Współpraca zagraniczna

Współpraca zagraniczna

2011.12.29 09:10 , aktualizacja: 2012.01.03 14:10

Autor: na podst. mat. z Kancelarii Marszałka oprac. Monika Guzowska, Wprowadzenie: Monika Guzowska

  • Fot. arch UMWM Podpisanie porozumienia w...
  • Fot. arch UMWM Dni Mazowsza na Podolu
  • Fot. arch UMWM Wizyta delegacji z Gruzji
  • Fot. arch UMWM Wizyta delegacji z Mongolii
  • Fot. arch UMWM Wizyta na Mazowszu dra...
  • Fot. arch UMWM Dni Mazowsza na Podolu
  • Fot. arch UMWM Spotkanie z ambasadorem...
  • Fot. arch UMWM Spotkanie z przewodniczącym...
  • Fot. arch UMWM Dni Mazowsza na Podolu
  • Fot. arch UMWM Udział w misji gospodarczej...

Mijający rok był dla województwa mazowieckiego okresem nawiązywania nowych kontaktów, kontynuowania współpracy z dotychczasowymi partnerami, owocnych dyskusji i aktywnego włączania się w nowe, międzynarodowe przedsięwzięcia. Był to również czas promocji naszego regionu, ale i okazja do poznania innych kultur.

 

Kontynuacja współpracy z dotychczasowymi partnerami

Wieloletnia współpraca Mazowsza z niemieckim partnerem Saksonią-Anhalt, której efektem są liczne partnerskie projekty, również w tym roku obfitowała we wspólne przedsięwzięcia. W trakcie kilkukrotnych spotkań omawiano sprawy istotne dla obydwu partnerów, m.in. kwestię tzw. regionów przejściowych, do których zaliczają się Saksonia-Anhalt i Mazowsze. Rozmawiano o zaangażowaniu lokalnych władz w budowanie polityki spójności oraz konieczności współdecydowania o sytuacji regionów przejściowych w nowym programie finansowania na lata 2014-2020. Ponadto omówiono kwestie przyszłych projektów w zakresie tworzenia sieci współpracy międzyregionalnej, wymiany doświadczeń, a także prowadzenia wspólnych inicjatyw informacyjnych i promocyjnych w takich dziedzinach, jak konkurencyjność, zrównoważony rozwój, transport, bezpieczeństwo ruchu drogowego, badania czy innowacje. Tegoroczna współpraca obejmowała również przedsięwzięcia promocyjno-kulturalne oraz dotyczące rozwoju regionalnego np. konferencja pn. „Wspólne budowanie przyszłości Mazowsza” z udziałem dr Michaela Schneidera, sekretarza stanu ds. federalnych i europejskich, pełnomocnika kraju związkowego Saksonii-Anhalt w rządzie federalnym i dr Heinza-Petera Knappa Sekretarza Generalnego Europejskiej Partii Ludowej (EPP) w Komitecie Regionów. 2011 r. to także kontynuacja wzajemnej współpracy z regionem sztokholmskim. 9 czerwca br. podpisano kolejne porozumienie obu regionów. Zgodnie z jego treścią wzajemne działania były podejmowane w zakresie ochrony zdrowia i polityki społecznej, ochrony środowiska oraz rozwoju i planowania regionalnego. W zakresie ochrony środowiska Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik i Minister Rządu Regionu Bruksela-Stolica Jean-Luc Vanraes podpisali trzecie już porozumienie o współpracy, które będzie obowiązywało przez 3 lata. Na jego mocy eksperci z obu regionów zajmą się opracowaniem programu zapobiegania powstawaniu odpadów, organizacją kampanii informacyjnych i konsultacji społecznych w sprawie lokalizacji budowy spalarni odpadów.

 

Z regionami partnerskimi o sporcie najmłodszych

Mazowsze było gospodarzem spotkania poświęconego sposobom finansowania sportu dzieci i młodzieży w wymiarze regionalnym. Delegacje regionów partnerskich – Samorządowego Województwa Bratysławskiego (Słowacja), Saksonii-Anhalt (Niemcy) oraz Obwodu Kijowskiego (Ukraina) – przedstawiły prezentacje, pokazujące ich dotychczasowe doświadczenia związane ze sposobem finansowania działań, mających na celu wzmocnienie roli sportu dzieci i młodzieży w ich regionach. W ramach współpracy z województwem bratysławskim mazowiecka młodzież z sukcesami startowała w turnieju „O Puchar Przewodniczącego Samorządowego Województwa Bratysławskiego” w strzelectwie sportowym.

 

Promujemy i pokazujemy kulturalny dorobek naszego regionu

Województwo mazowieckie uczestniczyło w różnorodnych międzynarodowych imprezach promocyjnych. Były wśród nich wydarzenia zorganizowane u naszych regionalnych partnerów, a mianowicie:  Dni Mazowsza na Podolu, które połączyły promocję gospodarczą, turystyczną i kulturalną oraz „Dni Chopina w Saksonii-Anhalt” czy Letni Festiwal Mazowsza i Saksonii-Anhalt w Brukseli. Wśród wydarzeń promocyjnych o szerokim zasięgu międzynarodowym wymienić należy: XXIII Międzynarodowe Targi AGRO 2011 w Kijowie, „Open Days – Europejski Tydzień Regionów i Miast” w Brukseli, Targi Turystyczne ITB w Berlinie czy Dni Europy (Faites l’Europe) w Paryżu. Tego typu imprezy to szansa na zaprezentowanie Europejczykom polskiej tradycji, kultury, produktów regionalnych a nawet kuchni. W ramach współpracy z obwodem moskiewskim Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku uczestniczył w XII Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym A. P. Czechowa w Mielichowie. Podczas wizyty wiceministra Kultury i Ochrony Zabytków Gruzji Giorgi Kifianiego w Urzędzie Marszałkowskim rozmawiano na temat korzyści wynikających z wymiany doświadczeń pomiędzy mazowieckim Muzeum Etnograficznym a Narodowym Muzeum Gruzji oraz rozszerzeniu tego typu  współpracy z innymi instytucjami kultury Mazowsza i Gruzji.

 

Z wizytą na Mazowszu, Mazowsze z wizytą …

W 2011 r. do Urzędu Marszałkowskiego przyjechała m.in. delegacja rządowo-parlamentarna z Mongolii. Dominującym zagadnieniem, wokół którego toczyły się rozmowy było tworzenie podstaw decentralizacji państwa. Goście szczególnie zainteresowani byli zasadami funkcjonowania i finansowania szkolnictwa oraz opieki zdrowotnej, a także zależnościami pomiędzy budżetem województwa a budżetem państwa.Na Mazowszu gościł również Marian Lupu – Przewodniczący Parlamentu i p.o. Prezydenta Republiki Mołdawii. Tym razem rozmowy dotyczyły rozpoczęcia współpracy w zakresie handlu i kultury. Wizyta delegacji Merostwa Santiago de Chile – Vita Cura poświęcona była natomiast wymianie doświadczeń w zakresie rozwoju infrastruktury aglomeracji miejskiej i podmiejskiej. Mazowiecką ziemię odwiedził także Przewodniczący Rady Obwodu Winnickiego Sergiej Tatusiak. Podczas spotkania z marszałkiem Adamem Struzikiem nt. wzajemnej współpracy, marszałek zaproponował zorganizowanie wymiany misji gospodarczych, które spotkało się z aprobatą. Zaprezentował także stronie ukraińskiej założenia systemu polskiej administracji terytorialnej oraz kompetencje poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Samorządowcy obwodu winnickiego nazywanego, ze względu na swoje walory przyrodnicze, „Małą Szwajcarią”, wyrazili chęć współpracy i podzielenia się swoimi osiągnięciami w zakresie turystyki a zwłaszcza agroturystyki. Oficjalna delegacja województwa mazowieckiego była również obecna podczas III Forum Regionów Polski i Rosji w Moskwie, Szczytu Gospodarczego Polska-Ukraina w Warszawie. Uczestniczyła też w wyjeździe studyjnym do Magdeburga gdzie zapoznano się z innowacyjnymi rozwiązaniami wykorzystywanymi w realizacji projektów regionalnych.

 

Mazowsze w gronie regionów chemicznych

W 2011 r. Mazowsze dołączyło do Europejskiej Sieci Regionów Chemicznych (ECRN). Dotychczas województwo mazowieckie pełniło funkcję obserwatora analizującego cele i efektywność pracy sieci, która dąży do usprawnienia regionalnej strategii rozwoju w regionach chemicznych. ECRN zdobyła status liczącego się głosu w międzynarodowej debacie nt. przyszłości polityki chemicznej i przemysłu chemicznego w UE. Do jej głównych zadań należą m.in. zachowanie dotychczasowego poziomu i działania na rzecz wzrostu konkurencyjności sektora chemicznego poprzez promowanie współpracy europejskich podmiotów regionalnych, wyrażanie wspólnych interesów regionów chemicznych wobec instytucji europejskich, wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy partnerami oraz tworzenie wspólnych projektów w dziedzinie badań, rozwoju, czy innowacji. Jako nowy członek sieci, województwo mazowieckie będzie miało możliwość m.in. zaprezentowania swoich walorów i potencjału chemicznego.

Liczba wyświetleń: 980

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.