Sport

Szlakiem infrastruktury sportowej

2010.11.04 12:15 , aktualizacja: 2010.11.05 13:31

Autor: Iwona Dybowska, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

Zapewnienie młodym ludziom swobodnego dostępu do edukacji i osobistego rozwoju to inwestycja, która zawsze procentuje. Wie o tym mazowiecka młodzież, ambitnie śledząca dynamikę współczesnego świata i pragnąca realizować młodzieńcze marzenia. Wiedzą również władze województwa, które podejmują szereg działań motywujących kolejne pokolenia Mazowszan do wielokierunkowego samodoskonalenia.

 

Na efektywność pracy dydaktycznej mają wpływ nie tylko kompetencje kadry nauczycielskiej i naukowy zapał uczniów, ale także odpowiednia baza wychowawczo-sportowa – wygodne i ciepłe sale lekcyjne, bezpieczne budynki szkolne, nowoczesne wyposażenie placówek oraz profesjonalne zaplecze rekreacyjne. Województwo mazowieckie jest regionem niezwykle zróżnicowanym gospodarczo i społecznie. Wyrównywanie szans edukacyjnych, także poprzez likwidowanie dysproporcji w zakresie infrastruktury technicznej, jest więc jednym z podstawowych działań władz samorządowych.

 

Środki na rozwój

Dotychczasowe doświadczenie uczy, że warto aplikować o finansowe wsparcie, a umiejętne korzystanie z szans rozwoju zaowocowało już finalizacją wielu wartościowych przedsięwzięć. Korzystają z nich nie tylko najmłodsi mieszkańcy regionu. Obok programów unijnych, takich jak PROW 2007-2013 i RPO WM 2007-2013, mazowieckie jednostki i instytucje, zwłaszcza samorządowe, ubiegają się o środki wygospodarowane z budżetu województwa. Z myślą o infrastrukturze sportowej i edukacyjnej realizowane są m.in.: Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego, Samorządowy Instrument Wsparcia Rozwoju Mazowsza (Komponent D: Mazowiecki Instrument Wsparcia Rozwoju Infrastruktury Sportowej) oraz Program „Moje boisko – Orlik 2012”. Dla samorządów gminnych i powiatowych o mniejszym potencjale rozwojowym to szansa na wzbogacenie technicznego zaplecza, a tym samym poprawę jakości życia wszystkich mieszkańców.

 

Sport uczy i wychowuje

Ruch ma ogromne znaczenie dla harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży. Jednoczy też ludzi, którym nie obce są takie pojęcia jak pasja, zdrowa rywalizacja, uczciwość i odpowiedzialność. Wychowanie poprzez sport i promocja zdrowego stylu życia to cele przyświecające udostępnianiu, jak najszerszej grupie młodych ludzi, kompleksów sportowych i rekreacyjnych. Takie zadania spełnia program „Moje boisko – Orlik 2012”. Zakłada on budowę w każdej gminie kompleksu dwóch boisk – piłkarskiego oraz wielofunkcyjnego, wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym.

 

 

 

Program realizowany jest przy współdziałaniu i współfinansowaniu samorządów lokalnych, wojewódzkich i administracji rządowej. Dotychczas w ramach programu udało się dofinansować budowę 119 kompleksów sportowych kwotą około 40 mln zł. Kolejny nabór wniosków w ramach programu planowany jest w roku 2011.

 

Powszechny dostęp do obiektów sportowych na obszarze całego województwa ma także zapewnić, realizowany od 10 lat, Program Rozwoju Bazy Sportowej (PRBS), dzięki któremu samorządy lokalne mają szansę sprostać kosztownym inwestycjom. Mimo, że liczba już oddanych obiektów jest imponująca, pozostaje wiele do zrobienia. Szacuje się, że w około 30 mazowieckich gminach wciąż brakuje ogólnodostępnych boisk, hal, bieżni itp. Na tych terenach powstają nowe sale gimnastyczne, hale sportowe, kryte pływalnie i pełnowymiarowe obiekty, na których będą mogły odbywać się rozgrywki piłki siatkowej, koszykowej czy tenisa. W latach 1999 – 2010 udało się dofinansować budowę aż 455 obiektów na kwotę 270 mln zł.

 

Ogłoszenie naboru wniosków inwestycyjnych na rok 2011 w ramach PRBS jest optymistyczną zapowiedzią osiągnięcia stanu, w którym każda szkoła podstawowa będzie dysponowała salą gimnastyczną, każde gimnazjum i szkoła średnia pełnowymiarową halą sportową, każda gmina stadionem lub wielofunkcyjnym boiskiem, a każdy powiat krytą pływalnią.

 

Dobry start w aplikowaniu o unijne środki

Od początku istnienia SIWRM-u blisko 500 obiektów sportowych zostało zmodernizowanych, rozbudowanych lub doposażonych w ramach Komponentu D SIWRM. Instrument cieszył się dużym zainteresowaniem beneficjentów, którym stworzona została możliwość szerszego planowania i realizacji zadań własnych. SIWRM to program prosty i przystępny, zwłaszcza dla gmin wiejskich, w których do niezbędnego minimum ograniczono formalności na etapie składania wniosków o pomoc finansową. W wymiarze województwa Instrument pozwolił na działania o charakterze kompleksowym, skupionym na wyrównywaniu dysproporcji w rozwój społeczno-gospodarczym. Jego realizacja w znaczący sposób rozbudowała infrastrukturę sportową i edukacyjną na Mazowszu. Ważnym założeniem Instrumentu było to, aby pomoc finansowa z budżetu województwa mogła stanowić tzw. wkład własny przy ubieganiu się o środki unijne w ramach programów operacyjnych. Rozwiązanie to było atrakcyjne dla samorządów, które wcześniej nie ubiegały się od dotacje, zwłaszcza tych o bardzo ograniczonych możliwościach finansowych.

 

Europejskie standardy w mazowieckich placówkach

Programy unijne dają realną możliwość wielokierunkowego kształcenia osobom w każdym wieku i na wszystkich poziomach nauczania. Efektywne aplikowanie o europejskie środki staje się gwarantem kolejnych inwestycji wyrównujących szanse pomiędzy rozwiniętymi ośrodkami miejskimi, a wciąż wymagającymi dużych nakładów finansowych gminami i powiatami. Obok już dofinansowanych w ramach RPO WM, ważnych dla Mazowsza, 18 inwestycji sportowych, planowane jest unijne wsparcie dla 30 następnych. Dotychczas rozstrzygnięte nabory to perspektywa znacznego postępu, a przede wszystkim silna motywacja do planowania kolejnych przedsięwzięć.

 

Zdrowa rywalizacja to pozytywne emocje!

Dzięki pomocy Samorządu Województwa Mazowieckiego w ciągu ostatnich czterech lat na Mazowszu odbyło się aż 12 tys. imprez sportowych, a w samym 2010 roku do najważniejszych z nich zaliczyć możemy:

 • Królewski Gambit Radomia XIII Międzynarodowy Turniej Szachowy im. red. Jacka Żemantowskiego, 20 – 23 kwietnia br. w Radomiu. Organizator: Radomskie Stowarzyszenie Sportowe Gambit
 • XXVII Międzynarodowy Turniej Bokserski im. Feliksa Stamma, 21 – 25 kwietnia br. w Warszawie, dotacja – 10 000 zł. Organizator: Polski Związek Bokserski
 • XVI Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach halowych „Mazowsze 2010”  24 kwietnia – 9 maja 2010 r.
 • XVIII Europejskie Biegi Młodych Olimpijczyków, 5 czerwca br. w Sochaczewie. Organizator: Stowarzyszenie Europejskie Biegi Młodych Olimpijczyków
 • Akademicki Volleyball 2010,  X Akademickie Mistrzostwa Europy w Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn, 21 – 31 lipca br. – dotacja 100 000 zł. Organizator: Akademicki Związek Sportowy „Środowisko Warszawa”
 • Akademickie Euro 2010 -VIII Akademickie Mistrzostwa Europy w piłce nożnej kobiet i mężczyzn, 17 – 26 lipca br., dotacja – 100 000 zł. Organizator: Akademicki Związek Sportowy „Środowisko Warszawa”

 

Wysiłek fizyczny i realizowanie pasji to swojego rodzaju antidotum na stres i agresję wśród młodych ludzi, a także czynniki motywujące do osobistego rozwoju. Zapewnienie mieszkańcom Mazowsza dostępu do bezpiecznej i nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej oraz sportowej staje się więc gwarantem urzeczywistnienia idei uczenia przez całe życie. Inwestowanie w mieszkańców, ich komfort i możliwości doskonalenia wzbogaca naturalny kapitał Mazowsza, a ciekawa baza rekreacyjno-oświatowa sprawia, że region postrzegany jest jako coraz bardziej przyjazny i atrakcyjny.

 • Boisko w Rzekuniu, pow....
 • Moje boisko - Orlik 2012 -...
 • Moje boisko - Orlik 2012 -...
 • Moje boisko - Orlik 2012 -...
 • Moje boisko - Orlik 2012 -...
 • Moje boisko - Orlik 2012 -...
 • Moje boisko - Orlik 2012 -...
 • Moje boisko - Orlik 2012 -...
 • Moje boisko - Orlik 2012 -...
 • Moje boisko - Orlik 2012 w...
 • Moje boisko - Orlik 2012 w...
 • Arena Legionowo -...
 • Arena Legionowo -...
 • Arena Legionowo -...
 • Przebudowa nawierzchni...
 • Przebudowa nawierzchni...
 • Przebudowa nawierzchni...

Liczba wyświetleń: 1777

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.