Aktualności

Obrady Komisji ds. budżetu UE

2011.09.15 13:40 , aktualizacja: 2013.06.18 12:03

Autor: Anna Skorża, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

14 września br. już po raz piąty w Komitecie Regionów zebrała się tymczasowa komisja ad hoc ds. budżetu Unii Europejskiej, której przewodniczyła Flo Clucas, radna miasta Liverpool. Głównym celem posiedzenia było zaprezentowanie inicjatywy własnej Komitetu Regionów dotyczącej nowych wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020. W obradach komisji uczestniczył Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

 

W dokumencie roboczym Komitetu Regionów pojawiło się wiele pytań związanych z opublikowaniem komunikatu Komisji Europejskiej, poświęconego postanowieniom budżetowym w świetle strategii „Europa 2020”. Pytania te dotyczą przede wszystkim wieloletnich ram finansowych, które dzielą się na pięć działów:  „Inteligentny wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu, „Trwały wzrost gospodarczy: zasoby naturalne”, „Bezpieczeństwo i obywatelstwo” „Globalny wymiar Europy” oraz „Administracja” – obejmująca koszty funkcjonowania instytucji UE. Omawiano także kwestie nowych instrumentów finansowych – obligacji na finansowanie projektów UE, euroobligacji i obligacji obywatelskich. Te ostatnie, zdaniem Komitetu Regionów, służyłyby finansowaniu projektów lokalnych, np. funduszu emerytalnego sektora publicznego, gdzie indywidualni obywatele mogliby bezpośrednio uczestniczyć w finansowaniu projektów w zamian za obligacje gwarantujące określony zwrot z inwestycji.

 

Podczas dyskusji na temat wysokości budżetu wskazano różnice pomiędzy propozycją Komisji Europejskiej, a postulatami członków Komisji ad hoc. Większość poparła wcześniejszą opinię Parlamentu Europejskiego, zgodnie z którą planowano ustalenie budżetu na poziomie 1,11% dochodu narodowego brutto UE. Propozycja Komisji Europejskiej obejmuje natomiast tylko 1,025 mld euro czyli 1,05% dochodu narodowego brutto UE.

 

Marszałek Adam Struzik, w swoim wystąpieniu, opowiedział się za propozycją Parlamentu Europejskiego oraz podkreślił konieczność kontynuacji polityki spójności, ze szczególnym uwzględnieniem nowej kategorii regionów – regionów przejściowych. Zwrócił również uwagę na potrzebę uzyskania nowych źródeł finansowania budżetu, w tym na nałożenie na instytucje finansowe nowego podatku od transakcji finansowych (PTF) oraz nowy rodzaj bezpośrednich dochodów budżetowych, które miałyby być oparte na VAT.

Liczba wyświetleń: 948

powrót