Kultura

Stawiamy na kulturę!

2014.12.18 10:35 , aktualizacja: 2014.12.17 11:08

Autor: Na podst. zebr. mat. oprac. Małgorzata Wielechowska, Wprowadzenie: Małgorzata Wielechowska

 • Europejskie Centrum...
 • Europejskie Centrum...
 • Europejskie Centrum...
 • Europejskie Centrum...
 • Europejskie Centrum...
 • Europejskie Centrum...
 • Konkurs fotograficzny ZŁAP...
 • Mazowieckie Centrum Sztuki...
 • Mazowieckie Centrum Sztuki...
 • Mazowieckie Centrum Sztuki...
 • Mazowieckie Centrum Sztuki...
 • „Mazowieckie Zdarzenia...
 • „Mazowieckie Zdarzenia...
 • „Mazowieckie Zdarzenia...
 • Muzeum Romantyzmu w...
 • Muzeum Romantyzmu w...
 • Muzeum Romantyzmu w...
 • Muzeum Romantyzmu w...
 • Muzeum Romantyzmu w...
 • Muzeum Romantyzmu w...
 • Nagroda Marszałka
 • Nagroda Marszałka
 • Nagroda Marszałka
 • Nagroda Marszałka
 • Nagroda Marszałka
 • Nagroda Marszałka
 • Nagroda Marszałka
 • Otwarcie sezonu...
 • Otwarcie sezonu...
 • Otwarcie sezonu...
 • Paszport turystyczny
 • Paszport turystyczny
 • Paszport turystyczny
 • Targi Lato
 • Targi Lato
 • Targi Lato

Upowszechnianie wiedzy o regionie, edukacja i kształtowanie tożsamości, a także świadomości lokalnej – wokół tych zadań skupił się Samorząd Województwa Mazowieckiego w 2014 r. w zakresie kultury i turystyki.

 

Podstawa działania

 

Strategia Rozwoju Turystyki w województwie mazowieckim na lata 2014–2020

Przeprowadzono konsultacje społeczne projektu „Strategii” opracowanego na zlecenie Samorządu Województwa Mazowieckiego przez Mazowiecką Regionalną Organizację Turystyczną w 2013 r. Do udziału w konsultacjach zaproszono wszystkich zainteresowanych rozwojem turystyki na Mazowszu: mieszkańców regionu, przedsiębiorców z branży turystycznej i okołoturystycznej, samorządowców, organizacje pozarządowe, naukowców. Po przejściu procesu konsultacji i legislacji strategia będzie stanowić najważniejszy dokument regionu w obszarze turystyki.

 

„Przeprowadzenie badań rynku turystycznego na Mazowszu”

By szerzej zaprezentować walory turystyczne i kulturowe regionu oraz zwiększać jego pozycję na krajowych i zagranicznych rynkach turystycznych, niezbędne jest podjęcie dodatkowych działań zmierzających przede wszystkim do wzrostu liczby turystów oraz poszerzenia wiedzy przedstawicieli branży turystycznej. Efekt taki można osiągnąć, jeśli znane będą oczekiwania i preferencje konsumentów dotyczące dóbr i usług turystycznych.

W 2014 r. zaplanowano przeprowadzenie na Mazowszu badań, by określić popyt turystyczny oraz dokonać segmentacji turystów. Badania rynku turystycznego będą realizowane dwoma metodami: CAWI oraz CAPI. CAWI (Computer Aided Web Interview) odbędzie się na próbie N=1000 aktywnych turystycznie mieszkańców Polski, wyłonionej spośród uczestników konsumenckich paneli internetowych, natomiast CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) będzie przeprowadzone w sześciu miastach subregionalnych Mazowsza (Siedlce, Ostrołęka, Radom, Płock, Ciechanów, Warszawa).

 

Przedsięwzięcia kulturalno – promocyjne

 

Inauguracja Samorządowych Obchodów Reymontowskich 2014/2015 oraz dalsze działania

W maju 2014 r. z okazji 147. rocznicy urodzin Władysława Reymonta, z inicjatywy Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki, na stołecznym Cmentarzu Powązkowskim oraz w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie odbyły się inauguracyjne uroczystości poświęcone pamięci pisarza. Na grobie Noblisty zostały złożone kwiaty przez przedstawicieli instytucji kultury oraz mazowieckich szkół noszących jego imię. Druga część obchodów odbyła się w muzeum, gdzie uczestnicy mieli możliwość wysłuchania okolicznościowych prelekcji. Całość zakończono piknikiem reymontowskim na świeżym powietrzu z muzyką ludową w tle.

 

XIX Targi turystyki i wypoczynku LATO 2014

Targi Lato rozbudziły myśli związane z podróżami, wyjazdami i aktywnie spędzanymi weekendami, również na Mazowszu. Samorząd Województwa Mazowieckiego przez trzy dni (4–6 kwietnia 2014 r.) prezentował bogatą ofertę turystyczną regionu i szeroki wachlarz profesjonalnych produktów turystycznych, zachęcając do odkrywania uroków ziemi mazowieckiej. Uczestnicy imprezy dowiedzieli się o najciekawszych atrakcjach i zabytkach regionu, wydarzeniach kulturalnych. Mogli też posmakować potraw regionalnych, zapoznać się z materiałami promocyjno-informacyjnymi o Mazowszu oraz sprawdzić swoją wiedzę o województwie mazowieckim, biorąc udział w konkursie.

 

IV Otwarcie Sezonu Turystycznego na Mazowszu

Podczas Targów Turystyki i Wypoczynku LATO 2014 odbyło się coroczne IV Otwarcie Sezonu Turystycznego na Mazowszu, którego hasło brzmi: „Turystyka łączy pokolenia”. W programie znalazły się m.in. akrobacje rowerowe, pokaz jazdy na monocyklach, kurs ratownictwa wodnego, prezentacje najatrakcyjniejszych szlaków Mazowsza, animacje dla najmłodszych, konkursy.

 

IV Kongres Promocji Mazowsza

Podczas tego konferencyjno–szkoleniowego wydarzenia spotykają się przedstawiciele mazowieckich samorządów oraz specjalistów zajmujących się marketingiem terytorialnym. Kongres sprzyja pogłębianiu współpracy wewnątrzregionalnej w zakresie wspólnego kreowania wizerunku Mazowsza oraz zwiększenia skuteczności podejmowanych działań promocyjnych. Wysoka frekwencja świadczy o tym, że przedsięwzięcie nie tylko odpowiada na potrzeby samorządowców, ale także zdobyło ich zaufanie. Organizatorzy co roku dokładają wszelkich starań, aby tematyka spotkań była przydatna w codziennej pracy.

Podczas IV Kongresu Promocji Mazowsza szczególną uwagę zwrócono na zagadnienie public relations – zarówno w kontekście komunikacji bezpośredniej, jak i działań podejmowanych w internecie i mediach społecznościach. W dzisiejszym świecie funkcjonowanie bez angażowania się w public relations – zarówno w kontekście komunikacji bezpośredniej, jak i działań podejmowanych w internecie, a szczególnie mediach społecznościach i na własnej stronie internetowej – nie istnieje. Odbiorcy oferty lokalnych samorządów są coraz bardziej wymagający i świadomi nowoczesnych i szybkich kanałów komunikacji. Nie tylko szukają informacji w sieci, ale często swoje sprawy wolą załatwiać bez wychodzenia z domu (online). Dlatego jst nieustannie powinny dostosowywać swoją ofertę do oczekiwań mieszkańców.

Podczas spotkania uczestnicy wysłuchali kilku prezentacji. Eksperci udzielili im wielu rad oraz podzielili się swoimi doświadczeniami dotyczącymi m.in. łączenia narzędzi tradycyjnego PR z internetowymi, specyfiki komunikowania się w social media, zasad działania jednostek samorządowych w różnych sytuacjach kryzysowych oraz skutecznego kreowania wizerunku urzędu.

Relację oraz materiały szkoleniowe można znaleźć na stronie www.kongrespromocji.mazovia.pl.

 

Projekt „Zwiększenie dostępności do kultury poprzez utworzenie Mazowieckiego Szlaku Tradycji”

Przedsięwzięcie realizowane w ramach RPO WM 2007–2013, priorytet VI, działanie 6.1 Kultura. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną oraz zajął ósme miejsce na liście rankingowej projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności, merytorycznej oraz strategicznej, ogłoszonej przez MJWPU.

Inicjatywa ma przyczynić się do stworzenia na Mazowszu nowej propozycji kulturowo–turystycznej dla osób zainteresowanych etnografią, które pragną spędzić wolny czas z dala od zgiełku miasta i poznać tradycje regionu. Mazowiecki Szlak Tradycji będzie skupiał na swojej trasie lokalne atrakcje z kręgu kultury ludowej. Tworzyć go będą ścieżki tematyczne skupione wokół zagadnień:

• rękodzieło (ośrodki rzemiosła tradycyjnego, twórcy ludowi, dawne warsztaty, pracownie  rękodzielnicze),

• wiejska architektura (skanseny, pojedyncze obiekty, kapliczki, drewniane kościoły),

• kulinaria (wytwórcy lokalnych przysmaków, lokale gastronomiczne oferujące tradycyjne potrawy, sklepiki z tradycyjną żywnością),

• muzyka i taniec (kapele ludowe, muzykanci, pieśniarki i pieśniarze ludowi, zespoły folklorystyczne, festiwale muzyki i tańca).

Przemierzając szlak, turysta będzie miał możliwość zwiedzenia ciekawych zakątków Mazowsza, leżących często poza popularnymi trasami wycieczek, nawiązania kontaktu z regionalnymi twórcami, artystami i rzemieślnikami z różnych dziedzin, poznania kultury ludowej, czynnego uczestnictwa w procesie tworzenia poprzez udział w zajęciach rękodzieła.

W przyszłości wokół szlaku będzie można budować różnorodną ofertę turystyczną, tj.: imprezy plenerowe (festiwale, jarmarki, rajdy), zajęcia dla szkół, cykliczne warsztaty artystyczne i rzemieślnicze, wycieczki dla turystów z zagranicy, gry terenowe itp.

 

Wydarzenia całoroczne

 

XIII Edycja Konkursu „Stolica Kultury Mazowsza”

W konkursie mogą brać udział powiaty z terenu Mazowsza. Ten, który zwycięży, razem z województwem realizuje wypracowany wspólnie roczny program kulturalny, otrzymując na ten cel wsparcie finansowe ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. W 2014 r. tytuł Stolicy Kultury Mazowsza zyskał powiat przasnyski.

Oferta imprez, które odbywały się w ramach „Kalendarza Imprez Kulturalnych Powiatu Przasnyskiego”  współorganizowanych z Samorządem Województwem Mazowieckim była bogata i interesująca.

 

Wybór patrona roku, którego obchody na Mazowszu ogłasza Sejmik Województwa Mazowieckiego

W ramach obchodów na terenie województwa organizowane są wydarzenia kulturalne tematycznie związane z wybranym patronem, upamiętniające i propagujące jego dorobek. Upoważnione podmioty mogą zgłaszać propozycje patrona do końca września roku poprzedzającego obchody. Zespół powołany przez marszałka województwa, dokonuje wyboru patrona roku, który jest zatwierdzany przez  Sejmik Województwa Mazowieckiego.

Uchwałą Nr 15/14 Sejmik ogłosił roku 2014 Rokiem Oskara Kolberga na Mazowszu, co szczególnie zainteresowało i zachęciło instytucje zajmujące się kulturą na Mazowszu do organizowania wydarzeń upamiętniających dorobek tej postaci, a także miejsc znajdujących się na terenie naszego województwa, a mających związek z życiem i twórczością tego wybitnego uczonego. Na zakończenie projektu w grudniu 2014 r. dystrybuowana była płyta Marii Pomianowskiej „Z Kolbergiem po Afryce i Azji", w której wydaniu wziął udział Samorząd Województwa Mazowieckiego.

 

Konkursy

 

Konkurs „Najlepszy produkt turystyczny – Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej 2014”

Dzięki niemu wyłania się najbardziej atrakcyjne, nowatorskie i przyjazne dla turystów produkty turystyczne roku. Przyznanie certyfikatu POT oznacza ogólnopolską promocję laureatów w ramach działań tej organizacji. Dla turystów takie wyróżnienie jest gwarancją wysokiej jakości usług turystycznych i dobrego wypoczynku.

Podczas regionalnego etapu tego konkursu Certyfikaty Województwa Mazowieckiego otrzymało sześć produktów: Muzeum Powstania Warszawskiego, Park Edukacji i Rozrywki FARMA ILUZJI, Muzeum Żydów Mazowieckich Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku, Dzień Tradycji Rzeczypospolitej. Widowisko edukacyjno – historyczne. Ogólnopolski  Turniej Husarski, Flis Festival, projekt Zdarzyło się kiedyś nad wodą – trasa turystyczna w radomskim skansenie.

 

Konkurs fotograficzny Zabytek na pierwszym planie pod hasłem „ZŁAP DUCHA”

Inicjatywa ma zachęcić do poznawania województwa mazowieckiego. To forma promocji mazowieckich zabytków, architektury i budownictwa. Przesłane zdjęcia zostaną wykorzystane do celów informacyjno-promocyjnych.

Konkurs wpisuje się w założenia „Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2012–2015”, który jest podstawowym dokumentem określającym politykę Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie sprawowania opieki nad dziedzictwem kulturowym oraz jego racjonalnym wykorzystaniem.

 

„Paszport Turystyczny Województwa Mazowieckiego”

Zachęca do aktywnego spędzania czasu na Mazowszu. Od 4 lat samorząd organizuje akcję odkrywania regionu z „Paszportem Turystycznym Województwa Mazowieckiego”, czyli miniprzewodnikiem, który zawiera informacje o wybranych placówkach. Turyści, którzy odwiedzą najwięcej ciekawych miejsc oraz placówek kulturalnych w regionie, mogą liczyć na atrakcyjne nagrody. W 2014 r. po raz pierwszy możliwe było także zwiedzanie z wykorzystaniem mobilnej, bezpłatnej aplikacji.

 

IX edycja konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”

Kierowany do fotografów-amatorów z Mazowsza, organizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, już po raz trzeci odbywał się pod patronatem artystycznym Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz po raz pierwszy pod patronatem honorowym Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Tegoroczną edycję stanowiły dwa etapy. Autorzy zdjęć wyłonionych w pierwszym z nich wzięli udział w warsztatach fotograficznych, podczas których doskonalili swoje umiejętności fotograficzne, korzystając z wiedzy i doświadczenia instruktorów – dr. Tomasza Myjaka oraz Łukasza Polkowskiego.

W efekcie dwudniowej pracy, w plenerach Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, powstały piękne zdjęcia, spośród których jury konkursu wyłoniło trzech zwycięzców (i to był etap drugi).

Nowością w tegorocznej edycji była nagroda publiczności, której laureata internauci wybrali na facebookowym profilu „Mazowsze Serce Polski”.

Nagrodami w konkursie były karty podarunkowe do sklepu fotograficznego o wartości 600, 500 i 400 zł. Uroczyste ich wręczenie oraz wystawa nagrodzonych fotografii odbyły się podczas gali Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego 3 listopada br. w Teatrze Kamienica w Warszawie.

 

XV edycja konkursu „Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego”

Zgłoszono 65 kandydatów, z których kapituła wybrała dziesięciu najlepszych. Kolejny raz zostały wyróżnione osoby niezwykłe, charyzmatyczne, zaangażowane w pracę na rzecz wspólnoty mazowieckiej. Przyświeca im wspólny cel – ochrona dziedzictwa kulturowego Mazowsza oraz wszechstronny rozwój i promocja regionu. Zarażają pasją, a swoim życiem udowadniają, że kochają to, co robią. Laureatami XV edycji Nagród Marszałka Województwa Mazowieckiego zostali: prof. dr hab. Alojzy Nowak, Zbigniew Marian Nowosielski, Wiesław Ochman, Anna Ogniewska, Maria Szypowska, Kapela Ludowa im. Józefa Myszki z Jasieńca Iłżeckiego, Sanktuarium Diecezjalne św. Antoniego z Padwy w Ratowie, Skórzeckie Stowarzyszenie Dobroczynne, Zespół „Łaguszowianki”, Zespół Tańca Ludowego „Masovia” Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku. Zwycięzcy otrzymali dyplom, statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł.

 

VIII edycja konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba”

Podczas konkursu nagrodzono najlepsze zdarzenia muzealne zorganizowane przez muzea z siedzibą na terenie Mazowsza (wystawy, imprezy w plenerze oraz wydawnictwa muzealne). Inicjatywa przyczynia się do podnoszenia prestiżu tych instytucji, wpływa na ich rozwój, a przede wszystkim wyrównuje szanse oraz zmniejsza różnice pomiędzy nimi.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 19 września w Żyrardowie. Do konkursu zgłoszono 36 projektów z całego Mazowsza.

 

XIII edycja Nagrody Samorządu Województwa Mazowieckiego im. Cypriana Kamila Norwida

Nagroda przyznawana jest w czterech kategoriach: muzyka, sztuki plastyczne, literatura i teatr. Od 2002 r. artyści tworzący na Mazowszu otrzymują ją za wybitne dzieło bądź kreację. Kandydatów mogą zgłaszać działające na terenie województwa mazowieckiego oraz aktywne w danej dziedzinie instytucje kultury, oddziały ogólnopolskich stowarzyszeń twórczych, uczelnie wyższe, wydawnictwa, redakcje, twórcy indywidualni oraz członkowie kapituł, w skład których wchodzą wybitni twórcy, teoretycy i krytycy sztuki, autorytety świata sztuki w poszczególnych dziedzinach.

Tegoroczni laureaci to: Jerzy Maksymiuk (dzieło życia), Janusz Drzewucki (literatura), Grzegorz Moryciński (sztuki plastyczne), Stanisława Celińska (teatr) i Anna Jędrychowska (muzyka).

 

Festiwal Młodzieżowych Teatrów Amatorskich na Mazowszu

To projekt, który powstał z Festiwalu Teatrów Młodzieżowych, poświęconego postaci Aleksandra Hrabiego Fredry. Obecna edycja przedsięwzięcia dedykowana jest pisarzowi wszechczasów – Williamowi Szekspirowi. Ma postać przeglądu amatorskich zespołów teatralnych ze szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i domów kultury z terenu Mazowsza, których zadaniem jest przygotowanie i zaprezentowanie przedstawienia teatralnego opartego na jednym z dzieł twórcy.

Najpierw, beneficjenci przesyłają spektakle na nośnikach elektronicznych do 10 listopada 2014 r. Następnie są one poddane ocenie merytorycznej, dokonywanej przez praktyków i znawców teatru. Spośród zgłoszonych propozycji, wybranych zostaje kilka najlepszych przedstawień, które kwalifikują się do kolejnego etapu. Dalszej oceny komisja dokonuje, odwiedzając premierowe spektakle. Etapem końcowym jest wybór laureata/laureatów przeglądu, którzy w ramach nagrody mają możliwość uczestniczenia w warsztatach teatralnych zorganizowanych w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie oraz wystawienia nagrodzonej sztuki na deskach tej placówki. Nagrodą dla laureatów są również bilety na wskazany przez przedstawiciela Teatru Polskiego spektakl lub premierę w instytucji.

 

Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Mazowsza”

Wyróżnienie nadawane przez Sejmik Województwa Mazowieckiego za szczególne zasługi dla naszego regionu. Przyznaje się je osobom i instytucjom, które w istotny sposób przyczyniły się do rozwoju województwa mazowieckiego, powiatu, gminy lub miejscowości, w której działają, wzbogacając dorobek Mazowsza w takich dziedzinach, jak np.: kultura, nauka, edukacja, służba społeczna, ekologia, służba zdrowia, gospodarka, budownictwo. Wnioski rozpatruje specjalnie powołana Komisja Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza”, w skład której wchodzą: Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz przewodniczący wszystkich klubów radnych województwa. W 2014 r. zostały odznaczone: Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego oraz Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

 

 

Pliki do pobrania

Rozmiar: 158 kB, Liczba pobrań: 865, Adobe Acrobat Document

Liczba wyświetleń: 1508

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.