Zdrowie

Zdrowi mieszkańcy to zdrowe Mazowsze

2010.11.05 13:10 , aktualizacja: 2011.06.14 09:28

Autor: Agnieszka Stabińska, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

Profilaktyka zdrowotna

 

Ochrona zdrowia to przede wszystkim profilaktyka. Samorząd Województwa Mazowieckiego, aby stworzyć warunki ułatwiające mieszkańcom Mazowsza dokonywanie wyborów sprzyjających zdrowiu, przyjął do realizacji  „Program przeciwdziałania wybranym problemom zdrowotnym w województwie mazowieckim na lata 2006-2011”.

 

Programy profilaktyczne

 

1) Szkoła Promocji Zdrowia

 

Program służy edukacji zdrowotnej w zakresie profilaktyki alkoholowej, narkotykowej i nikotynowej oraz upowszechnianiu wiedzy na temat prozdrowotnego stylu życia wśród młodzieży na terenie województwa mazowieckiego. Na Mazowszu realizowany jest przez7 szpitali, dla których organem założycielskim jest samorząd województwa: Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu, Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach, Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie, Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. J. Psarskiego w Ostrołęce, Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie.

 

 

2) Zdrowi mieszkańcy to zdrowe Mazowsze

 

Cel nadrzędny programu to profilaktyka chorób poprzez zwiększenie dostępności do badań diagnostycznych mieszkańców wsi i małych miast województwa mazowieckiego. Obejmował m.in. działania z zakresu: profilaktyki raka piersi, raka szyjki macicy, raka stercza, profilaktyki chorób układu krążenia. W latach 2006 – 2008 program realizowany był przez 9 szpitali, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Rokrocznie, w 84 akcjach skierowanych do mieszkańców Mazowsza, brało udział blisko 20 tys. osób. W ciągu trzech lat realizacji programu łącznie wykonano 184 629 badań.

 

Dzięki takim akcjom poprawia się świadomość społeczeństwa na temat zdrowego stylu życia oraz potrzeby systematycznych badań kontrolnych. Najbardziej utrudniony dostęp do lekarzy specjalistów oraz możliwości wykonania badań mają mieszkańcy wsi. Dzięki programowi dotarliśmy do gmin, których mieszkańcy często po raz pierwszy korzystali z badań profilaktycznych. Tego typu profilaktyka pozwala na zwiększenie wykrywalności m.in. wczesnych przypadków nowotworów oraz chorób układu krążenia.

 

 

 

3) Współuczestniczenie w organizacji warunków wdrażania przeciwdziałania chorobom nowotworowym przy współpracy z MOW NFZ i samorządami powiatowymi – doposażenie  pracowni mammograficznych w szpitalach powiatowych

 

Celem programu jest profilaktyka chorób nowotworowych poprzez zwiększenie dostępności do badań diagnostycznych mieszkańców wsi i małych miast województwa mazowieckiego. W ramach jego realizacji środki finansowe w roku 2008 w wysokości 2 mln 200 tys. zł na zakup mammografów otrzymało 7 jednostek samorządu terytorialnego. W latach 2008-2010 wykonano łącznie 10 958 badań w 6 powiatach: kozienickim, łosickim, płońskim, przysuskim, żuromińskim i sochaczewskim. Na dalszą diagnostykę skierowano 338 kobiet.

Samorząd województwa w roku 2008 przekazał Centrum Onkologii – Instytutowi im. Marii Skłodowskiej-Curie środki finansowe w wysokości 1 mln 200 tys. zł na zakup cytomammobusu. W latach 2009-2010 zostało wykonanych 8 874 mammografii i 9 569 cytologii.

 

 

 

 

podmiot

 

 

Liczba wykonanych badań mammograficznych

(2008, 2009,
2010-I, II kwartał)

Liczba osób skierowanych
na dalszą diagnostykę

(2008, 2009,
2010-I, II kwartał)

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kozienicach

3390

81

Samodzielny Publiczny Zakład  Opieki Zdrowotnej w Łosicach

950

50

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku

3821

90

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze

301

15

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie

346

46

Szpital Powiatowy
w Sochaczewie

2150

56

 

 

4) Wdrażanie systemu przekazywania danych medycznych (telekardiologicznego), w tym doposażenie w sprzęt umożliwiający przesyłanie danych z karetek reanimacyjnych do ośrodków kardiologicznych

 

W ramach programu, którego celem jest podniesienie standardów diagnostyki w leczeniu chorób układu krążeniaw województwie mazowieckim, uruchomiony został system informatyczny dla potrzeb kompleksowej opieki kardiologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem części interwencyjnej. Zakupiono sprzęt oraz uruchomiono stacje odbiorcze w Radomiu, Ostrołęce, Siedlcach, Ciechanowie, Płocku i Warszawie. System umożliwia przesyłanie kopii zapisów EKG pacjenta bezpośrednio z miejsca zdarzenia (karetka pogotowia, oddziały szpitalne, mieszkanie chorego) do centrum teletransmisji, gdzie lekarz-konsultant po analizie danych, kieruje ambulans do najbliższego oddziału kardiologicznego.

 

Łącznie na realizację programu samorząd województwa przekazał kwotę 2 468 567, 33 zł.

 

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie

Zakupiony sprzęt medyczny: stacja odbiorcza LIFEPAK, 8 defibratorów

Ilość teletransmisji:  2008r. – 90 ;  2009r. - 259

Łączna kwota dotacji: 349 569, 00 zł

 

Samodzielny Zespół Publicznych ZOZ im. dr J. Psarskiego w Ostrołęce 

Zakupiony sprzęt medyczny: 2 stacje odbiorcze (LIFEPAK, PARAMEDICA), 5 defibrylatorów, 2 moduły odprowadzeniowe do 2 defibrylatorów

Ilość teletransmisji:  2008r. – 396 ;  2009r. - 497

Łączna kwota dotacji: 279 999, 98 zł

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach

Zakupiony sprzęt medyczny: stacja odbiorcza LIFEPAK, 3 defibratory, 3 moduły odprowadzeniowe do 3 defibrylatorów

Ilość teletransmisji:  2008r. – 29 ;  2009r. - 97

Łączna kwota dotacji: 149 999, 02 zł

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu

Zakupiony sprzęt medyczny: stacja odbiorcza LIFEPAK, 9 defibratorów, 3 moduły odprowadzeniowe do 3 defibrylatorów

Ilość teletransmisji:  2008r. – 371 ;  2009r. - 381

Łączna kwota dotacji: 400 000, 000 zł

 

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

Zakupiony sprzęt medyczny: stacja odbiorcza LIFEPAK, diagnostyczna stacja lekarska 2MP z monitorem graficznym, 29 defibrylatorów

Ilość teletransmisji:  2008r. – 67 ;  2009r. – 165 ; 2010 r. (I, II kwartał)- 99

Łączna kwota dotacji: 119 284, 40 zł

 

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku

Zakupiony sprzęt medyczny: 2 defibrylatory LIFEPAK

Ilość teletransmisji:  2008r./2009r. – 70 ; 2010 r. (I, II kwartał)- 58

Łączna kwota dotacji: 70 000, 00 zł

 

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS”

Zakupiony sprzęt medyczny: 2 stacje odbiorcze, 28 defibrylatorów

Ilość teletransmisji: 2009r. – 1581 ; 2010 r. (I, II kwartał)- 1218

Łączna kwota dotacji: 1 099 714, 89 zł

 

5) Program prewencji przewlekłych chorób niezakaźnych poprzez zapobieganie i leczenie otyłości

 

Program, który stawia na zmianę stylu życia w zakresie żywienia i aktywności fizycznej jest formą odpowiedzi na wezwania ekspertów  UE i WHO o konieczności zwalczania otyłości – jednej z najważniejszych przyczyn wielu chorób cywilizacyjnych (choroby układu krążenia, cukrzyca typu 2, nowotwory). Racjonalna redukcja masy ciała zabezpiecza przed tymi schorzeniami. W województwie mazowieckim program realizowany był przez Wojewódzki Szpital Bródnowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie. W ramach zadania organizowane były spotkania z dietetykiem, psychologiem i rehabilitantem. W inicjatywie w latach 2007-2008 wzięło udział 417 osób.

 

6) Wzmocnienie i rozszerzenie świadczeń w sferze diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

 

Program, którego celem jest podniesienie standardów i dostępności rehabilitacyjnej dzieci niepełnosprawnych na Mazowszu a tym samym poprawa jakości życia dzieci z porażeniem mózgowym,realizowany jest przez Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu k. Warszawy. W ramach jego realizacji w województwie mazowieckim w latach 2006-2009 z rehabilitacji skorzystało 2025 dzieci. Samorząd województwa przeznaczył na ten cel kwotę 2 mln 114 tys. zł.

 

Oprócz w/w programów samorząd województwa włączył się w 2 kampanie edukacyjne: „Miej serce dla innych” i „Ryzyko Kochania”.

 

„Miej serce dla innych” – jej celem jest upowszechnianie idei pobierania narządów i tkanek do przeszczepów w celu ratowania zdrowia ludzkiego. W ramach akcji organizowane były: debaty redakcyjne z udziałem specjalistów zajmujących się transplantologią, publikowane artykuły o tej tematyce, a także wyprodukowano karty z deklaracją woli potencjalnego dawcy. Na ten cel w 2007 roku samorząd województwa przeznaczył15 tys. zł.

„Ryzyko Kochania” – kampania skierowana do młodzieży województwa mazowieckiego. Jej celem jest promowanie odpowiedzialnego stylu życia oraz podniesienie świadomości społecznej w temacie zagrożeń związanych z ryzykownymi zachowaniami seksualnymi. Poprzez zwiększanie świadomości zagrożeń oraz promowanie potrzeby wykonywania testów na obecność wirusa HIV można zapobiec wzrostowi zakażeń oraz zwiększyć wczesną ich wykrywalność. Na ten cel w roku 2008 samorząd województwa przeznaczył 50 tys. zł.

 

Inwestycje w ochronę zdrowia

 

 

W latach 2006-2010 samorząd województwa, angażując się w modernizację placówek służby zdrowia, wydatkował środki  m.in. na:

 • modernizacje bloków operacyjnych (m.in. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Siedlcach, Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie, Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim SPZOZ w Warszawie),
 • rozbudowę szpitalnych oddziałów ratunkowych,
 • poprawę infrastruktury medycznej w neonatologii i pediatrii (np. w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie),
 • poprawę warunków udzielania świadczeń z zakresu opieki długoterminowej – modernizacja wraz z rozbudową jednego z pawilonów w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu i inne działania służące poprawie funkcjonowaniu.

 

W ciągu ostatnich czterech lat nie tylko modernizowano bądź tworzono nowe oddziały szpitalne i poradnie przyszpitalne, ale zatroszczono się również o poprawę jakości usług „okołomedycznych” poprzez modernizację punktów rejestracji pacjentów, aptek czy kuchni szpitalnych.

 • W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku wybudowano nowy, 93-łóżkowy pawilon szpitalny, w którym utworzono oddział onkologiczny. Do pawilonu zostały przeniesione oddziały: nefrologiczny, dziecięcy, neurologiczny oraz nowoutworzony oddział onkologiczny.
 • Zmodernizowano stary budynek szpitalny w Józefowie, który wchodzi w strukturę organizacyjną Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu. Następnie do zmodernizowanego budynku dobudowano nowe skrzydło. Planuje się przeniesienie do szpitala w Józefowie działalność Oddziału VI Młodzieżowego Psychiatrycznego ze Szpitala w Zagórzu. W Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu rozbudowano hotel dla potrzeb Ośrodka Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej liczącego 20 łóżek.
 • W Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie – w Rasztowie wybudowano nowy budynek szpitalny z przeznaczeniem na Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. Pozwoliło to na zwiększenie o 100 liczby łóżek opieki długoterminowej. W placówce przy ul. Nowowiejskiej wybudowano nową Izbę Przyjęć z podjazdem dla karetek pogotowia ratunkowego oraz utworzono 10-łóżkowy Psychiatryczny Oddział Interwencyjny.
 • W szpitalu w im. dr B. Borzym w Radomiu dostosowano do wymogów techniczno-sanitarnych Izbę Przyjęć i dobudowano podjazd dla karetek pogotowia ratunkowego.
 • W Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnym i Medycyny Pracy „ATTIS” w Warszawie dokonano modernizacji budynku pomocniczego, w którym utworzono Centrum Pomocy Rodzinie. Zmodernizowano V piętro budynku szpitalnego  z przeznaczeniem na oddział torakochirurgii.
 • W Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie utworzono nowy, 46-łóżkowy Oddział Rehabilitacji.
 • W Szpitalu Tworkowskim w Pruszkowie został otwarty innowacyjny Oddział Psychiatrii o charakterze konsultacyjnym. Jest to placówka całkowicie ukierunkowana na diagnostykę i leczenie pacjentów ze złożonymi problemami psychosomatycznymi. W ciągu ostatnich trzech lat Samorząd Województwa Mazowieckiego na modernizację i wyposażenie oddziału przeznaczył ponad 8,3 mln zł.
 • Inwestycją ważną dla województwa było wybudowanie nowego obiektu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce. Budowa szpitala ogólnie trwała aż 25 lat. Inwestycja pochłonęła ponad 446,5 mln zł, z czego Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył do końca 2009 roku na ten cel aż 118 mln zł. Na zakończenie realizacji inwestycji zaplanowano w 2010 roku środki w wysokości 15 mln zł. W latach 2011-2012 niezbędne będzie dofinansowanie zadania kwotą w wysokości 41 mln zł. W nowym obiekcie hospitalizowanych może być jednorazowo 500 pacjentów. Do ich dyspozycji oddane zostały m.in. jedno-, dwu-, cztero- i pięcioosobowe sale z łazienkami. Pacjenci będą mogli wykonać tu m.in. tomografię komputerową na zakupionym w tym celu 64-rzędowym tomografie (trzecim takim w Polsce), cyfrową mammografię oraz skomplikowane badania koronarograficzne. W szpitalu funkcjonuje uruchomiony w 2003 r. Zakład Chemioterapii oraz nowocześnie wyposażony Blok Operacyjny z 6 salami operacyjnymi i 9 stanowiskami wybudzeniowymi. Sale operacyjne zostały wyposażone w specjalistyczny sprzęt umożliwiający nagrywanie i monitorowanie przebiegu zabiegów operacyjnych.
 • Niezwykle ważne było również sfinansowanie nowoczesnego systemu nawigacji satelitarnej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” w Warszawie. Pozwolił on pogotowiu szybciej i skuteczniej reagować na zgłoszenia pacjentów. Koszt realizacji przedsięwzięcia to 1,3 mln zł, z czego 50 proc. pochodziło ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, a kolejne 50 proc. – z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. System umożliwia monitorowanie miejsca aktualnego pobytu karetek, dzięki czemu dyspozytor ma możliwość skierowania do miejsca zdarzenia karetki znajdującej się najbliżej. Wdrożenie systemu znacznie skróciło czas dojazdu karetek do pacjentów. Usprawnione zostało także zarządzanie ambulansami.
 • Samorząd województwa podjął decyzję o wsparciu inwestycji w ochronie zdrowia i pomocy społecznej w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza (SIWRM) – Komponent „G”. W ciągu ostatnich kilku lat na inwestycje prozdrowotne samorząd województwa  udzielił wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego na kwotę w wysokości ponad 72 mln zł . Dzięki tym środkom został zbudowany m.in. szpital w Pułtusku – w latach 2006-2008 z budżetu województwa przeznaczono na ten cel ponad 20 mln zł. Poza tym z pieniędzy w ramach SIWRM-u sfinansowano rozwój nowych form opieki medycznej, poprawę jakości świadczeń zdrowotnych, rozbudowę systemu pomocy doraźnej, w tym kardiologicznej oraz stopniowe wyrównywanie warunków udzielania świadczeń w zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej oraz polepszenia warunków bytowych pensjonariuszy domów pomocy społecznej.
 • Dzięki decyzji zarządu województwa 27 projektów z zakresu inwestycji służących ochronie zdrowia i życia otrzymało dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na łączną kwotę prawie 232 mln zł. Dodatkowo ponad45,4 mln zł wsparcia z funduszy unijnych zostało przeznaczonych na realizację 10 projektów związanych z pomocą społeczną.

 

Inwestycje samorządu województwa w ochronę zdrowia na Mazowszu - podsumowanie

 • Wyremontowane zostały 92 oddziały szpitalne; rocznie korzysta z nich aż 70 tys. pacjentów (ogólnie w szpitalach hospitalizowanych jest ponad 275 tys. osób rocznie),
 • Samorząd województwa sfinansował zakup ponad 850 sztuk sprzętu (m.in. wyposażenie karetek, aparaty RTG, mammografy, tomografy komputerowe, kardiomonitory), dzięki któremu wykonano prawie 7 mln badań diagnostycznych i laboratoryjnych; sprzęt przekazany do stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego posłużył podczas 212 wezwań,
 • Dzięki decyzjom samorządu województwa 27 inwestycji w placówkach służby zdrowia otrzymało unijne dofinansowanie,
 • Dzięki pomocy finansowej samorządu województwa wybudowane zostały nowe szpitale w Ostrołęce i Pułtusku,
 • Z funduszy unijnych, decyzją samorządu województwa, dofinansowanych zostało 37 projektów służących ochronie zdrowia oraz pomocy społecznej; kwota dofinansowania wyniosła 277,4 mln zł.

Restrukturyzacja

 

Samorząd podjął także decyzję o przekształceniu 7 placówek w 8 samorządowych spółek: Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu, Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o., Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie, Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o., Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o. w Konstancinie, Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Ciechanowie Sp. z o.o., Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. z o.o., Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkach.

 

Pozwoli to zdjąć ze szpitali ciążące na nich zadłużenie, jednocześnie usprawni ich pracę i rozwój. Ważne w tym procesie jest to, że nie zmniejszy się zakres świadczeń, a wręcz szpitalne spółki są szansą na zwiększenie możliwości medycznych placówek.

 • Karetki dla Meditransu w...
 • Cytomammobus-akcja w...
 • X Olimpiada Szkół Promoacji...
 • Nowoczesne ambulanse dla...
 • Szpital w Pułtusku
 • Oddział Psychiatrii...
 • Cytomammobus
 • Sprzęt do diagnostyki...
 • Szpital w Ciechanowie
 • Modernizacja OIOM - Szpital...
 • Szpital w Makowie
 • Szpital w Zwoleniu
 • Tomograf dla Szpitala w...
 • Szpital Czerniakowski
 • Szpital Czerniakowski
 • Oddział Torakochirurgii,...
 • Nowe ambulanse dla...
 • Szpitalny Oddział...
 • Szpital w Otwocku
 • Samodzielny Szpital...

Liczba wyświetleń: 3559

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.