Sport

Sport to zdrowie

2011.12.21 14:25 , aktualizacja: 2012.01.03 11:29

Autor: na podst. mat. z Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu oprac. Agnieszka Stabińska, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

We współczesnym świecie sport jest ważną wartością cywilizacyjną, kulturową i społeczną. Służy wszechstronnemu rozwojowi człowieka, w tym zachowaniu zdrowia i sprawności fizycznej. Jest też wartościową formą spędzania czasu wolnego.

 

W propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Mazowsza wpisuje się szereg inicjatyw, realizowanych dzięki wsparciu ze środków samorządu województwa. Powstają m.in. kolejne, ogólnodostępne kompleksy sportowo-rekreacyjne. W ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” realizowanych jest szereg inwestycji z zakresu infrastruktury sportowej oraz zadań w obszarze kultury fizycznej i ratownictwa wodnego. Podejmowane działania służą zwiększeniu dostępności do sportu i aktywności fizycznej oraz popularyzacji aktywnego stylu życia zarówno wśród młodzieży, jak i dorosłych.  

 

Powstają kolejne „Orliki” na Mazowszu

W ramach realizacji pięcioletniego, rządowego, ogólnopolskiego programu pod nazwą: „Moje Boisko – Orlik 2012”, który zakłada budowę w latach 2008 – 2012 w każdej gminie co najmniej jednego kompleksu sportowo-rekreacyjnego, w 2011 r. w województwie mazowieckim realizowane były 64 inwestycje na łączną kwotę dofinasowania ze środków samorządu województwa w wysokości 21 mln 312 tys. zł. 

 

Nowoczesne kompleksy sportowe, składające się z boisk do piłki nożnej, siatkowej i koszykówki wraz z zapleczem sanitarnym, mają służyć młodzieży szkolnej oraz wszystkim mieszkańcom i przyczyniać się nie tylko do promocji aktywnego stylu życia, ale również niwelować różnice w jakości infrastruktury sportowej w całym województwie. Inwestycje współfinansowane są w 1/3 przez samorząd województwa, w 1/3 przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i w 1/3 przez samorządy gminne. Do końca listopada br. zostało zakończonych 6 inwestycji (gminy Wyśmierzyce i Cegłów, powiat ostrowski, miasto Siedlce oraz dwukrotnie miasto Radom), kolejne są kontynuowane.  

 

Inwestycje realizowane w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej

Podstawowym celem realizowanego corocznie Programu jest poprawa stanu bazy sportowej na Mazowszu oraz równomierne rozłożenie obiektów o charakterze sportowo-rekreacyjnym na terenie całego województwa. Założeniem wieloletniej inicjatywy jest, aby w perspektywie najbliższych kilku lat przy każdej szkole podstawowej była sala gimnastyczna oraz boisko do gier zespołowych, gimnazja i szkoły średnie będą korzystać z hali sportowej, a  w  każdej gminie stanie stadion lub wielofunkcyjne boisko wyposażone w bieżnię okólną, płytę do piłki nożnej. Natomiast w każdym powiecie będzie zbudowany basen kryty.

 

W 2011 r. w programie ujęto 43 zadania na łączną kwotę blisko 18,3 tys. zł. Dofinansowano 30 hal sportowych, 8 terenowych urządzeń sportowych oraz 5 krytych pływalni.  Dotychczas zrealizowano 13 przedsięwzięć.

 

Zestawienie inwestycji z podziałem na subregiony

Realizacja zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej i ratownictwa wodnego

Zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2011 r. realizowało 99 stowarzyszeń. Wsparcie finansowe uzyskało 147 zadań, w tym 27 zadań całorocznych, obejmujących wiele przedsięwzięć, o bardzo zróżnicowanym charakterze, zasięgu i skali oddziaływania, poczynając od regionalnych imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, a kończąc na zawodach sportowych o randze mistrzostw Europy, np. Mistrzostwa Europy Juniorów do lat 17 w podnoszeniu ciężarów, Grey Bikejoring Cup 2011, Puchar Europy w bikejoringu, canicrossie i scooterze, Mistrzostwa Europy kadetów w zapasach. Łączna kwota dotacji to ponad 8 mln zł.

 

Alokacja środków na poszczególne subregiony

 

Subregion

Liczba dotacji

Kwota dotacji - przyznana

Kwota dotacji wykorzystana*

Ciechanów

2

30 000 zl

30 000 zł

Ostrołęka

8

68 500 zł

68 500 zł

Płock

11

97 000 zł

96 999,99 zł

Radom

21

173 500 zł

170 340 zł

Siedlce

1

50 000 zł

50 000 zł

Warszawa

88

1 376 000 zł

1 370 515,26 zł

Mazowsze

14

6 230 000 zł

6 230 000 zł

Inne

2

35 000 zł

35 000 zł

Razem

147

8 060 000 zł

8 051 355,25 zł

 • wykorzystanie na dzień 5 listopada 2011r.

Realizacja zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej ma na celu głównie podnoszenie poziomu wyszkolenia kadry wojewódzkiej w poszczególnych grupach wiekowych, przygotowanie reprezentacji Mazowsza do udziału w ogólnopolskim systemie rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży, uaktywnianie i zachęcanie mieszkańców Mazowsza do uprawiania sportu w różnych środowiskach, a także promocję kultury fizycznej poprzez wspieranie zadań sportowych na najwyższym światowym czy ogólnopolskim poziomie. Dzięki dotacjom Samorządu Województwa Mazowieckiego zrealizowane zostało wiele cyklicznych imprez o charakterze sportowym.

 

Ważną rolę odgrywają programy środowiskowe: szkolny, akademicki, wiejski, osób niepełnosprawnych czy też sport powszechny. Realizacja tych inicjatyw, ich współfinansowanie przez samorząd województwa, odbywa się w ścisłej współpracy z organizacjami pozarządowymi, działających w obszarze kultury fizycznej i sportu.

 

Obszary współdziałania:

 • Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo
 • szkolenie wojewódzkiej kadry młodzika i juniora młodszego, obejmujące 2064 zawodników w 55 dyscyplinach. Łącznie odbyło się ok. 178 akcji szkoleniowych oraz konsultacji. Kwota dofinansowania 870 tys. zł
 • szkolenie zaplecza kadry wojewódzkiej. W programie uczestniczyło 60 klubów z terenu Mazowsza (z wyłączeniem Warszawy), uprawiających sport w 41 dyscyplinach. Kwota dofinansowania 1,4 mln zł
 • przygotowanie i udział reprezentantów Mazowsza w XVII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w biegach przełajowych, halowych i letnich. Łącznie program ten objął ponad 500 zawodników, startujących w 56 dyscyplinach. Kwota dofinansowania 330 tys. zł.
 • Upowszechnianie sportu szkolnego

XIII Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej – systemowe zawody sportu szkoleniowego, rozgrywane na szczeblach: gminnym, powiatowym i wojewódzkim, obejmujące dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów. W gminnych rozgrywkach Igrzysk startowało w 2011 r. kilkanaście tysięcy dzieci, zaś w finałach wojewódzkich ponad 5000 zawodników z całego województwa. Kwota dofinansowania 300 tys. zł.

 • Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim

W 2011 r. programem objęte zostały 62 programy i imprezy sportowe oraz sportowo-rekreacyjne w najbardziej popularnych w tym środowisku dyscyplinach, takich jak: podnoszenie ciężarów, lekkoatletyka, zapasy, kolarstwo, teakwon-do z udziałem ponad 20 tys. zawodników. Kwota dofinansowania 287,5 tys. zł

 • Upowszechnianie sportu akademickiego

Akademicki Związek Sportowy „Środowisko Warszawa” zrealizował kilka cyklicznych zadań, obejmujących szkolenie wojewódzkiej reprezentacji akademickiej. Kwota dofinansowania 287,5 tys. zł

 • Upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych

Program ten objął 38 zadań publicznych o różnej skali, zasięgu i charakterze. Kwota dofinansowania 128 tys. zł

 • Organizacja imprez rekreacyjnych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim na terenie Mazowsza

Jednym z głównych organizatorów imprez rekreacyjnych dla mieszkańców Mazowsza jest Mazowieckie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej. W 2011 r. Mazowiecki TKKF zrealizował ze zgłoszonego, rocznego kalendarza 37 imprez rekreacyjnych oraz zorganizował Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich. Mazowiecki Sportowy Turniej Miast i Gmin 2011 – odbywał się w 16 miastach i gminach (Sierpc, Opinogóra, Jastrząb, Kałuszyn, Tarczyn, Pilawa, Długosiodło, Grójec, Ostrów Mazowiecka, Warka, Sokołów Podlaski, Błonie, Otwock, Siedlce, Warszawa-Bielany, Radom). Rozegrano 447 gry
i zabawy, imprezy sportowe w 20 dyscyplinach i wiele imprez rekreacyjnych, w wielu kategoriach wiekowych. Ogółem wzięło w nich udział 121 752 uczestników z 16 miast i gmin. Kwota dofinansowania 125 tys. zł

     

 • Wojewódzki program szkolenia kadr ratownictwa wodnego

W ramach wojewódzkiego programu szkolenia kadr ratownictwa wodnego w 2011 r. wyszkolono dotychczas 86 młodszych ratowników oraz 63 ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Warszawie. Kwota dofinansowania 60 tys. zł.

 

Najciekawsze inicjatywy

 

Systematyczne działania podejmowane przez samorząd województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu przynoszą wymierne efekty w postaci sukcesów, jakie odnosi mazowiecka młodzież w ogólnopolskim systemie rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży, plasując się od 2000 r. w ścisłej czołówce.

 

Każdego roku na terenie Mazowsza odbywa się szereg zawodów sportowych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej. Stanowią one doskonałą okazję do promocji województwa. W 2011 r. Ministerstwo Sportu i Turystyki zleciło województwu mazowieckiemu organizację Finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich „Mazowsze 2011”. W ramach OOM młodzież rywalizowała w 24 dyscyplinach. Wystartowało 4,3 tys. zawodników, reprezentujących 885 klubów sportowych z 16 województw. Województwo mazowieckie zajęło I miejsce. Kwota dofinansowania ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego to 1,5 mln zł.

 

Inwestycje w sport zostały docenione…

 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz marszałek Adam Struzik za wyjątkowe zaangażowanie oraz podejmowanie działań wspierających i promujących rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w regionie zostali nagrodzeni tytułem „Promotor Infrastruktury Sportowej” w konkursie „Budowniczy polskiego sportu”. Inicjatywa, organizowana od 1999 r., jest jedynym tego typu konkursem w Polsce, w którym nagradzane są osoby, instytucje, a także samorządy wyjątkowo zaangażowane oraz promujące działania związane z rozwojem nowoczesnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. W tym roku odbyła się jego dwunasta edycja.

 • Szkoła Promocji Zdrowia,...
 • Szkoła Promocji...
 • Reprezentanci Mazowsza...
 • W turnieju „O Puchar...
 • Spartakiada...
 • Nagrodę w konkursie...

Liczba wyświetleń: 932

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.