Aktualności

Rozmowy o polityce spójności na lata 2021–2027

2019.10.21 13:05 , aktualizacja: 2019.10.22 15:02

Autor: oprac.Agnieszka Stabińska, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

 • przy stole siedzą uczestnicy spotkania Rozmowy odbyły się w...
 • Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy Prezydent m.st. Warszawy...
 • przedstawiciele urzęu marszałkowskiego, na czele z marszałkiem Adamem Struzkiem podczas rozmów – Ważne, aby w przyszłej...
 • Emilia Jędrej, wicedyrektor...
 • na pierwszym planie dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Marcin Wajda O przyszłych działaniach...
 • rozmawiają Dr Elżbieta Kozubek, dyrektor MBPR i asystent marszałka Emil Sawick Dr Elżbieta Kozubek,...

Efektywna absorbcja środków unijnych po 2020 r. w kontekście wprowadzonego podziału województwa mazowieckiego na 2 jednostki statystyczne NUTS 2 było głównym tematem spotkania marszałka Adama Struzika z prezydentem m.st. Warszawy Rafałem Trzaskowskim.

 

Polityka spójności UE

Jest to kluczowa polityka inwestycyjna, traktująca potrzeby mieszkańców w sposób najbardziej bezpośredni. W Unii Europejskiej trwają cały czas prace nad nowym budżetem, z którego będzie można korzystać po 2020 r. Na początku października marszałek Adam Struzik podczas sesji plenarnej Komitetu Regionów przedstawił opinię z zaleceniami dotyczącymi skutecznego projektowania strategii rozwoju regionalnego po roku 2020. Ważnym elementem tego dokumentu był apel o uwzględnienie nowego podziału statystycznego województwa mazowieckiego w kształtowaniu przyszłej polityki rozwoju, zwłaszcza w odniesieniu do wieloletnich ram finansowych UE po 2020 (regiony warszawski stołeczny i mazowiecki regionalny).

 

Podział Mazowsza na odrębne jednostki NUTS-2 jest podziałem statystycznym. Mazowsze nadal pozostaje jednym regionem administracyjnym.

 

– To ważne, aby w przyszłej unijnej perspektywie zostały wzięte pod uwagę potrzeby i specyfika każdego z regionów – mazowieckiego regionalnego i warszawskiego stołecznego – zaznaczył marszałek Adam Struzik.

 

Wspólny plan działania

Chodzi o optymalne wykorzystanie środków unijnych, by zmniejszyć zróżnicowanie w warunkach życia w regionie. Dzięki temu fundusze unijne będą rozdzielone z jeszcze dokładniejszym uwzględnieniem lokalnych potrzeb.

Samorządowcy reprezentujący NUTS warszawski stołeczny chcą angażować się w każdy etap powstawania dokumentów strategicznych i operacyjnych dla nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Spotkanie w urzędzie marszałkowskim dotyczyło omówienia dalszych działań uwzględniających potrzeby m.st. Warszawy oraz Regionu Warszawskiego Stołecznego (RWS) dla zapewnienia efektywnej absorbcji środków UE po roku 2020 dla metropolii warszawskiej.

Wzięli w nim udział m.in. przedstawiciele m.st. Warszawy oraz dr Elżbieta Kozubek, dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, Mariusz Frankowski, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Emilia Jędrej, wicedyrektor ds. Funduszy Europejskich Wojewódzkiego Urzędu Pracy, reprezentanci Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM w Warszawie – dyrektor Marcin Wajda i zastępca dyrektora Aleksandra Szwed.

Najważniejszą obecnie kwestią jest zapewnienie optymalnego dostępu do funduszy europejskich poprzez uwzględnienie aktualnego podziału statystycznego Mazowsza w dokumentach krajowych i regulacjach unijnych oraz alokowanie środków w jednym Programie operacyjnym, złożonym z dwóch komponentów finansowych: dla metropolii warszawskiej czyli Warszawy i dziewięciu okolicznych powiatów oraz dla pozostałej części województwa. Zadeklarowano wspólne wystąpienie do Rządu RP o pilne dokonanie zmian w systemie tzw. „janosikowego”, tak aby zarówno Warszawa, jak i Mazowsze miały możliwość zmniejszenia kwot wpłacanych na ten cel. Dałoby to możliwość przeznaczenia tych środków na wsparcie słabiej rozwiniętych gmin z całego Mazowsza w nowej perspektywie finansowej. Z uwagi na niższe poziomy dofinansowania projektów w kolejnym rozdaniu funduszy UE, po roku 2020, samorządy stolicy i Mazowsza zawnioskują też o wsparcie ze środków budżetu państwa w obszarze niezbędnego uzupełnienia finansowego do wkładów własnych dla projektów poszczególnych beneficjentów.

 

Głos samorządów

Kilka miesięcy temu, podczas podpisanej przez uczestników marcowej konferencji „Forum dla Mazowsza – Mazowsze w Europie po 2020 r.” deklarcji, marszałek Adam Struzik i prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski zwrócili  uwagę na ważne kwestie związane z programowaniem nowej perspektywy finansowej na lata 2021–2027 i zgłosili m.in. gotowość:

 1. Zwiększenia w budżecie Unii Europejskiej po 2020 r. środków na Politykę Spójności oraz Wspólną Politykę Rolną, jako filarów europejskiej solidarności.
 2. Zmiany niekorzystnego dla Polski sposobu naliczania górnego limitu środków przekazywanych z funduszu Polityki Spójności na rzecz każdego poszczególnego państwa członkowskiego (tzw. cappingu).
 3. Uwzględnienia w pakietach rozporządzeń dotyczących Polityki Spójności w perspektywie finansowej na lata 2021–2027 Rozporządzenia Komisji Europejskiej z dnia 29 listopada 2016 r., które podzieliło Województwo Mazowieckie na dwa regiony „Mazowiecki regionalny” oraz „Warszawski stołeczny”.
 4. Objęcia regionu NUTS 2 „Mazowieckiego regionalnego” Programem Operacyjnym Polska Wschodnia.
 5. Objęcia województwa mazowieckiego jednym regionalnym programem operacyjnym z dwoma komponentami dla regionu NUTS 2 „Mazowieckiego regionalnego” oraz „Warszawskiego stołecznego”.

Liczba wyświetleń: 693

powrót