Współpraca zagraniczna

Mazowsze i jego zagraniczni partnerzy

2010.11.08 13:45 , aktualizacja: 2010.11.09 11:20

Autor: Wydział Współpracy z Zagranicą, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

Współpraca zagraniczna województwa mazowieckiego w ostatnich czterech latach charakteryzowała się dużą różnorodnością form i zakresów tematycznych. Odbywały się ciekawe wydarzenia bilateralne, trójstronne czy wielostronne, w których Mazowsze starało się zaznaczyć swoją obecność i tożsamość.

 

Pielęgnujemy dobrą współpracę

Tradycyjnie dynamiczne i wszechstronne były kontakty z Obwodem Moskiewskim Federacji Rosyjskiej oraz Regionem Sztokholmskim. Obejmowały zagadnienia związane zarówno z ochroną zdrowia, kulturą, gospodarką, jak i innowacyjnością. Oba regiony szczególnie aktywnie uczestniczą w przedsięwzięciach związanych z profilaktyką i leczeniem uzależnień.

 

Obwód Moskiewski jest jednym z najciekawszych partnerów w kontaktach dotyczących projektów kulturalnych. Zespoły dziecięce i młodzieżowe co roku uczestniczą w festiwalach muzycznych, teatralnych organizowanych na Mazowszu i w Obwodzie Moskiewskim. W 2008 r. na zaproszenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z gościnnymi występami przyjechał na Mazowsze największy teatr Obwodu Moskiewskiego – Teatr Dramatyczny z Nogińska, który zaprezentował 2 spektakle na deskach Teatru Polskiego w Warszawie oraz Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku.

 

Kontakty województwa mazowieckiego z Obwodem Moskiewskim zostały w 2008 r. dodatkowo wzbogacone o współpracę organów stanowiących obu regionów, sformalizowaną porozumieniem o współpracy międzyregionalnej, zawartym w Moskwie przez Sejmik Województwa Mazowieckiego i Dumę Obwodu Moskiewskiego.

 

Motywujemy młodzież do współpracy międzynarodowej

Wyjątkową inicjatywą we współpracy zagranicznej województwa mazowieckiego jest trójstronne partnerstwo Mazowsza z francuskim regionem Ile-de-France i niemieckim Krajem Związkowym Brandenburgia, sformalizowane w 2006 r. Wspólną Deklaracją o Współpracy. W ramach tego porozumienia prężnie działał Polsko-Francusko-Niemiecki Parlament Młodzieży, rokrocznie organizujący swoje posiedzenia w jednym z regionów partnerskich, podczas których młodzież debatuje o ważnych dla młodego pokolenia problemach. W maju 2009 r. gospodarzem trójstronnego spotkania, tym razem w nowej formie Polsko- Niemiecko- Francuskiego Forum Młodzieży, było województwo mazowieckie. Jego tematem przewodnim były innowacyjne sposoby uczestnictwa młodzieży w życiu społecznym.

 

Kontakty bilateralne z Ile-de-France i Brandenburgią, poza wydarzeniami o charakterze stałym, ewoluują w kierunku nowych form i obszarów współpracy dostosowanych do bieżących potrzeb administracji i podmiotów tych regionów. W latach 2006-2010 współpraca dotyczyła takich dziedzin jak: innowacyjność, ochrona środowiska, kultura, turystyka, staże pracownicze, polityka rozwoju.

 

Kontynuujemy współpracę z dotychczasowymi partnerami

Lata 2006-2010 obfitowały we wspólne przedsięwzięcia województwa mazowieckiego z partnerem niemieckim - Saksonią-Anhalt. Realizowane były projekty m.in. w zakresie ochrony środowiska - Mazowiecka Agencja Energetyczna przystąpiła do międzynarodowego projektu dotyczącego efektywnego wykorzystania biomasy, organizowano przedsięwzięcia kulturalne i promocyjne, np. wymiana wystaw muzealnych oraz imprezy sportowe z udziałem młodzieży.

Saksonia-Anhalt wsparła nasze województwo w walce ze skutkami tegorocznej powodzi, przesyłając worki na piasek i organizując wyjazd wakacyjny dla grupy dzieci z jednej z gmin dotkniętych powodzią.

 

Współpraca z Regionem Bruksela-Stolica koncentrowała się na ważnych dla województwa mazowieckiego działaniach w obszarze gospodarki odpadami, a w szczególności w zakresie usuwania odpadów niebezpiecznych i wydawania pozwoleń zintegrowanych, będących nową kompetencją województwa. Od 2009 r. eksperci z Brukselskiego Instytutu Zarządzania Środowiskiem i Departamentu Opłat Środowiskowych rozwijają wymianę doświadczeń w zakresie mechanizmów pozwalających na finansowanie poprawy stanu środowiska naturalnego nie tylko poprzez edukację, ale także poprzez inwestycje w infrastrukturę.

 

Rozszerzamy grono naszych partnerów

W 2008 r. roku do grona regionów partnerskich województwa mazowieckiego dołączył fiński region stołeczny Uusimaa. Współpraca z nim zaowocowała m.in. przystąpieniem województwa mazowieckiego do międzynarodowego projektu „Rail Baltica Growth Corridor”, dotyczącego wsparcia dla realizacji szybkiego połączenia kolejowego z Berlina przez Warszawę do stolic krajów nadbałtyckich i dalej do Helsinek i St. Petersburga.

 

W maju 2010 r. nowym partnerem Mazowsza został Obwód Kijowski Ukrainy, z którym zamierzamy realizować przede wszystkim wspólne projekty gospodarcze oraz przedsięwzięcia dotyczące m.in. rolnictwa, ochrony zdrowia i ochrony środowiska.

 

Promujemy nasz region

Województwo mazowieckie uczestniczyło w różnorodnych międzynarodowych imprezach promocyjnych. Były wśród nich wydarzenia zorganizowane u naszych regionalnych partnerów, a mianowicie:  Dni Mazowsza w Saksonii – Anhalt w listopadadzie 2008 r. w Magdeburgu, które połączyły promocję gospodarczą, turystyczną i kulturalną oraz udział Mazowsza w obchodach Święta Konstytucji 3 Maja w Budapeszcie w 2007 r. zainicjowanych przez Ambasadę RP w Budapeszcie oraz Instytut Polski w Budapeszcie. Wśród wydarzeń promocyjnych o szerokim zasięgu międzynarodowym wymienić należy: „Open Days – Europejski Tydzień Regionów i Miast” w Brukseli, Międzynarodowe Targi Turystyczne w Moskwie, Tallinie, Bratysławie, Pradze, targi żywności w Mediolanie, Międzynarodowe Targi Rolnicze w Moskwie i Kijowie,  a nawet  Międzynarodowe Targi Food & Hotels w Seulu. Mazowsza nie zabrakło również na  największej światowej  imprezie promocyjno-wystawienniczej w 2008 r. - EXPO Saragossa 2008.

 

Delegacja oficjalna Województwa Mazowieckiego była również obecna podczas międzynarodowych spotkań na szczeblu rządowym – V Posiedzenia Komitetu Strategii Współpracy Polsko-Rosyjskiej pod przewodnictwem ministrów spraw zagranicznych Polski i Rosji w Moskwie, I Forum Regionów Polska-Rosja z udziałem przedstawicieli wszystkich polskich województw w Moskwie, II Forum Regionów Polska-Rosja w Warszawie oraz w 30. Posiedzenia Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej w Dusseldorfie.

 

W województwie mazowieckim odbywały się ciekawe konferencje międzynarodowe, m.in. „W stronę nowoczesnego muzeum”, której celem była wymiana dobrych praktyk w dziedzinie nowatorskich rozwiązań muzealniczych, „Profilaktyka i leczenie uzależnień wśród dzieci i młodzieży” oraz międzynarodowa konferencja pt. „Efektywność energetyczna w miastach – doświadczenia Szwecji, Finlandii i Państw Grupy Wyszehradzkiej”, stawiająca na wymianę doświadczeń związanych z działaniami na rzecz wzrostu efektywności energetycznej oraz dyskusję na temat metod rozwijania świadomości w tym zakresie.

 

Jedną z największych  imprez kulturalnych na Mazowszu w ostatnim okresie było otwarcie Europejskiego Centrum Promocji Kultury Regionalnej i Narodowej “Matecznik – Mazowsze”, połączone z inauguracją Roku Chopinowskiego (17 października 2009 r.). W uroczystości uczestniczyło 11 delegacji zagranicznych, głównie z regionów partnerskich Mazowsza. Uroczystość poprzedziło spotkanie Marszałka Województwa z delegacjami, którego tematem przewodnim była współpraca międzyregionalna w zakresie turystyki i kultury w aspekcie Roku Chopinowskiego.

 

Obiecująca była wizyta na Mazowszu w 2008 r. delegacji oficjalnej brazylijskiego stanu Santa Catarina, podczas której Fundacja Kultury Miasta Cricuma oraz PZLPiT „Mazowsze” podpisały Protokół Intencyjny o współpracy, w ramach którego organizowane będą przedsięwzięcia promujące polską kulturę regionalną i narodową w Brazylii.

 

Dzielimy się doświadczeniami

W ramach tematycznych wizyt studyjnych Mazowsze odwiedzały delegacje z różnych krajów (m.in. Turcja, Włochy, Ukraina, Wietnam, Indonezja, Gruzja, Szwecja, USA, Chiny, a nawet Afryka Południowa). Wiodącym tematem spotkań w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie była problematyka samorządności, współpracy gospodarczej, ochrony zdrowia i ochrony środowiska.

 

Jesteśmy obecni na szerokim forum międzynarodowym

Województwo mazowieckie angażuje się też we współpracę w ramach regionów państw Grupy Wyszehradzkiej. Regiony te co roku organizują międzynarodowe Forum poświęcone konkretnemu tematowi. W czerwcu 2008 r. województwo mazowieckie było gospodarzem V Forum Regionów Państw Grupy Wyszehradzkiej, podczas którego poruszano problematykę racjonalnego gospodarowania energią oraz wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.

 

Partnerzy Mazowsza w ramach Grupy Wyszehradzkiej: Województwo Środkowo-Czeskie, Samorządowe Województwo Bratysławskie i węgierski Komitat Peszt uczestniczyli również w młodzieżowych imprezach sportowych, organizowanych w naszym województwie: wyścigu kolarskim oraz turnieju siatkówki dziewcząt.

 

W latach 2006-2010 województwo mazowieckie kontynuowało aktywne uczestnictwo w pracach międzynarodowych sieci współpracy, m.in. PURPLE, INNET, OMNInet,w ramach utworzonej w 2008 r. Sieci Regionów Europejskich Wykorzystujących Technologie Kosmiczne – NEREUS, sieci regionów z lotniskami - ARC oraz na forum instytucji europejskich (Komitet Regionów) przy wsparciu Biura Przedstawicielskiego Województwa Mazowieckiego w Brukseli.

 

Doceniamy i jesteśmy doceniani

Wyjątkowe więzi, które wykształciły się podczas wieloletniej i dynamicznej współpracy Województwa Mazowieckiego z partnerami zagranicznymi znalazły potwierdzenie w zaszczytnych odznaczeniach. W 2008 r. marszałek Adam Struzik otrzymał odznaczenie od Gubernatora Obwodu Moskiewskiego Borysa Gromowa za wkład w rozwój współpracy gospodarczej. Rok późniejzostał uhonorowany Krzyżem Komandorskim Orderu Leopolda, najwyższym i najstarszym orderem Królestwa Belgii, przyznawanym zarówno Belgom jak i cudzoziemcom szczególnie zasłużonym dla kraju.

W uznaniu zasług na rzecz rozwoju współpracy z Mazowszem Marszałek Województwa Mazowieckiego przyznał medale pamiątkowe Pro Masovia prof. dr. Wolfgang’owi Böhmer’ owi, Premierowi Saksonii- Anhalt, Matthias’owi Platzeck’owi, Premierowi Brandenburgii oraz Borysowi Gromowowi.

  • Spotkanie z...
  • Współpraca Mazowsza z...
  • Współpraca Mazowsza z...
  • Współpraca Mazowsza z...
  • Spotkanie z Kazachskimi...
  • Współpraza młodzieży państw...
  • Współpraca Mazowsza z...
  • Współpraca Mazowsza z...

Liczba wyświetleń: 1578

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.