów LATO oficjalnie został otwarty sezon turystyczny na Mazowszu. Samorząd Województwa Mazowieckiego zdecydował o połączeniu tych znaczących wydarzeń, uznając, że kwietniowy weekend to najlepszy moment na zaprezentowanie oferty turystycznej na majowo-czerwcowe wyjazdy turystyczno-rekreacyjne. 

 

INNE PRZEDSIĘWZIĘCIA PROMOCYJNE:

 

W tym roku były też kontynuowane przedsięwzięcia i programy, które w latach ubiegłych cieszyły się dużym powodzeniem:

 

Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Mazowsza”

 

Tegoroczni odznaczeni: Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, Jan Ekier, I Liceum Ogólnokształcące w Ostrołęce.

 

„Paszport Turystyczny Województwa Mazowieckiego” po raz trzeci

 

Zgromadzone w „Paszporcie” pieczątki można było przesyłać do końca października. Na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody: samochodowe i turystyczne nawigacje GPS oraz zestawy piknikowe. W tym roku przyznano też nagrody dodatkowe karnety wstępu do kompleksu basenów Termy Mszczonów, bilety do muzeów, albumy, książki, plecaki czy saszetki na biodro.

  

XII edycja Nagrody Samorządu Województwa Mazowieckiego im. Cypriana Kamila Norwida

 

 

Tegoroczną laureatką Nagrody „Dzieło życia” została Julia Hartwig. Statuetkę za 2012 r. otrzymali: Jerzy Górzański (literatura), Leon Tarasewicz (sztuki plastyczne), Michał Zadara (teatr) i Łukasz Borowicz (muzyka).

 

 „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba” – VII edycja konkursu

 

O tytuł najciekawszej wystawy, najlepszej imprezy i najlepszego wydawnictwa muzealnego 2013 r. ubiegały się 43 projekty z całego Mazowsza. W kategorii najciekawsza wystawa zakwalifikowano 21 propozycji, w kategorii najlepsza impreza – 11, a w kategorii wydawnictw muzealnych – 11.Wśród najwyżej ocenionych (I miejsca) znalazły się: wystawa zrealizowana w ramach projektu Ponarwie (Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce), wystawa „W krainach lodu i książek – rzecz o Alinie i Czesławie Centkiewiczach” (Muzeum Historyczne w Legionowie), „X widowisko historyczne: Noc Listopadowa – zdobycie Arsenału Warszawskiego w rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego” (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie) oraz wydawnictwo „Na Łużycu. W zapomnianym regionie etnograficznym nad Wisłą. Łukasz Maurycy Stanaszek” (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie).

Obrady VII Sejmiku Turystycznego Mazowsza

Problematykę tegorocznej konferencji przybliżyły m.in. zajęcia warsztatowe oraz prezentacje już istniejących i funkcjonujących produktów turystycznych na Mazowszu i w innych regionach kraju oraz na świecie.

Podczas Sejmiku podpisano umowę na realizację przez Mazowiecką Regionalną Organizację Turystyczną projektu „Szlaki Turystyczne Dziedzictwa Kulturalnego Mazowsza” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (Działanie 6.2 Turystyka).

Wręczono również Certyfikaty w konkursie na Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Mazowieckiego 2013, organizowanym przez Polską Organizację Turystyczną, którego celem jest wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych roku.

 

III Kongres Promocji Mazowsza

 

Dał sposobność poznania nowych możliwości jakich może dostarczyć mazowieckim samorządom unijna perspektywa finansowa na lata 2014-2020 oraz pozwolił zapoznać się z zyskującymi coraz większą popularność i uznanie nowoczesnymi formami promocji. Partnerem merytorycznym tegorocznej konferencji była Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, której przedstawiciele przekazali informacje na temat wsparcia mazowieckich jednostek samorządu terytorialnego w ramach RPO WM 2007–2013 w różnych obszarach ich aktywności inwestycyjnej. Przedstawili również wstępny zarys możliwych do realizacji przedsięwzięć w ramach RPO WM w przyszłej perspektywie finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem powiązania przyszłych projektów z lokalnymi działaniami promocyjnymi. Zaproszono też przedstawicieli mazowieckich jst (Legionowo, Strzegowo, Grodzisk Mazowiecki, Szydłowiec), którzy zaprezentowali swoje projekty zrealizowane przy udziale funduszy europejskich. Na potrzeby kongresu uruchomiono stronę internetową – www.kongrespromocji.mazovia.pl.

  

XIV edycja konkursu „Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego”

 

 

W roku 2013 zgłoszono 60 kandydatów, z których Kapituła wybrała dziesięciu najlepszych. Mimo że reprezentują oni odmienne nurty działalności i mają inne spojrzenie na rzeczywistość, łączy ich wspólna cecha – umacniają tożsamość kulturową Mazowsza, służąc jego rozwojowi i promocji. Niewątpliwie są dla nas wzorem w działalności twórczej, charytatywnej i społecznej. Laureatami XIV edycji Nagród Marszałka Województwa Mazowieckiego zostali:Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” im. Druha Wacława Milke, Radomska Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Grandioso”,  Stowarzyszenie na rzecz Historycznej Odbudowy Zamku w Sochaczewie „Nasz Zamek”, prof. dr hab. Janusz Szczepański, Henryk Kulesza, Zdzisław Frydrych, Joanna Maria Augustowska,Krzysztof Chromiński, Marek Gaszyński, dr Piotr Oleńczak. Zwycięzcy otrzymali dyplom, statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł.

 

VIII edycja konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”

 

Temat przewodni tegorocznej edycji brzmiał „Nakręcone Mazowsze”. Na konkurs wpłynęło 366 zdjęć, spośród których nagrodzono 6 zdjęć w dwóch kategoriach wiekowych: do 16 roku życia (włącznie) oraz powyżej. W obu kategoriach za zajęcie I, II i III miejsca można było otrzymać kolejno 3 000 zł, 2 000 zł oraz 1 000 zł.

 

Patron roku

 

Rok 2013 r. został ogłoszony „Rokiem Cypriana Kamila Norwida na Mazowszu” oraz „Rokiem Aleksandra Fredry na Mazowszu”, co zainicjowało i zachęciło instytucje zajmujące się kulturą na całym Mazowszu do organizowania wydarzeń kulturalnych upamiętniających dorobek obu postaci oraz promowania miejsc znajdujących się na terenie Mazowsza, mających związek z ich życiem i twórczością.

 

Finał dla laureatów konkursów norwidowskich na Mazowszu – „Warsztaty Norwidowskie”

 

Aby budować postawę i ducha patriotyzmu w młodym pokoleniu, Samorząd Województwa Mazowieckiego grupie 16-laureatów licznych konkursów norwidowskich – organizowanych w ramach obchodów Patrona roku – umożliwił uczestnictwo w „Warsztatach Norwidowskich”. Przedsięwzięcie było adresowane do młodzieży z gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i domów kultury z terenu Mazowsza.

W ramach nagrody ww. laureaci zostali zaproszeni na dwudniowy pobyt (9-10 listopada) do Warszawy (z zakwaterowaniem i wyżywieniem), podczas którego prowadzono warsztaty teatralne, których zwieńczeniem był wyreżyserowany koncert finałowy, wystawiony na scenie Teatru Polskiego. Reżyserem i współprowadzącym warsztaty był wybitny aktor
i uznany pedagog, a także autor pracy naukowej na temat twórczości Cypriana Kamila Norwida, Jarosław Gajewski. Nad warsztatem artystycznym czuwała również Halina Łabonarska, aktorka mająca w swoim dorobku wiele ról teatralnych i filmowych.

Podczas warsztatów prowadzonych w Teatrze Polskim młodzież miała możliwość szlifowania swojego warsztatu artystycznego pod okiem wybitnych specjalistów sztuk teatralnych. 10 listopada uczestnicy warsztatów zaprezentowali koncert przed publicznością teatru.

W organizację warsztatów włączyło się też Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie oraz Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie.

 

I Festiwal Teatrów Młodzieżowych w ramach „Roku Aleksandra Hrabiego Fredry na Mazowszu”

 

Upowszechnieniu twórczości Aleksandra Fredry służył przegląd amatorskich zespołów teatralnych ze szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i domów kultury z terenu Mazowsza, których zadaniem było przygotowanie i zaprezentowanie przedstawienia teatralnego opartego na jednym z dzieł komediopisarza. Zgłosiło się 26 szkół i domów/centrów kultury z Mazowsza. W Komisji konkursowej znajdują się takie wybitne osobowości jak: Andrzej Seweryn, Grażyna Barszczewska, Jarosław Gajewski i Anna Nehrebecka.

Festiwal podzielony był na etapy. Zgłoszone wcześniej amatorskie grupy teatralne do końca października przesyłały przygotowane przedstawienia na nośniku elektronicznym, które następnie ocenili praktycy i znawcy teatru. Następnie, spośród zgłoszonych propozycji, wybranych zostanie kilka najlepszych przedstawień, które przejdą do kolejnego etapu i przygotują premierowe spektakle. Etapem końcowym będzie wybór laureata/laureatów przeglądu, którzy w ramach nagrody będą mieli możliwość uczestniczyć w warsztatach teatralnych zorganizowanych w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie oraz wystawić nagrodzoną sztukę na deskach tego Teatru. Nagrodą dla laureatów będą również bilety na wskazany przez przedstawiciela Teatru Polskiego spektakl lub premierę w Teatrze (pula nagród może zostać zwiększona). Finał przewidziany jest na początek 2014 roku, jako zakończenie roku patronackiego.

Projekt honorowym patronatem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie. Partnerami działań festiwalowych są Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Towarzystwo Historyczne im. Szembeków.

 

  

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2013 ROKU

 

 

W 2013 r. zostały ukończone ważne inwestycje, związane z rozwojem instytucji kulturalnych na Mazowszu. Zakupiono również ważne eksponaty dla muzeów. Były to:

 

1. Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina wEuropejskim Centrum Artystycznym im. Fryderyka Chopina w Sannikach (subregion płocki). Odrestaurowano i oddano do użytku w maju 2013 r. Zespół Parkowy i obiekty sportowe, odrestaurowano i odbudowano budynek pałacu oraz oranżerię, zakupiono instrumenty muzyczne.

Wartość projektu: 20 764 328

Dofinansowanie z budżetu województwa: 3 742 851,92 zł

 

2. Zakup kolekcji prac Wojciecha Weissa powstałych na przełomie XIX i XX w. dla Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie

Wartość projektu: 286 314 zł

Dofinansowanie z budżetu województwa: 62 514 zł   

 

3. Zakup rzeźby „Bokser” autorstwa Olgi Niewskiej dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.

Wartość: 70 000 zł   

Dofinansowanie z budżetu województwa: 19 800 zł  

 

4. Rewitalizacja Muzeum J. Kochanowskiego w Czarnolesie– wykonano izolację przeciwwilgociową i opaskę drenażową wokół dworku i kaplicy. Odnowiono też tynki zewnętrzne (wraz z malowaniem elewacji obu budynków) oraz wewnętrzne (w przyziemiu dworku). W dworku wymieniono też okna i drzwi, a kamienne schody i witraże od zewnętrznej strony kaplicy zostały zakonserwowane.

Wartość projektu: 635 860 zł

Dofinansowanie z budżetu województwa: 435 860 zł

 

5. Zakup nieruchomości położonej we wsi Wiączemin Polski dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Wokół zakupionego opuszczonego zboru ewangelicko-augsburskiego planowane jest powstanie miniskansenu poświęconego kulturze olenderskiej.

Wartość projektu: 105 007 zł

Dofinansowanie z budżetu województwa: 105 007 zł

 

6. Rewitalizacja Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie – prace konserwatorskie dotyczyły kurtyny północnej murów zewnętrznych zamku oraz zewnętrznych fragmentów kurtyny wschodniej i zachodniej wraz z koroną.

Wartość projektu: 566 456,93

Dofinansowanie z budżetu województwa: 86 040 zł

 

7. Rekonstrukcja dworku drobnoszlacheckiego (przeniesienie ze wsi Mężenino-Węgłowice na teren Oddziału Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Gołotczyźnie). w zakres zadania wchodziły roboty rozbiórkowe, ziemne, fundamenty, ściany drewniane zewnętrze i wewnętrzne, ściany i kominy murowane, stropy nad parterem, konstrukcja i pokrycie dachu, tymczasowe zabezpieczenie otworów okiennych i drzwiowych, roboty konserwacyjne oraz ogrodzenie terenu dworku.

Wartość projektu: 552 790,17 zł

Dofinansowanie z budżetu województwa:: 174 460,58 zł

 

8. Zdarzyło się kiedyś nad wodą... – trasa turystyczna w radomskim skansenie – II etap

Wybudowano 8 obiektów zabytkowych, tj. dwa młyny wodne, trak, zagrodę wiejską (5 obiektów: chałupa, 2 stodoły, oboro-stajnia, wozownia) oraz 2 nowe obiekty, tj. amfiteatr z lokalem wystawienniczo-konferencyjnym i pracownię konserwatorską z zapleczem, zakupiono pierwsze wyposażenie, rozbudowano infrastrukturę techniczną (monitoring, systemy ochrony ppoż i antywłamaniowy, oświetlenie terenu, ciągi pieszo-jezdne). Projekt ma już swój portal internetowy, a muzeum nową markę.

Wartość projektu: 20 454 465,54 zł

Dofinansowanie z budżetu województwa: 4 625 808,25 zł

 • Julia Hartwig
 • wręczenie statuetki...
 • III Kongres Promocji...
 • III Kongres Promocji...
 • stoisko Mazowsza na targach...
 • stoisko Mazowsza na targach...
 • stoisko Mazowsza na targach...
 • stoisko Mazowsza na targach...
 • stoisko Mazowsza na targach...
 • Powiat mławski Stolicą...
 • laureaci Nagrody Marszałka...
 • Projekt "Zdarzyło się...
 • Projekt "Zdarzyło się...
 • Projekt "Zdarzyło się...
 • Projekt "Zdarzyło się...
 • Projekt "Zdarzyło się...
 • Projekt "Zdarzyło się...
 • Muzeum Jana Kochanowskiego...
 • Muzeum Jana Kochanowskiego...
 • Muzeum Jana Kochanowskiego...
 • Muzeum Jana Kochanowskiego...
 • witraże Muzeum Jana...
 • Zamek Książąt Mazowieckich...
 • Zamek Książąt Mazowieckich...
 • Laureaci konkursu...

Liczba wyświetleń: 1819

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.