Środowisko

Ekologia jest dla nas ważna

2014.12.18 07:10 , aktualizacja: 2015.03.04 08:14

Autor: Na podst. zebr. materiałów oprac. Małgorzata Wielechowska, Wprowadzenie: Małgorzata Wielechowska

 • Akcja sprzątania świata
 • Akcja sprzątania świata
 • Akcja sprzątania świata
 • Akcja żaba
 • Akcja żaba
 • dożynki w Janikowie
 • Dzień Dziecka - Pionki
 • Dzień otwarty
 • Dzień otwarty
 • Konferencja
 • Konferencja
 • Konkurs ChPK
 • Konkurs ChPK
 • konkurs Nadbużańskie...
 • konkurs Nadbużańskie...
 • konkurs Nadbużańskie...
 • konkurs Nadbużańskie...
 • konkurs Nadbużańskie...
 • konkurs o ssakach
 • konkurs o ssakach
 • konkurs Poznajemy Parki...
 • konkurs Poznajemy Parki...
 • konkurs Szkolny karmnik
 • konkurs Szkolny karmnik
 • malowany październik
 • malowany październik
 • paź
 • ptakoliczenie
 • różanka
 • Segregacja - wspólna sprawa
 • Segregacja - wspólna sprawa
 • strzebla błotna
 • Święto Niezapominajki -...
 • Święto Niezapominajki -...
 • traszka
 • Uczestnicy rajdu
 • Uczestnicy rajdu
 • Uczestnicy rajdu
 • Uczestnicy rajdu
 • Uczestnicy rajdu

Rok 2014 obfitował w rozmaite akcje prozdrowotne i wydarzenia związane z ochroną środowiska. Samorząd Województwa Mazowieckiego dbał m.in. o różne gatunki zwierząt, czyste lasy Mazowsza oraz edukację najmłodszych.

 

Środowiskowe zmagania

Wiele zadań z tej dziedziny było kontynuacją poprzednich lat. Należą do nich głównie kolejne edycje konkursów.  

– VI edycja konkursu „Żyję ekologicznie – czyli dobre nawyki przedszkolaka” zorganizowany dla przedszkoli z terenu województwa mazowieckiego. Konkurs przybliżył zagadnienia związane z codziennymi działaniami, które mogą sprzyjać ochronie klimatu, zapobiegać degradacji środowiska i przyczyniać się do ograniczenia zanieczyszczeń. Wprowadzenie do codziennego życia „dobrych” nawyków w przyszłości pozwoli zmniejszyć ilość wytwarzanych odpadów, ograniczyć zużycie wody i energii. Zapoznanie dzieci z codziennymi czynnościami, które pomagają ograniczać negatywny wpływ człowieka na środowisko naturalne, a w efekcie na zmiany klimatu, przyczyniło się do aktywnej edukacji ekologicznej najmłodszych mieszkańców Mazowsza,

– XII edycja konkursu  „Żyję ekologicznie na co dzień” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa mazowieckiego. Jego głównym założeniem było zwiększenie świadomości na temat tego, jak nasze codzienne nawyki mogą zapobiegać zmianom klimatu (m.in. zapobieganiu degradacji, zmniejszeniu zanieczyszczeń). Połączenie plastycznej kreatywności z aktywną edukacją ekologiczną to świetny sposób, by motywować młodych do dalszych zachowań proekologicznych. W ramach konkursu wspierane są placówki oświatowe (otrzymują rozmaite nagrody – pomoce dydaktyczne i sprzęt elektroniczny, które stanowią istotną pomoc w prowadzeniu działalności edukacyjnej). Tegoroczna edycja została dofinansowana przez WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 10 000 zł,

– X edycja konkursu – zbiórka makulatury – wzięło w nim udział prawie 22,5 tys. uczniów ze 185 placówek oświatowych (przedszkoli, podstawówek, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z województwa mazowieckiego). Razem zebrali ponad 752,7 tys. kg makulatury.

Konkurs zorganizował Samorząd Województwa Mazowieckiego przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (przyznał 42 774 zł dotacji). Pozyskane środki zostały przeznaczone na zakup nagród dla laureatów tegorocznej edycji. Informacje o konkursie wraz ze zdjęciami są dostępne na stronie: http://www.mazovia.pl/z-regionu/art,1442,x-edycja-konkursu-zbiorka-makulatury-zakonczona.html.

 

Z ekologią za pan brat

Samorząd Województwa Mazowieckiego wydaje różne publikacje, by promować zachowania proekologiczne. W 2014 r. zostały opublikowane książeczki dla dzieci i młodzieży:

– „Żyję ekologicznie, czyli mądrze, modnie, zdrowo i kolorowo” – publikacja w przystępny, zrozumiały i obrazowy, ale też zabawny sposób przedstawia problematykę ochrony środowiska naturalnego. Wpływa m.in. na zmianę sposobu patrzenia młodego pokolenia na otaczającą przyrodę i zrozumienie konieczności dbania o środowisko naturalne w swoim najbliższym otoczeniu – na swoim podwórku, w domu, szkole. Wskazuje też właściwe wzorce w tej dziedzinie. Wydruk został dofinansowany przez WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 30 000 zł,

– „Ekolandia. Komiksowe łamigłówki dla najmłodszych” – książeczka podnosi świadomość ekologiczną dzieci i młodzieży oraz kształtuje prawidłowe postawy związane z ochroną środowiska. Ciekawa forma – komiks – idealnie trafia do najmłodszych (jej grupą docelową są dzieci do 8 roku życia). Oprócz historyjki obrazkowej, w publikacji są kolorowanki i proste łamigłówki, które w przystępny sposób edukują młode pokolenie i jednocześnie kształtują właściwe nawyki. Publikację dofinansował WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 20 000 zł.

 

Zadania zespołu parków

 

Szereg działań sprzyjających ochronie środowiska realizowały parki, które wchodzą w skład Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych – wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej. Na obszarach swojego działania instytucje wykonywały zadania wynikające z ustawy o ochronie przyrody.

 

Zadania realizowane przez Nadbużański Park Krajobrazowy

 

Nazwa zadania

Dofinansowanie WFOŚiGW [zł]

Wartość całkowita [zł]

Czynna ochrona nietoperzy na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego

16 200

19 000

Czyste Lasy Mazowsza (gmina Łochów i Pułtusk)

-

bezkosztowo

Organizacja XV edycji konkursu „Nadbużańskie spotkania z przyrodą”

10 000

10 000

W oczekiwaniu na bociana – ptasie wędrówki, obserwacje, edukacja w szkołach

-

bezkosztowo

Wielkie Grzybobranie (Długosiodło), Las i My (obchody 90 rocznicy utworzenia Lasów Państwowych), Bieg leśnika

-

bezkosztowo

Rajd rowerowy „Dookoła enklawy narwiańskiej Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego”

-

bezkosztowo

Zimowe ptakoliczenie pn. „Ptaki zimujące blisko człowieka”

-

bezkosztowo

Prelekcje w sali edukacyjnej

-

bezkosztowo

Prowadzenie Ośrodka Rehabilitacji Ptaków w Garnku

-

1800

Udział w VII Międzynarodowym Spisie Gniazd Bociana Białego

-

bezkosztowo

Obchody Dnia Ziemi w Kosowie Lackim, Pułtusku, Ceranowie i Kołodziążu

-

bezkosztowo

Udział w uroczystości wręczenia nagród (fundowanych przez MZPK) dla zwycięzców konkursu fotograficznego „Ptaki w krajobrazie jesienno-zimowym” w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej

-

bezkosztowo

Przeprowadzenie trzeciego etapu konkursu pn. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” – etap parkowy

-

bezkosztowo

Udział w X Sokołowskich Integracyjnych Spotkaniach Muzyczno-Tanecznych

-

bezkosztowo

 

Zadania realizowane przez Mazowiecki Park Krajobrazowy im. Czesława Łaszka

 

Nazwa zadania

Dofinansowanie WFOŚiGW [zł]

Wartość całkowita [zł]

Reintrodukcja pazia żeglarza Iphiclides podalirius i pazia królowej Papilio machaon w MPK

10 000

11 600

Czynna ochrona traszki grzebieniastej Triturus cristatus i kumaka nizinnego Bombina bombina oraz identyfikacja zagrożeń wynikających ze zmian stosunków wodnych siedlisk związanych z tymi gatunkami na terenie MPK

(w trakcie realizacji)

8990

10 490,73

Restytucja różanki Rhodeus sericeus oraz strzebli błotnej Eupallasella percnurus w wodach MPK (w trakcie realizacji)

8000

9300

Czynna ochrona i monitoring populacji nietoperzy występujących na terenie MPK (w trakcie realizacji)

6000

7200

Czynna ochrona ptaków poprzez prowadzenie i utrzymanie Ośrodka Rehabilitacji Ptaków w MPK (w trakcie realizacji)

25 000

38 600

Plener plastyczny „Malowany październik – 2014 rok”

15 000

15 000

„Mazowiecki Park zaprasza – program aktywnej edukacji ekologicznej”

19 600

19 598,17

„Działania z zakresu ochrony przyrody realizowane przez MPK”

12 830

12 370

Przyrodniczy konkurs edukacyjny dla szkół z terenu MPK

9139

8 138,74

Czynna ochrona orzesznicy (Muscardinus avellanarius) na terenie MPK

-

bezkosztowo

Inwentaryzacja gadów ze szczególnym uwzględnieniem gniewosza plamistego w MPK

-

bezkosztowo

Poznanie stanu sów i ich ochrona na terenie MPK

-

bezkosztowo

Współorganizacja dwóch Karczewskich biegów „Szlakami MPK”

-

bezkosztowo

Współorganizacja szkolenia pn. „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 – promocja najlepszych praktyk” z Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych i Nadleśnictwem Celestynów

-

bezkosztowo

Współorganizacja z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczna w Otwocku VII Rajdu „Po zdrowie do otwockich lasów”

-

bezkosztowo

Inwentaryzacja pomników przyrody na terenie MPK

-

bezkosztowo

Udział w akcji „Budzimy piękno tego miasta”

-

bezkosztowo

Inwentaryzacja bociana białego na terenie MPK

-

bezkosztowo

 

Mazowiecki Park Krajobrazowy im. Czesława Łaszka realizował również:

– zadania związane z ochroną przyrody, walorów krajobrazowych, wartości historycznych i kulturowych oraz działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie MPK – wsparte finansowo przez powiat otwocki w kwocie 10 000 zł,

– konkurs „Dokarmiamy ptaki zimą – szkolny karmnik”,

– przyrodniczy konkurs edukacyjny dla szkół z terenu MPK „Odkrywamy tajemnice ssaków Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka”,

– „Dzień otwarty w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Czesława Łaszka”,

– Lato w Parku – Marsz Nordic Walking szlakami Mazowieckiego Parku Krajobrazowego,

– Plener plastyczny „Malowany październik – 2014 rok”,

– Sprzątanie Świata 2014.

 

Zadania realizowane przez Kozienicki  Park Krajobrazowy im. Profesora Ryszarda Zaręby

 

nazwa zadania

Dofinansowanie WFOŚiGW [zł]

Wartość całkowita [zł]

wkład MZPK

„Edukacja dla zrównoważonego rozwoju na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego w 2014 r.”

12 100

12 100

-

Organizacja konkursu przyrodniczego „Moje spotkania z Puszczą” w KPK

10 000

10 000

 

-

„Zielone serca Mazowsza” – kampania edukacyjno-informacyjna o mazowieckich parkach krajobrazowych

75 800

75 800

 

-

Program edukacji ekologicznej – „Uczymy się aktywnie chronić ptaki na terenie KPK w 2014 r.”

12 050

12 050

-

„Uczymy się monitorować stan wód powierzchniowych Kozienickiego Parku Krajobrazowego – warsztaty ekologiczne dla młodzieży w 2014 r.”

9738

9738

-

Restytucja różanki (Rhodeus sericeus) w wodach KPK

5400

6000

600

Czynna ochrona raka błotnego (Astacus leptodactylus) w wodach KPK

5400

6000

600

Wyposażenie ośrodka dydaktyczno muzealnego KPK w nową  infrastrukturę terenową służącą edukacji ekologicznej

46 899

46 899,90

0,90

Pielęgnacja pomników przyrody na terenie KPK

24 684

32 184

Dotacje z gmin – 750

Kulon – wydanie czasopisma przyrodniczego, upowszechniającego wiedzę o przyrodzie Mazowsza

5 498,10

7005,10

bezkosztowo

Realizacja programu „Czyste lasy na Mazowszu” –  likwidacja  nielegalnych składowisk odpadów

-

-

bezkosztowo

Uczestnictwo  w VII Międzynarodowym Spisie Bociana Białego

-

-

bezkosztowo

Uczestnictwo w ogólnopolskiej akcji „Z Kujawskim Pomagamy Pszczołom”

-

-

bezkosztowo

Współpraca z SGGW w Warszawie przy organizacji i prowadzeniu warsztatów naukowo– terenowych Międzywydziałowego Koła Naukowego Biologów SGGW

-

-

bezkosztowo

Współpraca  z Nadleśnictwem Zwoleń przy opracowywaniu ścieżki dydaktycznej „Dąbrowa nad Zagożdżonką”

-

-

bezkosztowo

Organizacja uroczystości  20-lecia ośrodka edukacyjno –  muzealnego Kozienickiego Parku  Krajobrazowego w Augustowie

-

2 000

bezkosztowo

Organizacja czterech rajdów pieszych po terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego

-

-

bezkosztowo

Organizacja wystawy – „Dziedzictwo Puszczy Kozienickiej”- w  Starostwie Powiatowym  w Kozienicach oraz w Urzędzie Gminy Pionki

-

-

bezkosztowo

Organizacja spływu  kajakowego po rzece Radomce z okazji 31 rocznicy utworzenia Kozienickiego Parku Krajobrazowego

-

800

bezkosztowo

Organizacja  „II Rajdu rowerowego szlakami Kozienickiego Parku Krajobrazowego” oraz rajdu rowerowego „Z historią w tle” 

-

2 000

bezkosztowo

Działania edukacyjno – promocyjne podczas imprez okolicznościowych: Dzień Ziemi „Święto Polskiej Niezapominajki”,  „Z mundurem za Pan Brat” „Dni Puszczy Kozienickiej”, Dożynki Powiatowo– Gminne w Janikowie, festyn rodzinny w Jedlni–Letnisko

-

-

bezkosztowo

Wydanie kalendarza ściennego na 2015 r., ilustrowanego pracami plastycznymi nagrodzonymi w konkursie „Moje spotkania z Puszczą”  oraz kalendarzyka samoprzylepnego na 2015 r.

-

 

9 300

bezkosztowo

 

Zadania realizowane przez Chojnowski Park Krajobrazowy

 

Nazwa zadania

Dofinansowanie WFOŚiGW [zł]

Wartość całkowita [zł]

Przyrodniczy konkurs edukacyjny dla szkół z terenu ChPK

7050

9550

Czynna ochrona płazów na terenie ChPK i jego otuliny – etap II

14 400

16 000

Ochrona gatunkowa płazów występujących na terenie ChPK – Akcja Żaba

-

1500

Rodzinny rajd pieszy „Szlakami Chojnowskiego Parku Krajobrazowego”, edycja IV

-

5000

Konkurs „Szkolny karmnik”

-

2500

Konkurs o tematyce związanej z gospodarką odpadami „Segregacja – wspólna sprawa”

-

2500

 

 

Dofinansowanie części zadań z edukacji ekologicznej i ochrony przyrody Chojnowski Park Krajobrazowy otrzymał z gmin: Piaseczno i Konstancin-Jeziorna (po 7 000 zł).                         

                                   

Akcje informacyjne i edukacyjne

By podnieść świadomość podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie obowiązków naliczania i ponoszenia opłat środowiskowych oraz wyeliminowania błędów przy wypełnianiu wykazów i sprawozdań składanych przez podmioty dotychczas rozliczające opłaty, prowadzone były rozmaite akcje edukacyjno-informacyjne:

15 bezpłatnych szkoleń pt.: „Opłaty za korzystanie ze środowiska, opłata produktowa, opłata za substancje kontrolowane oraz opłaty wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach” – przeznaczone dla przedsiębiorców, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, prowadzących działalność w zakresie wymagającym pozwoleń środowiskowych, przedstawicieli władz lokalnych oraz innych jednostek organizacyjnych z terenu województwa mazowieckiego. Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wzięło w nich udział blisko 600 osób. Odbyły się w Warszawie – w siedzibie Departamentu Opłat Środowiskowych przy ul. Skoczylasa 4 (10 szkoleń) oraz na terenie delegatur UMWM (5 szkoleń: Ostrołęka, Siedlce, Płock, Ciechanów i Radom),

redystrybucja prawie 4 tys. broszur informacyjnych, zawierających syntezę zagadnień z zakresu opłat środowiskowych, będących w kompetencji marszałka województwa mazowieckiego. Opracowania trafiły do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Broszura jest dostępna również w formie elektronicznej:

http://www.mazovia.pl/gfx/mazovia/userfiles/_public/nie_usuwac/broszura_informacyjna_oplaty_srodowiskowe_2013-2014.pdf,

W 2015 r. planuje się rozdysponowanie 5 tys. zaktualizowanych broszur i 25 tys. ulotek informacyjnych na temat opłat za korzystanie ze środowiska, wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach oraz opłaty produktowej i za substancje kontrolowane,

kampania edukacyjna z zakresu baterii i akumulatorów w postaci konkursu „Zbiórka zużytych baterii 2014” zorganizowana dla przedszkoli i szkół podstawowych z województwa mazowieckiego. Konkurs sprzyjał podniesieniu poziomu świadomości ekologicznej najmłodszych mieszkańców Mazowsza w zakresie możliwego szkodliwego wpływu substancji stosowanych w bateriach i akumulatorach na środowisko i zdrowie ludzi, zalecenia prowadzenia selektywnego zbierania, dostępnych systemach zbierania i recyklingu, roli w przyczynianiu się do recyklingu zużytych baterii i zużytych akumulatorów.

Wzięły w nim udział 393 placówki oświatowe z województwa mazowieckiego, w tym 187 szkół podstawowych i 206 przedszkoli. Przez 3 tygodnie łącznie zebrano ponad 24 tony zużytych baterii. O zwycięstwie w konkursie decydowała ich waga w przeliczeniu na liczbę wychowanków/uczniów w placówce. Nagrody rzeczowe (m.in. projektory, radioodtwarzacze, zabawkowe kuchnie i pojazdy oraz zestawy książek) zostały przyznane laureatom pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca oraz wyróżnionym placówkom wyłonionym w dwóch kategoriach (po 5 przedszkoli i szkół podstawowych). Relacja z imprezy znajduje się na stronie: http://www.mazovia.pl/z-regionu/art,1731,24-tony-zuzytych-baterii.html.

 

 

 

Liczba wyświetleń: 1281

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.