Aktualności

Sojusz na rzecz silnej polityki spójności

2018.02.02 11:10 , aktualizacja: 2018.02.28 11:19

Autor: Roman Adamczyk, Bruksela, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Marszałek Adam Struzik trzyma w ręku podpisaną przez kilka regionów deklarację na rzecz sojuszu w obszarze tworzenia silnej polityki spójności Bruksela, podpisanie...

W Brukseli, w Domu Polski Wschodniej, marszałek Adam Struzik wraz z przedstawicielami pięciu województw, w obecności przewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów Karla Heinza Lambertza, podpisał deklarację poparcia przez Mazowsze inicjatywy #CohesionAlliance[1] na rzecz silnej polityki spójności UE po 2020 r.

 

Polityka spójności

To główna europejska strategia inwestycyjna służącą wzmocnieniu spójności gospodarczej i społecznej Wspólnoty Europejskiej, poprzez zmniejszenie dysproporcji w poziomach rozwoju różnych regionów. Rozpoczynające się negocjacje dotyczące budżetu UE na lata 2021–2027 przesądzą, jakie wsparcie z funduszy europejskich otrzyma Polska i Mazowsze. Obecnie trwają konsultacje publiczne w sprawie funduszy UE w dziedzinie polityki spójności. Ideą inicjatywy jest zebranie opinii wszystkich zainteresowanych stron na temat tego, jak sprawić, by każde euro z budżetu UE zostało optymalnie wykorzystane. Przewodniczący Komitetu Regionów Karl Heinz Lambertz wyraża nadzieję, że w budżecie UE po 2020 będą uwzględnione głosy beneficjentów, a polityka spójności stanie się bardziej skuteczna, widoczna i dostępna dla wszystkich regionów w Unii Europejskiej. Karl Heinz Lambertz wymienił kilka kierunków swoich najbliższych działań. Wśród nich najważniejszy jest dialog z obywatelami. Pierwsze spotkanie planowane jest w marcu br. w Rumuni. Zorganizowany też będzie tydzień regionów w Brukseli.

 

Głos Mazowsza

Marszałek Adam Struzik podziękował przewodniczącemu za jego starania w utrzymaniu na takim samym poziomie i w równym stopniu dla wszystkich polityki spójności po 2020 r. Udzielając wywiadu dla miejscowej TV i TV Komitetu Regionów, mówił o dobrze układającej się współpracy między regionami w KR, a także o istotnym dla Mazowsza podziale statystycznym, dzięki któremu województwo może otrzymać większe środki. Dzięki temu lepiej rozwinięta Warszawa nie zablokuje słabszym mazowieckim obszarom dostępu do unijnych funduszy. Daje to szanse większości powiatów, które należałoby zaliczyć do programu Polski Wschodniej (liczony PKB na głowę mieszkańca jest podobny do regionów wschodnich). Marszałek Adam Struzik wystąpił już z taką propozycją do ministra Jerzego Kwiecińskiego.

 

 

 

[1] #CohesionAlliance jest sojuszem podmiotów przekonanych, że polityka spójności UE musi pozostać filarem przyszłości UE.  Utworzono go w drodze współpracy między czołowymi europejskimi stowarzyszeniami regionów i miast oraz Europejskim Komitetem Regionów.

Liczba wyświetleń: 405

powrót