Aktualności

O wykorzystaniu funduszy europejskich w czasie spowolnienia gospodarczego

2010.01.28 00:00 , aktualizacja: 2012.04.27 13:25

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

Wyzwania stojące przed jednostkami samorządu terytorialnego, szanse i trudności związane ze spowolnieniem gospodarczym, metody skutecznego wykorzystania środków unijnych to główne tematy konferencji, która odbyła się 27 stycznia br. w Warszawie. W debacie poświęconej efektywnemu wykorzystaniu możliwości inwestycyjnych wziął udział m.in. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.
 

Konferencja „Planowanie i realizacja inwestycji z udziałem funduszy europejskich dla ożywienia gospodarczego Polski. Praktyczne rekomendacje dla beneficjentów w czasie spowolnienia gospodarczego” była ostatnim z cyklu spotkań, podczas których przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego mieli możliwość konfrontacji lokalnych praktyk z opiniami ekspertów gospodarczych z dziedziny bankowości i środowisk naukowych. Debata podzielona została na trzy bloki tematyczne związane kolejno z finansami jednostek samorządu terytorialnego podczas spowolnienia gospodarczego, sposobami zmniejszenia kosztów funkcjonowania oraz metodami zwiększania wpływów samorządu.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adama Struzik podczas swojego wystąpienia, poświęconego pozycji Mazowsza w unijnej polityce spójności, podkreślił, że przyszłość polityki regionalnej zależała będzie od sposobu wykorzystania szans, przed którymi stoją obecnie regiony, zwłaszcza jeżeli chodzi o efektywność wykorzystania środków europejskich. Zwrócił także uwagę, że dotychczasowe ramy polityki regionalnej oraz mapa pomocy UE w przyszłym okresie programowania muszą ulec zasadniczej ewolucji. Województwo mazowieckie optuje za zogniskowaniem polityki spójności na ograniczonej liczbie celów, tak aby pozwoliły one na pełne wykorzystanie potencjału poszczególnych regionów, przy zachowaniu koncentracji na głównych priorytetach, takich jak: zwiększanie konkurencyjności i zatrudnienia na poziomie regionalnym, niezależnie od położenia regionu, ułatwianie wzrostu na obszarach zapóźnionych gospodarczo czy zwiększanie stopnia integracji transgranicznej.

Wystąpienia kolejnych prelegentów dotyczyły między innymi sposobów wsparcia finansowego budżetów samorządowych, wypłat zaliczek i możliwości pozyskania środków na realizację zadań inwestycyjnych.

Konferencja zorganizowana została przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji.

Liczba wyświetleń: 610

powrót