Aktualności

O polityce transportowej i reformie polityki spójności na komisji COTER

2019.10.24 12:25 , aktualizacja: 2020.08.24 13:18

Autor: Roman Adamczyk, Biuro Przedstawicielskie Województwa Mazowieckiego w Brukseli, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

na piwersszym planie marszałek Adam Struzik podczas posiedzenia Komisji COTER Marszałek Adam Struzik...
Bruksela, sala plenarna, posiedzenie Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE 25. posiedzenie Komisji...

Marszałek Adam Struzik uczestniczył w 25. posiedzeniu Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER). Zaprezentowano, przedyskutowano i przyjęto 3 opinie: o możliwościach sektora kolejowego w obszarze realizacji priorytetów polityki UE, regionów metropolitarnych – wyzwań i ich pozycji w przyszłej polityce spójności po 2020 r. oraz strategii makroregionalnej dla regionu Karpat.

 

Rozwój kolei

Podkreślano znaczenie i wkład sektora kolejowego w realizację szeregu nadrzędnych priorytetów unijnej polityki. Koleje mają się stać najistotniejszymi środkami komunikacji, a dworce kolejowe – nośnikami kultury i ośrodkami usługowymi. Władze lokalne i regionalne nie tylko odpowiadają za usługi transportu publicznego na swoich terytoriach. Ich zadaniem jest także wspieranie większej spójności terytorialnej między obszarami wiejskimi i miejskimi.

Podkreślano dążenie do zintegrowania kolejnictwa oraz utworzenia jednolitego europejskiego systemu zarządzania nim. Komisja Europejska chce włączyć się w organizację połączeń i innowacyjność w kolejnictwie. Ostateczne przyjęcie tej i pozostałych opinii zaplanowano na sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów w grudniu br.

 

Zintegrowane inwestycje terytorialne

Marszałek Adam Struzik zaproponował organizację i przeprowadzenie seminarium w Warszawie zatytułowanego „Potencjał zintegrowanych inwestycji terytorialnych: sukcesy i wyzwania dla perspektywy 2021–2027”. Koncepcja zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT) kładzie nacisk na współpracę w definiowaniu problemów, wyborze celów i uwzględnieniu wspólnych, a nie tylko indywidualnych interesów. W skali całego okresu interwencji 2014–2020 w Polsce jest to najbardziej zaawansowana i innowacyjna forma działania i może stanowić wzór zmian na przyszłość.

Tematyka seminarium będzie koncentrowała się na wnioskach płynących z dotychczasowych doświadczeń z realizacji eksperymentalnej koncepcji ZIT, która w Polsce skupiła się na największych aglomeracjach oraz została powiązana z polityką miejską. Uczestnicy będą mogli poznać dobre praktyki płynące z dotychczasowych doświadczeń w kwestii ZIT, a także zdefiniować wyzwania i zaproponować nowe rozwiązania na lata 2021–2027.

 

Liczba wyświetleń: 183

powrót