Współpraca zagraniczna

Mazowsze za granicą...

2014.12.19 13:10 , aktualizacja: 2014.12.19 15:17

Autor: na podst. mat. Kancelarii Marszałka, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Współpraca zagraniczna województwa mazowieckiego w 2014 roku to kontakty z dotychczasowymi partnerami, nawiązywania relacji z nowymi regionami, a także wyraźna obecność Mazowsza na forum europejskim.

 

Współpraca z regionami partnerskimi

Jednym z regionów, z którymi Mazowsze ściśle współpracuje, jest niemiecki kraj związkowy Saksonia-Anhalt. Partnerstwo to trwa już ponad dekadę. Istotną inicjatywą obu regionów były, zorganizowane z okazji jubileuszu, Dni Saksonii-Anhalt.

Podczas pobytu delegacji zaprzyjaźnionego regionu na Mazowszu do najważniejszych omówionych kwestii należały zagadnienia związane z:

 • ochroną środowiska,

 • finansowaniem polityki środowiskowej w regionie,

 • zapobieganiem skutkom powodzi  i sposobami ochrony przeciwpowodziowej,

 • systemem szkolnictwa w Polsce w poszczególnych typach placówek: kolegiach nauczycielskich, bibliotekach pedagogicznych, szkołach medycznych i przyszpitalnych,

 • wsparciem dla najzdolniejszych w ramach programów unijnych i szukaniem możliwości powiększania oferty edukacyjnej,

 • Regionalną Strategią Innowacji dla Mazowsza 2014–2020 ze szczególnym uwzględnieniem Inteligentnej specjalizacji regionu, polityki klastrowej i internacjonalizacji.

 

W ramach Dni Saksonii-Anhalt odbyła się też giełda kooperacji, adresowana do przedsiębiorców z Mazowsza i Saksonii-Anhalt, którą zorganizowała Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, a wsparła Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., m.in. organizując dla strony niemieckiej tzw. wieczór mazowiecki poświęcony prezentacji potencjału gospodarczego i inwestycyjnego województwa.

W styczniu na zaproszenie władz kraju związkowego Saksonia-Anhalt  województwo mazowieckie zaprezentowało się gościnnie jako kluczowy partner podczas wieczoru partnera niemieckiego na Międzynarodowych Targach „Zielony Tydzień” w Berlinie. Na stoisku Mazowsza udostępniono broszury na temat turystyki regionalnej oraz zorganizowano degustację mazowieckich regionalnych wyrobów cukierniczych.

Specyfikę współpracy z niemieckimi regionami partnerskimi marszałek Adam Struzik przedstawił Ambasadorowi Republiki Federalnej Niemiec Rolfem Wilhelmowi Nikelowi, który od kwietnia 2014 r. pełni misję dyplomatyczną w Polsce. Marszałek nawiązał też do wspólnej obecności w Komitecie Regionów, gdzie w ramach „Partnerstwa Regionów Przejściowych” przedstawiciele trzech regionów wywalczyli stworzenie nowych mechanizmów przejścia z celu „Konwergencja” do celu „Konkurencyjność”.

 

Współpraca regionów i współpraca w biznesie

Województwo mazowieckie chętnie dzieli się doświadczeniami z innymi regionami, ułatwia również nawiązywanie współpracy pomiędzy polskimi i zagranicznymi przedsiębiorcami. Mazowsze odwiedzili m.in.:

 • delegacja z Boliwii zorganizowana w ramach Programu UE EUROsociAL II, którego stawia na łączenie regionalnego wymiaru dialogu pomiędzy Unią Europejską a Ameryką Łacińską na temat polityki spójności społecznej,

 • przedstawiciele administracji niemieckiego kraju związkowego Bawaria, by dowiedzieć się więcej na temat praktyk pozyskiwania i wykorzystywania środków unijnych na Mazowszu,

 • przedstawiciele chińskiej Prowincji Szantung z towarzyszącą im misją misja gospodarczą chińskich przedsiębiorców, którzy wzięli udział w organizowanym przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznychpolsko-chińskim forum „Szantung – Polska, promocja handlu, inwestycji i biznesu”,

 • delegacja prowincji Hebei zprzedsiębiorcami i przedstawicielami organizacji turystycznych,

 • algierscy przedsiębiorcy reprezentujący branżę rolno-spożywczą.

Chętnie także uczymy się od innych. Ambasada Japonii co roku zaprasza mazowieckich urzędników do udziału w rocznym stypendium Young Leaders Program, które odbywa się na Uniwersytecie Nagoya. Stypendium, fundowane przez rząd Japonii, przeznaczone jest dla pracowników administracji publicznej i ma na celu wspieranie przyszłej kadry kierowniczej w Azji, Europie Wschodniej i innych krajach. Ma również przybliżyć kulturę Japonii oraz sprzyjać nawiązaniu przyjaznych relacji pomiędzy liderami krajów azjatyckich (w tym Japonii) z innymi krajami. Zaproszenie do udziału w corocznym programie nauki języka koreańskiego przesyłają władze koreańskiej prowincji Gyeongsangbuk-do. Samorząd Województwa Mazowieckiego dwukrotnie gościł przedstawicieli walońskiego klastra Logistics In Walonia, z którymi rozmawiano o perspektywach współpracy logistycznej oraz doświadczeniach walońskich centrów doskonałości w zakresie funkcjonowania, organizacji i finansowania tych struktur oraz możliwości realizacji wspólnych projektów  w ramach programu Horyzont 2020.

 

Mazowsze na forum europejskim

 • W czerwcu w Brukseli odbyła się 107. Sesja Plenarna KR, na której przyjęto projekt opinii nt. wykonania budżetu UE, której sprawozdawcą był marszałek Adam Struzik.

 • We wrześniuwojewództwo mazowieckie na zaproszenia swojego belgijskiego partnera – regionu stołecznego Brukseli wzięło udział w trzeciej edycji festiwalu kulinarnego Eat!Brussels. Festiwal prezentował różnorodność oferty gastronomicznej Brukseli, która proponuje specjały kuchni europejskiej, azjatyckiej, afrykańskiej i Bliskiego Wschodu. Stoisko Mazowsza znalazło się w doborowym towarzystwie 20 brukselskich restauratorów i 10 partnerów regionalnych regionu stołecznego,

 • Przygotowaniu materiału nt. efektywnego wykorzystania środków unijnych na przykładzie projektów zrealizowanych w województwie mazowieckim służyła wizyta dziennikarzy włoskiej stacji telewizyjnej RAI3. Dziennikarze odwiedzili m.in. Instytut Lotnictwa wraz z nowo powstałym, ultranowoczesnym budynkiem dofinansowanym z RPO WM. Sfilmowanorównież siedzibę Kolei Mazowieckich z nowym taborem pociągów pasażerskich. Goście odwiedzili także Centrum Nauki Kopernik oraz laboratoria Narodowego Centrum Badań i Rozwoju działające na rzecz pacjentów onkologicznych (projekt Bio-implant). Szpital Bielański zaprezentował swój nowy system e-Zdrowie oraz aplikację umożliwiającą umawianie wizyt lekarskich przez Internet,

 • Na Mazowszu gościła również ekipa walońskich dziennikarzy z Belgii zainteresowana sektorem logistycznym i stosowanymi rozwiązaniami w naszym regionie oraz przedstawiciele mediów z Kazachstanu, chcący poznać przebieg i efekty reformy samorządowej w Polsce.

 • Od 8 października 2014 r. województwo mazowieckie jest oficjalnym członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia METREX (Sieć Europejskich Regionów i Obszarów Metropolitalnych). Skupia ono najważniejsze miasta oraz regiony metropolitalne w Europie. Jego celem jest ułatwianie wymiany informacji, wiedzy oraz doświadczeń w zakresie rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego na poziomie regionów i obszarów metropolitalnych w Europie. Członkowie METREX biorą również udział w licznych projektach badawczych, służących lepszemu poznaniu wspólnych problemów i poszukiwaniu sposobów ich rozwiązywania. To wspaniała okazja do promocji Mazowsza oraz nawiązywania współpracy w ramach kolejnych inicjatyw międzynarodowych.

Biuro przedstawicielskie w Brukseli

Poza obsługą delegacji przedstawicieli Samorządu Województwa Mazowieckiego w Brukseli Biuro wspiera organizację konferencji i seminariów.

W lutym odbyło się seminarium pt. „Korytarze transportowe w unijnej perspektywie 2014–2020. Działania na rzecz efektywnego i zrównoważonego transportu w Europie. Rola i funkcje Korytarza Bałtyk-Adriatyk”. Spotkanie poświęcono zadaniom korytarza transportowego w kontekście współpracy na poziomie ponadregionalnym. Konferencja. „Finansowanie jakości w opiece zdrowotnej – InterQuality” poświęcona była międzynarodowemu projektowi badawczemu koordynowanemu przez Warszawski Uniwersytet Medyczny, natomiast seminarium pt. „Budżet UE – doświadczenia i nowe wyzwania z perspektywy władz lokalnych i regionalnych” skierowane było do członków polskiej delegacji w Komitecie Regionów i poświęcone projektowi opinii Komitetu Regionów na temat wykonania budżetu UE.  W październiku, podczas dwunastej edycji Open Days zorganizowano konferencję pt. „Szansa na tworzenie miejsc pracy i wzrost – Wyjście naprzeciw wyzwaniu zmian demograficznych”.

Biuro Przedstawicielskie Województwa Mazowieckiego w Brukseli aktywnie wspiera też mazowiecką przedsiębiorczość. Współorganizowało drugą edycję Dni Polskiego Golfa, które odbyły się na początku maja na prestiżowym, belgijskim polu golfowym Club Golf Château de la Tournette. Wydarzenie to uzyskało honorowy patronat Ambasadora RP w Belgii oraz Stałego Przedstawiciela RP przy UE. Przedsiębiorcy z obu krajów mieli okazję nawiązać kontakty biznesowe w nieformalnej, sportowej atmosferze. Promowane były także połączenia lotnicze z Brukseli do Modlina i Warszawy.

Z okazji 25 rocznicy przemian gospodarczych w Polsce i z inicjatywy Wydziału Promocji Handlu
 i Inwestycji Ambasady RP w Brukseli oraz Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej zostało zorganizowane II Forum Polskiej Gospodarki i Turystyki w Brukseli. Wystawcami były polskie przedsiębiorstwa  i firmy, które zdecydowały się promować w  Belgii atrakcyjność polskiej gospodarki oraz polskich osiągnięć z wybranych branż: meblowej, kosmetycznej, mody, IT i ICT oraz rekreacji i spa. Województwo mazowieckie zorganizowało 7 stoisk.

Odbyły się również spotkania partnerskie mazowieckich i belgijskich przedstawicieli branży meblarskiej w ramach spotkań typu B2B. Na rozmowy z belgijskimi przedsiębiorcami przyjechali przedstawiciele siedmiu mazowieckich firm. Spotkania poprzedzone były seminarium pod hasłem „Europa dla przedsiębiorców”, podczas którego uczestnicy dyskutowali z przedstawicielami Komisji Europejskiej na temat programu Erasum dla przedsiębiorców, portalu Your Europe oraz Małej Karty Biznesu.

Biuro bierze także czynny udział w posiedzeniach grup roboczych w ramach sieci: ECRN (European Chemical Regions Network) , NEREUS (Network of European Regions Using Space Technologies) oraz
PURPLE (Peri-Urban Regions Platform Europe).

Istotne są również działania promocyjne, takie jak organizacja święta polskich regionów w Brukseli z okazji 10 rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej czy imprezy 1-2-3 Wieczór Regionów, prezentującej polskie zwyczaje.

 • Mazowsze na targach...
 • Spotkanie z delegacją...
 • Spotkanie z delegacją...
 • Spotkania B2B branży...
 • Spotkania B2B branży...

Liczba wyświetleń: 644

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.