Realizacja zadań samorządu województwa na rok 2014

Kolejny rok ostrożnościowej polityki województwa spowodowanej trudną sytuacją finansową, a także pierwszy, który daje nadzieję na przyszłość

2014.12.16 10:15 , aktualizacja: 2014.12.19 15:15

Autor: Wydział Komunikacji Zewnętrznej UMWM, Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Mazowsze, leżące w sercu Polski, to centrum przedsiębiorczości i rozwoju. Największe spośród regionów, jest też krajowym centrum edukacji i nowoczesnej myśli technologicznej, wytwarzającym około 22 proc. PKB. Jak upłynął rok 2014 na Mazowszu?

 

Przede wszystkim pod znakiem oszczędnej polityki i konieczności negocjacji zmian w krzywdzącym sposobie naliczania subwencji wyrównawczej. Dotychczasowe przepisy nie uwzględniały zmieniającej się sytuacji gospodarczej i mogły doprowadzić Mazowsze do zapaści, nakazując mu oddawać znaczną część swoich dochodów i uniemożliwiając tym samym prace nad własnym rozwojem. Po kilku latach starań, w marcu tego roku, Trybunał Konstytucyjny przyznał, że ustawa o „janosikowym” jest niezgodna z prawem. W świetle wyroku TK marszałek województwa wystąpił do ministra finansów z prośbą o zaniechanie poboru wpłat w 2014 r. (od marca) oraz z wnioskiem o umorzenie zaległych zobowiązań z 2013 r. Dopiero jednak w czerwcu Wojewódzki Sąd Administracyjny zadecydował, że Mazowsze nie musi płacić czterech ostatnich rat „janosikowego” (jedna z nich została już fizycznie pobrana – czyli ponad 200 mln zł). WSA stwierdziło też, że wymiar „janosikowego” nie może przekraczać 30 proc. dochodów., bo 70 proc jest potrzebne na realizację zadań. Ministerstwo Finansów złożyło jednak odwołanie do NSA, zatem wyrok nie jest jeszcze prawomocny.

W 2015 r. „janosikowe”, zgodnie z postanowieniem TK, wyniesie nie 502 a 271 mln zł. To sukces negocjacyjny Mazowsza i śmiało można powiedzieć – największy sukces 2014 r.

 

Z powodu trudnej sytuacji finansowej rok 2014 to również stan wstrzymania dla zadań rządowych. Ich pełna realizacja okazała się niemożliwa przy niewystarczających funduszach z budżetu państwa i braku możliwości finansowania ich ze środków własnych. Zarząd województwa podjął jedyną w tej sytuacji możliwą decyzję – zadania zlecone będą realizowane w stopniu odpowiednim do ich finansowania. 

 

Mimo wielu ograniczeń staraliśmy się tak definiować własne zadania, by żaden z kluczowych obszarów nie został pominięty. Dla korzystających ze funduszy Unii Europejskiej to okres przygotowywania się na nową perspektywę 2014–2020, który może być ostatnim tak obfitym w środki unijne. Dlatego pracując nad regionalnymi programami, wnikliwie analizujemy unijne i krajowe wytyczne, aby ustalić priorytety w zakresie kierunków aplikowania o środki z UE.

Liczba wyświetleń: 626

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.