Aktualności

O polityce spójności w piątą rocznicę wejścia do UE

2009.11.05 00:00 , aktualizacja: 2013.06.18 13:04

Autor: Biuro Przedstawicielskie Województwa Mazowieckiego w Brukseli, Wprowadzenie: Łucja D. Cichocka

4 listopada br. w Brukseli Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik uczestniczył w konferencji pt. „Polityka spójności dziś i jutro”, zorganizowanej z okazji 5-lecia wejścia Polski do UE.
 

  W swoim wystąpieniu Marszałek Adam Struzik szczególnie podkreślił specyficzną sytuację regionów znajdujących się w tzw. okresie przejściowym: 
 „(...) Polityka spójności powinna być polityką wspierającą rozwój wszystkich regionów. Jako reprezentant regionu, który zalicza się do kategorii tzw. regionów przejściowych, chciałbym w szczególności podkreślić jej znaczenie w przypadku tej kategorii.

Regiony przejściowe to regiony, które w kolejnym okresie programowania mogą stracić status regionów konwergencji. Są to regiony charakteryzujące się znacznym zróżnicowaniem wewnętrznym (w dużej części regiony stołeczne) lub takie, które ucierpiały wskutek kryzysu gospodarczego. Doskonałym przykładem jest województwo mazowieckie, które już w roku 2006 osiągnęło 83 % średniego unijnego PKB na osobę przy średniej dla Polski na poziomie 51 %. Wysoka średnia PKB w statystykach województwa generowana jest głownie przez Warszawę, której PKB w roku 2006 stanowił 62 % całego PKB województwa. Wykluczenie Mazowsza z celu 1 według szacunków może zmniejszyć o 2/3 ilość funduszy płynących ze wspólnoty do naszego regionu, co z kolei może doprowadzić do pogłębienia różnic wewnątrzregionalnych i skutkować jeszcze większą polaryzacją.

Można, więc stwierdzić, że regiony przejściowe różnią się pod względem struktury społeczno-gospodarczej od regionów konwergencji, jak i od regionów konkurencyjności, dlatego postulujemy ustanowić pomiędzy celami Konwergencji i Konkurencyjności stały mechanizm skierowany do regionów przejściowych z degresywnym charakterem finansowania odpowiadającym indywidualnemu PKB i wpisanie tej kategorii na stałe do polityki spójności. Ponadto sugerujemy przyjęcie definicji regionów przejściowych, uznając za nie te, które osiągają średnią UE27 w przedziale <75%;100%> per capita średniej unijnej korygowanego o tzw. efekt przemieszczenia  (...)"

Prelegentami byli również m.in. Komisarz ds. Polityki Regionalnej Paweł Samecki, Dyrektor Generalny DG Regio Dirk Ahner, oraz ministrowie ds. rozwoju regionalnego z Polski, Francji, Węgier i Hiszpanii.

Konferencja miała na celu wymianę opinii i poglądów dotyczących kształtu polityki spójności w kolejnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 pomiędzy przedstawicielami kilku krajów członkowskich UE oraz właściwych instytucji europejskich, zaangażowanych w programowanie i wykorzystanie instrumentów strukturalnych. Wpisała się w unijną debatę na temat przyszłości polityki spójności.

Celem polityki spójności jest wspieranie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju w UE, a zwłaszcza zmniejszanie różnic w poziomie rozwoju gospodarczego pomiędzy bogatymi i najbiedniejszymi regionami w Unii; jest również skutecznym narzędziem stabilizacji, stanowiąc bezpieczne źródło finansowania. Podobnie jak z upływem czasu zmieniły się wyzwania stojące przed europejskimi regionami, tak zmieniła się też sama polityka spójności. W wyniku istotnych zmian zachodzących w Unii w obliczu światowego kryzysu, polityka ulega stopniowym modyfikacjom.
Organizacja konferencji wspólnie przez Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej, polskie biura regionalne w Brukseli oraz Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE, przy wsparciu Komisji Europejskiej, wniosła ważny głos do dyskusji nad budżetem UE.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 44 kB, Liczba pobrań: 438, Dokument programu Microsoft Word

Liczba wyświetleń: 1009

powrót