Infrastruktura komunikacyjna

Infrastruktura komunikacyjna - lepsze warunki podróżowania i szansa na rozwój regionu

2010.11.04 15:35 , aktualizacja: 2010.11.09 12:54

Autor: Monika Guzowska, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

  • Droga w Nowym Dworze...
  • Wagon typu push-pull
  • 8 paździrnika br. ruszyła...
  • Wizualizacja tarminala...
  • Samorząd województwa...
  • Zakupiono także 11...
  • Spółka" Koleje Mazowieckie"...
  • wnętrze EZT typu FLIRT
  • wnętrze EZT typu FLIRT
  • Obwodnica Ostrołęki

„Mazowsze konkurencyjnym regionem w układzie europejskim i globalnym” to wizja rozwoju regionu, a zarazem motto, które przyświeca decyzjom podejmowanym przez władze województwa. Priorytetem jest troska o zrównoważony rozwój całego Mazowsza poprzez eliminowanie dysproporcji, jakie występują pomiędzy poszczególnymi subregionami.

 

Głównym działaniem służącym rozwojowi województwa jest poprawa infrastruktury komunikacyjnej. Dlatego znaczną część środków samorząd przekazał na budowę i modernizację sieci dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, transport oraz infrastrukturę kolejową, a także na budowę regionalnego portu lotniczego.

 

Infrastruktura drogowa

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) na lata 2007-2013, na poprawę regionalnego systemu transportowego – w tym infrastrukturę drogową oraz transport publiczny wydano już 1,132 mld zł.

 

Na bieżąco realizowane są różnego typu projekty drogowe. Wyremontowano i zmodernizowano ponad 1500 km z ponad 2800 km dróg wojewódzkich. Od 2006 r. przekazano na ten cel ponad 942 mln zł.

 

Ponadto z Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza (SIWRM) dofinansowano modernizację i budowę dróg gminnych i powiatowych. Od początku istnienia programu udało się wybudować lub zmodernizować ponad 1350 km takich dróg. Tylko w ostatnich czterech latach, z budżetu województwa wyasygnowano na ten cel ponad 300 mln zł.

 

Infrastruktura kolejowa

Jednym z ważnych osiągnięć Samorządu Województwa Mazowieckiego jest utworzenie pierwszej, w pełni samorządowej, spółki kolejowej w Polsce „Koleje Mazowieckie - KM” sp. z o.o. Dotychczas zostały zakupione nowoczesne pociągi – Elektryczne Zespoły Trakcyjne typu FLIRT za kwotę 221,67 mln zł (w tym 62,5 mln z budżetu państwa) oraz 37 wagonów typu push-pull, na które z budżetu województwa przeznaczono 254,14 mln zł. Udało się także zakupić 11 używanych autobusów szynowych – 575 tys. euro, 184 używane EZT-y od PKP Przewozy Regionalne – 175,5 mln zł i 2 zmodernizowane EZT-y typu EW60 – 1,85 mln zł. Poza tym od 2008 r. – tzn. od momentu, gdy samorząd województwa stał się jedynym właścicielem spółki, województwo mazowieckie podwyższyło jej kapitał zakładowy o 275,16 mln zł.

 

Jako organizator regionalnych przewozów pasażerskich samorząd udzielił „Kolejom Mazowieckim - KM” – w ostatnich czterech latach – dotacji na świadczenie usługi publicznej w wysokości 711 mln zł.

 

Spółka uruchamia w ciągu doby ok. 700 kursów kolejowych. Dla porównania na początku działalności było ich zaledwie 530. Wzrost liczby połączeń to najlepszy dowód na to, że Koleje Mazowieckie stają się przewoźnikiem nowoczesnym, konkurencyjnym, a przede wszystkim atrakcyjnym dla pasażerów.

 

Od momentu powstania spółki liczba pasażerów „Kolei Mazowieckich – KM” sukcesywnie wzrasta. W 2005 r. z usług KM skorzystało 40 mln osób, w 2007 ponad 45 mln osób, w 2008 r. Koleje Mazowieckie przewiozły prawie 50 mln osób. Obecnie z jej usług korzysta ok. 55 mln pasażerów.

 

Niewątpliwą korzyścią i udogodnieniem dla pasażerów z gmin okołowarszawskich było wprowadzenie w 2008 r. wspólnego biletu ZTM-KM. Spółka może się także pochwalić, że jako pierwsza rozpoczęła sprzedaż biletów przy użyciu mobilnych kas konduktorskich (mrPOS)

 

Województwo mazowieckie jest też większościowym wspólnikiem spółki „Warszawska Kolej Dojazdowa” sp. z o.o., którą wsparł kwotą przekraczającą 41 mln zł w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki. Tytułem dotacji na wykonywanie przewozów pasażerskich w ramach usługi publicznej w ostatnich czterech latach przekazał spółce blisko 23 mln zł.

 

Infrastruktura lotnicza

W październiku 2010 r. ruszyła największa i kluczowa dla rozwoju Mazowsza inwestycja - budowa Portu Lotniczego w Modlinie. Jej koszt to ok. 400 mln zł, z czego 76 mln zł. To unijne dofinansowanie. Lotnisko w Modlinie to alternatywa dla istniejącego lotniska im. Fryderyka Chopina, które z racji usytuowania ma ograniczone możliwości rozwoju.

 

Modlin jest lotniskiem o największej, po Okęciu, dostępności co daje szanse na najszybszy zwrot zainwestowanych środków. Po uruchomieniu, będzie z niego korzystać ok. 1,8 mln pasażerów rocznie. Dostępność gruntów pod budowę drugiego pasa startowego to szansa na dalszy rozwój w przyszłości.

 

Wizytówką lotniska będzie nowoczesny terminal pasażerski. O powierzchni użytkowej 13 380 mkw. Architektura obiektu pozwala na dostawianie do niego kolejnych modułów, w przypadku rozbudowy.

 

Lotnisko będzie dobrze skomunikowane z Warszawą. Pasażerowie dostaną się na nie pociągiem, autobusem lub samochodem. Zarząd Województwa Mazowieckiego zadecydował o modernizacji bocznicy kolejowej, łączącej stację kolejową w Modlinie z Portem Lotniczym w Modlinie oraz wybudowaniu na terenie lotniska podziemnej stacji kolejowej. Wybór droższego, ale bardziej funkcjonalnego wariantu był możliwy dzięki wynegocjowaniu przez zarząd województwa dodatkowego unijnego wsparcia. Orientacyjny koszt całej inwestycji to ok. 253,5 mln zł, w tym 102,43 mln zł, zgodnie z aktualizacją listy projektów kluczowych, będą pochodzić z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dodatkowo podczas modernizacji bocznicy zostanie przebudowane skrzyżowanie z drogą krajową nr 62.

 

Ponadto zostanie zakupione 16 elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi portów lotniczych i przewozów aglomeracyjnych. Orientacyjny koszt projektu to 326,8 mln zł, z czego dofinansowanie w ramach POiIŚ wyniesie 133,93 mln zł. Pozostałe fundusze pochodzić będą ze środków spółki „KM-Koleje Mazowieckie” Sp. z o.o.

 

Udziałowcami spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin są: Agencja Mienia Wojskowego – 38,572 proc., Województwo Mazowieckie – 34,024 proc., Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze – 25,743proc. oraz miasto Nowy Dwór Mazowiecki – 1,661proc. Samorząd Województwa, do tej pory zainwestował w to przedsięwzięcie ok. 100 mln zł.

Liczba wyświetleń: 2571

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.