Kultura

Kultura

2011.12.29 08:30 , aktualizacja: 2012.01.17 14:44

Autor: na podst. mat. z Departamentu Kultury Promocji i Turystyki oprac. Agnieszka Bogucka, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

 • fot. Iwona Dybowska Dożynki województwa...
 • Europejskie Dni Dziedzictwa...
 • fot. arch. Narodowego Instytutu Dziedzictwa Europejskie Dni Dziedzictwa...
 • fot. Irmina Szymska I Kongres Promocji Mazowsza
 • fot. Konrad Wojnarowski Jedną z laureatek...
 • "Jesienny poranek nad Wkrą"...
 • fot. Iwona Dybowska Laureaci i nominowani V...
 • fot. Iwona Dybowska W ramach konkursu...
 • fot.Bogusław Nietrzebka Stolicą Kultury Mazowsza...
 • fot. Radosław Strzaliński Tegoroczne Dożynki...
 • fot. Elwira Kasprzak Wiesław Michnikowski...
 • fot. Konrad Wojnarowski Zasłużony dla Mazowsza

Samorząd Województwa Mazowieckiego wspiera działania, które służą kultywowaniu tradycji, budowaniu tożsamości oraz aktywizacji kulturalnej mieszkańców regionu. Wszelkie tego typu inicjatywy promocyjne pomagają budować wizerunek Mazowsza jako obszaru o dużym potencjale rozwojowym.

 

 

V Edycja Konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba” pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego

 

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych mazowieckich placówek muzealnych oraz wyróżnienie i nagrodzenie najciekawszych zdarzeń przez nie opracowanych i zrealizowanych w poprzednim roku kalendarzowym. Do konkursu zaproszone są zwłaszcza małe muzea (inicjatywy prywatne w przypadku współorganizacji z placówką muzealną), dla których udział w konkursie jest szansą na dodatkową promocję oraz pozyskanie środków finansowych na rozwój placówki (zgodnie z regulaminem konkursu). Zgłoszeń do konkursu mogą dokonywać placówki muzealne, jednostki samorządu terytorialnego, kościoły i związki wyznaniowe oraz organizacje pozarządowe. W tym roku w kategorii najciekawsza wystawa zakwalifikowano – 26 propozycji, w kategorii najlepsza impreza – 5, a w kategorii wydawnictw muzealnych – 9.

 

 

Jubileuszowa X Edycja Konkursu „Stolica Kultury Mazowsza (wcześniej „Stolica Kulturalna Mazowsza”)

 

W konkursie mogą brać udział powiaty z terenu Mazowsza, które we wnioskach konkursowych przedstawiają swoje programy imprez kulturalnych na następny rok kalendarzowy  oraz preliminarze kosztów. Laureata wyłania komisja konkursowa corocznie powoływana przez Przewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego i Marszałka Województwa Mazowieckiego. Zwycięski powiat wspólnie z województwem realizuje proponowany program kulturalny, otrzymując na ten cel wsparcie finansowe ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

W 2011 r. projekt „Stolica Kultury Mazowsza” prowadzony był wspólnie z Miastem Stołecznym Warszawa. Oba samorządy: Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz m.st. Warszawy – przeznaczyły na realizację programu po 200 tys. zł, czyli łącznie 400 tys. zł. Laureatem tegorocznej edycji został powiat Żyrardów.

 

Rok Marii Skłodowskiej-Curie i Światowy Dzień Chemii

 

Rok 2011 został ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Międzynarodowym Rokiem Chemii, m. in. w związku z setną rocznicą przyznania Marii Skłodowskie – Curie Nagrody Nobla w dziedzinie chemii, za odkrycie polonu i radu. Sejm RP dodatkowo ustanowił w Polsce ten rok Rokiem Marii Skłodowskiej – Curie. Była to podwójna okazja do przybliżenia Polakom postaci tej wybitnej uczonej podczas Konferencji pt. „Wybitne odkrycia źródłem inspiracji dla wynalazców – w 100-lecie II nagrody Nobla Marii Skłodowskiej-Curie”. Konferencja odbyła się 17 czerwca 2011 r. w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie.

 

Rok 2011 – Rok ks. Władysława Skierkowskiego na Mazowszu

 

Sejmik Województwa Mazowieckiego ogłosił rok 2011, „Rokiem Ks. Władysława Skierkowskiego na Mazowszu”. Projekt realizowały: Departament Kultury, Promocji i Turystyki we współpracy z Towarzystwem Promocji Muzyki „Przez Muzykę do Serc” oraz kurpiowskie samorządy i instytucje kultury z terenów na których w latach 1913-1939 swoją działalność prowadził ks. Władysław Skierkowski.

Celem było przybliżenie postaci wielkiego uczonego i społecznika oraz upamiętnienie 70 rocznicy zamordowania księdza w hitlerowskim obozie w Działdowie. Ksiądz Władysław Skierkowski zapisał słownie 2200 pieśni kurpiowskich, które stały się inspiracją dla najwybitniejszych polskich kompozytorów, m.in.: Karola Szymanowskiego, Andrzeja Panufnika, Witolda Lutosławskiego czy Henryka Mikołaja Góreckiego.

 

I Kongres Promocji Mazowsza

 

Spotkanie poświęcone było tematyce promocji regionu, pogłębiania współpracy wewnątrzregionalnej w tym zakresie, pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego naszego województwa. Adresatami przedsięwzięcia byli przedstawiciele tych jednostek odpowiadający za promocję swoich powiatów, gmin, miast i wsi.

 

Dyskutowano o: promocji parasolowej marki Mazowsze w oparciu o wykorzystanie marek subregionalnych, którymi dla Mazowsza w naturalny sposób są byłe miasta wojewódzkie: Ciechanów, Ostrołęka, Płock, Radom, Siedlce i Warszawa; poszukiwaniu pól współpracy samorządów z terenu województwa mazowieckiego na rzecz skoordynowanej, synergicznej promocji województwa i jego walorów turystycznych, kulturowych, gospodarczych; najnowszych narzędziach, usługach oraz trendach w marketingu miejsc, tj. informacji niezbędnych do prowadzenia efektywnych działań promocyjnych; doskonaleniu kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z województwa mazowieckiego w tematyce marketingu terytorialnego.

 

Nagroda im. Cypriana Kamila Norwida

 

Nagroda przyznawana jest (od 2002 r.) za wybitne dzieło bądź kreację artystom tworzącym na Mazowszu w czterech kategoriach: muzyka, sztuki plastyczne, literatura i teatr. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać działające na terenie województwa mazowieckiego oraz aktywne w danej dziedzinie instytucje kultury, oddziały ogólnopolskich stowarzyszeń twórczych, wydawnictwa, redakcje, a także twórcy indywidualni. Cztery kapituły, w skład których wchodzą wybitni twórcy, teoretycy i krytycy sztuki, autorytety świata sztuki w poszczególnych dziedzinach, przedstawiciele warszawskich oddziałów ogólnopolskich stowarzyszeń twórczych oraz sejmikowej Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyłaniają dwunastu nominowanych (po trzech twórców w każdej dziedzinie sztuki). Nazwiska laureatów zostają ogłoszone w dniu urodzin poety – 24 września – podczas uroczystej sesji Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Tegoroczni laureaci: Wiesław Michnikowski (Dzieło życia), Krzysztof Boczkowski(literatura),Krzysztof Gierałtowski (sztuki plastyczne),  Iwan Wyrypajew (teatr) i Alicja Knast (muzyka).

 

Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Mazowsza”

 

Wyróżnienie, nadawane przez Sejmik Województwa Mazowieckiego, za szczególne zasługi dla naszego regionu. Przyznaje się je osobom, które w istotny sposób przyczyniły się do rozwoju województwa mazowieckiego, powiatu, gminy lub miejscowości, w której działają, wzbogacając dorobek Mazowsza w takich dziedzinach, jak np.: kultura, nauka, edukacja, służba społeczna, ekologia, służba zdrowia, gospodarka, budownictwo. Wnioski rozpatruje specjalnie powołana Komisja Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza”, w skład której wchodzą: Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz przewodniczący wszystkich klubów radnych województwa. Tegoroczni laureaci: Paweł Jaskanis, prof. Andrzej Kolasa, prof. Henryk Samsonowicz.

 

 

Europejskie Dni Dziedzictwa

 

Europejskie Dni Dziedzictwa (EDD) organizowane są corocznie, od 17 lat, z inicjatywy Rady Europy i pod patronatem Unii Europejskiej. Głównym celem EDD jest bezpłatne udostępnianie lokalnym społecznościom zabytków i innych obiektów kultury: muzeów, skansenów, parków, ogrodów, które na co dzień są niedostępne lub ich zwiedzanie wiąże się z opłatą. Obchody EDD uwrażliwiają dodatkowo na problematykę ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego. Od 2005 r. odbywają się pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego. Samorząd Województwa Mazowieckiego wspiera EDD, dotując organizację cyklu imprez odbywających się w różnych miejscowościach województwa. W tym roku na ten cel przeznaczono ponad 100 tys. zł.

 

XII edycja konkursu „Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego”

 

Celem konkursu jest symboliczne nagradzanie działaczy przyczyniających się do promocji województwa mazowieckiego w kraju i na świecie, w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury. Doceniani są prawdziwi pasjonaci, społecznicy, których aktywność zdecydowanie wykracza poza zawodowe obowiązki. Wśród tegorocznych zwycięzców znaleźli się: Maja Komorowska, Maria Pomianowska, Andrzej Staszewski z Krajewa Wielkiego w gminie Krzynowłoga Mała (pow. przasnyski), Wojciech Prus-Wiśniewski z Góry Kalwarii (pow. piaseczyński), Dariusz Bernatek z Szydłowca, Paweł Sławomir Łaszczych z Kadzidła (pow. ostrołęcki), Tadeusz Fabisiak z Płocka, Koło Gospodyń Wiejskich z Podciernia (pow. miński), Młodzieżowa Orkiestra Dęta Miasta Zwolenia oraz Stowarzyszenie Upowszechniania Nowych Technologii i Rozwoju Społeczności Lokalnych „e-Sochaczew.pl”.

 

VI edycja konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”

 

Temat przewodni tegorocznej odsłony konkursu to „Mazowsze – widoki ze świata”. Po raz pierwszy wprowadzone zostały kategorie wiekowe do 13 roku życia i powyżej 13 roku życia. Nadesłano ponad 2 tys. zdjęć przedstawiających krajobrazy oraz architekturę naszego regionu.

 

XIII Dożynki Województwa Mazowieckiego i Diecezji Łomżyńskiej

 

Doroczne święto plonów, w którym biorą udział m.in. producenci rolni, przetwórcy, handlowcy, samorząd i służby doradcze, ludzie i instytucje pracujące w obszarze rolnictwa, mieszkańcy wsi i miast z terenu Mazowsza oraz województw ościennych. Wydarzenie uatrakcyjniają liczne imprezy towarzyszące (wystawy, prezentacje firm i instytucji związanych z branżą rolniczą) oraz bogaty program artystyczny (począwszy od zespołów ludowych, skończywszy na najpopularniejszych gwiazdach sceny współczesnej). Tegoroczne dożynki odbyły się 11 września w Wyszkowie.

Liczba wyświetleń: 1769

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.