Aktualności

Posiedzenie Prezydium Komitetu Regionów i Sesja Plenarna Komitetu Regionów

2011.07.01 15:55 , aktualizacja: 2012.02.27 14:52

Autor: Nina Małachowska, Kancelaria Marszałka, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

29 czerwca br. w Brukseli Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik wziął udział w posiedzeniu Prezydium Komitetu Reginów. Dyskusję zdominowała sprawa przyszłej polityki spójności po roku 2013.

 

Stanowisko Polskiej Prezydencji na ten temat przedstawiła Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska. Podkreśliła potrzebę, aby polityka spójności obejmowała wszystkie regiony europejskie i była dostosowana do ich poziomu rozwoju gospodarczego, społecznego i dochodowego. Ponadto minister Elżbieta Bieńkowska jeszcze raz potwierdziła wolę wsparcia dla tych regionów, ale różnicując je na takie, które przekroczyły 75% średniego dochodu krajowego brutto na mieszkańca w krajach UE i te, które od dawna utrzymują się w przedziale 75-90% lub w wyniku kryzysu światowego spadły do tego poziomu.

 

Członkowie Prezydium podkreślili konieczność współdecydowania o kształcie polityki spójności władz lokalnych i regionalnych. Apelowano także o uwzględnienie reprezentantów tych społeczności w dialogu pomiędzy Komisją Europejską a krajami członkowskimi.

 

30 czerwca i 1 lipca br. odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu Regionów, koncentrujące się na przedłożonej propozycji budżetowej, która zmierza do ustalenia budżetu na poziomie 1,05% PKB 27 krajów członkowskich UE oraz na zwiększeniu wydatków na politykę spójności. W kwestii wspólnej polityki rolnej mówiono o utrzymaniu jej finansowania na dotychczasowym poziomie z tendencją do systematycznego wyrównywania dopłat bezpośrednich do 90% ich średniej unijnej. Obecnie poziom wysokości dopłat wynosi 196€ do hektara, a więc do 2020 roku miałby wzrosnąć do 224€.

  • fot. Nina Małachowska
  • fot. Nina Małachowska
  • fot. Nina Małachowska
  • fot. Nina Małachowska

Liczba wyświetleń: 788

powrót