Zdrowie

Inwestujemy w zdrowie

2011.12.22 11:20 , aktualizacja: 2012.01.03 10:35

Autor: na podst. mat. z Departamentu Zdrowia oraz Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji opr.A.Stabińska, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Zdrowie człowieka zależy od wielu powiązanych ze sobą czynników. Na jego jakość wpływają m.in. uwarunkowania genetyczne, środowisko społeczne i fizyczne, styl życia, odpowiednia dieta i aktywność fizyczna. 

 

Profilaktyka ratuje życie

 

Zdrowy styl życia, przestrzeganie zasad zdrowego żywienia, umiarkowany i regularny ruch, najlepiej na świeżym powietrzu, badania kontrolne to ogólne zasady profilaktyki zdrowotnej. Palenie tytoniu, brak aktywności fizycznej, nadwaga, nadciśnienie i wysoki poziom cholesterolu – sprzyjają powstawaniu chorób cywilizacyjnych. Dlatego samorząd województwa włącza się w szereg akcji, których celem jest podnoszenie świadomości społecznej w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Podejmowane działania mają istotny wpływ na zmniejszenie zachorowalności na wiele poważnych chorób. Rak piersi to najpowszechniejszy rodzaj nowotworu występujący u kobiet. W Polsce notuje się prawie 10 tys. nowych zachorowań rocznie. Blisko 2 tys. Polek umiera z tego powodu.


Natomiast rak szyjki macicy jest nowotworem, który rozwija się długo, wolno i wieloetapowo. Jak pokazują statystki, Polki niechętnie zgłaszają się na badania profilaktyczne. To duży błąd, gdyż wczesna diagnostyka jest w stanie uchronić przed rozwojem choroby i pozwala na pełne wyleczenie. Dzięki współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego i Centrum Onkologii mieszkanki Mazowsza mogą bezpłatnie zrobić badania mammograficzne i cytologiczne w najnowocześniejszym w kraju cytomammobusie. Dociera on wszędzie tam, gdzie dostęp do tego typu badań jest utrudniony. Jego konstrukcja oraz rozkład pomieszczeń zostały przystosowane także dla potrzeb kobiet niepełnosprawnych. Dzięki akcji w 2011 r. w województwie mazowieckim wykonano 3470 cytologii oraz 5810 mammografii.

 

W ramach utworzonej na Mazowszu infrastruktury do wczesnej diagnostyki raka piersi, panie w wieku od 50 do 69 roku życia korzystają z bezpłatnych badań mammograficznych. W 2011 r. wykonano ich łącznie 3282 w powiatach: kozienickim, łosickim, płońskim, przysuskim, żuromińskim i sochaczewskim. 185 kobiet zostało skierowanych na dalszą diagnostykę.

 

Nie tylko dla palaczy...

 

Choroby płuc należą do najczęściej występujących schorzeń we współczesnym świecie. Są jedną z najczęstszych przyczyn hospitalizacji, ale też zgonów. Świadomość znaczenia tych chorób ciągle jest, niestety zbyt niska. W diagnostyce płuc bardzo ważnym badaniem jest spirometria. Za pomocą tej metody mierzona jest objętość powietrza wdychanego i wydychanego z płuc i/lub jego przepływ. Badanie to - proste, szybkie i bezinwazyjne - jest ważnym narzędziem, pomocnym w ocenie takich schorzeń, jak astma, włóknienie płuc, mukowiscydoza oraz przewlekła obturacyjna choroba płuc. Dla podkreślenia znaczenia tego badania w wykrywaniu chorób o znaczeniu społecznym 14 października ogłoszono Światowym Dniem Spirometrii. Tego dnia w całym kraju, także w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, zostały przeprowadzane badania spirometryczne. Miały one charakter otwarty – do udziału zaproszono wszystkich chętnych mieszkańców Mazowsza. Wyniki interpretowane były przez specjalistów z Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. W trakcie akcji udzielano także porad antynikotynowych oraz w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości (w ok. 10 proc. badań) skierowano uczestników do poradni pulmonologicznych.

 

Szkoła Promocji Zdrowia

 

W celu przybliżenia młodzieży prozdrowotnego stylu życia, samorząd województwa wdrożył program edukacyjny pn. „Szkoła Promocji Zdrowia”, realizowany na Mazowszu przez siedem szpitali, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. W 2011 r. przeznaczono na ten cel 591 tys. zł.

 

Mazowsze aktywnie włącza się w prezydencję

 

W ramach programu polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w obszarze zdrowia publicznego specjalna uwaga poświęcona została zmniejszaniu nierówności w zdrowiu społeczeństwa Europy. Działania w tym zakresie skupiają się na zapobieganiu, wczesnym wykrywaniu i przeciwdziałaniu negatywnym skutkom chorób metabolicznych, ze szczególnym uwzględnieniem cukrzycy, nadwagi i otyłości. Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach wieloletniego „Programu przeciwdziałania wybranym problemom zdrowotnym w województwie mazowieckim na lata 2006-2011” włącza się do akcji, której głównymi adresatami są osoby starsze oraz młodzież, realizując projekt pn. „Zdrowi mieszkańcy to zdrowe Mazowsze”. Celem inicjatywy, przeprowadzanej przez siedem szpitali, dla których organem założycielskim jest samorząd województwa, jest monitorowanie głównych wskaźników otyłości i nadwagi, kształcenie w zakresie prawidłowego odżywiania oraz kreowanie postaw prozdrowotnych. Łączna kwota dofinansowania na cel to 280 tys. zł.

 

Diagnostyka i terapia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym na Mazowszu

 

Mózgowe porażenie dziecięce to różnorodne zaburzenia ruchu i postawy wynikające z trwałego, niepostępującego uszkodzenia mózgu we wczesnym stadium rozwoju. Opieka nad chorym dzieckiem wymaga współdziałania neurologów z pediatrami, logopedami i fizjoterapeutami oraz nauczycielami, a także, w niektórych przypadkach, z okulistami, laryngologami, ortopedami, terapeutami zajęciowymi, psychologami, pracownikami socjalnymi i wieloma innymi osobami.

 

Od sześciu lat, przy wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego, w ramach „Programu przeciwdziałania wybranym problemom zdrowotnym w województwie mazowieckim na lata 2006-2011” Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu realizuje program rozszerzenia świadczeń w zakresie diagnostyki i rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Ośrodek ten od lat stara się wdrażać najnowsze metody diagnostyki i terapii dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, a baza diagnostyczna – Laboratorium Analizy Ruchu jest jedną z  najnowocześniejszych placówek na Mazowszu. Poprzez konsekwentne finansowanie programu przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, Centrum stało się jednym z najlepiej wyposażonych ośrodków na Mazowszu i w kraju. W ramach jego realizacji w województwie mazowieckim w 2011 r. z rehabilitacji skorzystało około 200 dzieci. Samorząd województwa przeznaczył na ten cel 100 tys. zł.

 

 

Szpitale przyjazne kombatantom na Mazowszu

 

Na terenie Mazowsza mieszka około 25 tys. kombatantów, inwalidów wojennych oraz osób represjonowanych. Aby zapewnić im godne warunki leczenia na terenie województwa mazowieckiego realizowany jest program „Szpitale Przyjazne Kombatantom”. W 2011 r. do akcji włączyły się kolejne placówki – w sumie „przyjaznych” szpitali jest już 51 na Mazowszu. Kombatanci mogą tu liczyć na skorzystanie z usług medycznych poza kolejnością.

 

 

Inwestycje

 

Inwestycje, modernizacje i restrukturyzacja, których celem będzie stworzenie silnych i nowoczesnych placówek służby zdrowia – to podstawowe wyzwania, jakie stawia przed sobą Samorząd Województwa Mazowieckiego. Łączna kwota dofinansowania na inwestycje w ochronę zdrowia  w 2011 roku to blisko 81,5 mln zł.

 

Największe inwestycje:

 • zakup wyposażenia medycznego oraz dokończenie prac montażowych i wykończeniowych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce –  20 mln zł,
 • modernizacja budynku F, w tym stworzenie przyszpitalnej przychodni specjalistycznej w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym – 12 mln zł,
 • budowa nowego obiektu Bloku Operacyjnego, Oddziału Pooperacyjnego, Oddziału Intensywnej Terapii oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w  Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr J. Bogdanowicza w Warszawie – 8 mln zł,
 • modernizacja, przebudowa i rozbudowa Pawilonu Głównego wraz z wyposażeniem w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku – 7,6 mln zł,
 • utworzenie Centrum Radiologii oraz Oddziału VII A Ogólnopsychiatrycznego wraz z zakupem aparatury medycznej w Szpitalu Tworkowskim w Pruszkowie – 5,8 mln zł,                                                                                                                                                    
 • modernizacja sieci wod.-kan., c.o., c.w.u. i elektrycznej w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. Dr B. Borzym w Radomiu – 4,1 mln zł,
 • modernizacja Oddziału Patologii Noworodka i Niemowlęcia w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr J. Bogdanowicza w Warszawie – 3,3 mln zł,
 • rozbudowa Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku – 2,6 mln zł,
 • zakup tomografu komputerowego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku – 2,5 mln zł,
 • modernizacja wraz z rozbudową pawilonu ZOL w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zakładzie Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. Dr B. Borzym w Radomiu – 2 mln zł,
 • kompleksowa modernizacja Oddziału Przyjęciowego z Izbą Przyjęć Szpitala Tworkowskiego w Pruszkowie – 1,4 mln zł,
 • ucyfrowienie Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu – 1,1 mln zł.
 • Cytomammobus
 • Międzyleski Szpital...
 • Mazowiecki Wojewódzki...
 • Tomograf-Wojewódzki Szpital...
 • Wyremontowane, przytulne...
 • Badanie spirometryczne,...
 • Wojewódzki Szpital...
 • Wojewódzki Szpital...
 • Mammograf SPZZOZ w Płońsku
 • Oddział Intensywnej...
 • OIOM, Szpital w Międzylesiu
 • Wojewódzki Szpital...

Liczba wyświetleń: 1601

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.