Tagi

Wyników: 72 Aktualności

1. O polityce transportowej i reformie polityki spójności na komisji COTER » więcej
2. Rozmowy o polityce spójności na lata 2021–2027 » więcej
3. Sukces Mazowsza. Komitet Regionów przyjął opinię marszałka » więcej
4. Strategia rozwoju regionalnego po 2020 roku. Jaka będzie? » więcej
5. Mazowsze: jeden program operacyjny – dwa podejścia do korzystania ze środków unijnych » więcej
6. Ważne decyzje sejmiku » więcej
7. O polityce spójności UE w Dubrowniku » więcej
8. O przyszłości polityki spójności dyskutowano w Brukseli » więcej
9. W Płocku obradował Konwent Marszałków Województw RP » więcej
10. Marszałkowie o polityce spójności » więcej
11. Debata o przyszłości Europy » więcej
12. W Brukseli rozmawiano o kluczowej polityce unijnej » więcej
13. Jaki będzie przyszły budżet UE? » więcej
14. Europa na rozdrożu? » więcej
15. Z prac Komitetu Regionów » więcej
16. Sojusz na rzecz silnej polityki spójności » więcej
17. I Konwent Marszałków w Opolu » więcej
18. Ruszają konsultacje polityki spójności po 2020 » więcej
19. Jaka będzie przyszła polityka spójności? » więcej
20. Działa sprawnie od dekady » więcej
21. Trzeba zoptymalizować wydatki » więcej
22. O budżecie UE i polityce spójności » więcej
23. Najważniejsze jest współdziałanie » więcej
24. Z seniorami o przyszłości Mazowsza » więcej
25. Jak skutecznie sprostać nowym wyzwaniom? » więcej
26. Polityka spójności a Mazowsze » więcej
27. Wizyta Ambasadora Bułgarii » więcej
28. KR o bieżących problemach państw i regionów UE » więcej
29. Sesja plenarna Europejskiego Komitetu Regionów » więcej
30. O przyszłej polityce spójności » więcej
31. Obrady komisji COTER w Warszawie? » więcej
32. Rozwój regionalny okiem naukowców » więcej
33. Wyjazdowe posiedzenie Prezydium Komitetu Regionów » więcej
34. O wyniku negocjacji dotyczących umów partnerstwa oraz programów operacyjnych i budowaniu rynków... » więcej
35. O rozwoju miast europejskich » więcej
36. Unijna polityka rozwoju miast europejskich – rola władz lokalnych i regionalnych » więcej
37. Jak zainwestować unijne środki » więcej
38. Polityka miejska tematem posiedzenia COTER » więcej
39. Międzynarodowa debata o polityce spójności » więcej
40. Spotkanie grupy przyjaciół polityki spójności » więcej
41. IV posiedzenie Rady Innowacyjności » więcej
42. Umacnianie współpracy w Komitecie Regionów » więcej
43. O polityce spójności » więcej
44. Posiedzenie Komisji Polityki Spójności Terytorialnej – COTER » więcej
45. Konwent Marszałków w Lidzbarku Warmińskim » więcej
46. Europejski Kongres Gmin Wiejskich » więcej
47. Posiedzenie Komisji COTER » więcej
48. Otwarte dni regionów i miast europejskich w Brukseli » więcej
49. Polityka spójności kluczem do harmonijnego rozwoju UE » więcej
50. V Konwent Przewodniczących Sejmików » więcej
51. Obrady Komisji ds. budżetu UE » więcej
52. Wrześniowe posiedzenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego » więcej
53. O polityce spójności na posiedzeniu Komisji COTER » więcej
54. Posiedzenie Prezydium Komitetu Regionów i Sesja Plenarna Komitetu Regionów » więcej
55. Konwent Marszałków – Rada Programowa Związku Województw RP » więcej
56. Mazowsze jako region przejściowy po 2013 roku » więcej
57. Mazowsze walczy o unijne wsparcie na lata 2014-2020 » więcej
58. V posiedzenie Konwentu Marszałków RP na Mazowszu » więcej
59. Marszałek na Posiedzeniu Prezydium i Sesji Plenarnej Komitetu Regionów » więcej
60. O przyszłości polityki spójności » więcej
61. Konwent Marszałków Województw RP w Sterdyni » więcej
62. Posiedzenie Komisji COTER Komitetu Regionów » więcej
63. O wykorzystaniu funduszy europejskich w czasie spowolnienia gospodarczego » więcej
64. O polityce spójności w piątą rocznicę wejścia do UE » więcej
65. „Mazowsze pięknieje” » więcej
66. Mazowsze jako region przejściowy – konferencja » więcej
67. X posiedzenie Podkomitetu Monitorującego ds. polityki regionalnej » więcej
68. V Posiedzenie Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia » więcej
69. Sesja Plenarna Komitetu Regionów » więcej
70. Województwo Mazowieckie nagrodzone za promocję spójności » więcej
71. 10 lat funkcjonowania samorządu województw » więcej
72. Europejskie forum na temat spójności terytorialnej i przyszłości polityki spójności » więcej

Wyników: 1 Z serca Polski nr 3/17

73. COTER w Warszawie: o przyszłości polityki spójności » więcej

Wyników: 1 Z serca Polski nr 5/17

74. Manewry wokół pieniędzy samorządów » więcej

Wyników: 1 Z serca Polski nr 8/17

75. O unijnych finansach » więcej

Wyników: 1 Z serca Polski nr 11/17

76. Który wariant? » więcej

Wyników: 1 Mazowsze serce Polski nr 4/18

77. Po co nam wspólna Europa? » więcej

Wyników: 1 Mazowsze serce Polski nr 9/18

78. Walka o każde euro » więcej