Aktualności

O przyszłości polityki spójności dyskutowano w Brukseli

2018.12.07 13:35 , aktualizacja: 2018.12.07 16:04

Autor: Roman Adamczyk, Bruksela, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • na pierwszym planie marszałek Adam Struzik podczas sesji plenarnej Marszałek Adam Struzik...
  • sesja plenarna Komitetu Regionów w Parlamencie Eurospejskim; członkowie KR-u siedzą przy swoich stanowiskach w kilku rzędach Obrady zdominowała debata o...
  • sala obrad, na pierwszym planie ekran, na którym widać jak przemawiagłówny europejski negocjator w sprawie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej – Michel Barnier O skutkach Brexitu mówił...

Za nami 187. Posiedzenie Prezydium Komitetu Regionów oraz 132. Sesja Plenarna Komitetu Regionów. Obrady zdominowała debata o przyszłości polityki spójności. Podczas dwudniowego posiedzenia Europejskiego Komitetu Regionów przyjęto opinie dotyczące  m.in. nowej strategii UE na rzecz młodzieży, reformy wspólnej polityki rolnej oraz programu kosmicznego Unii i Agencji UE ds. Programu Kosmicznego.

 

Polityka spójności

To główna europejska strategia inwestycyjna służącą wzmocnieniu spójności gospodarczej i społecznej Wspólnoty Europejskiej, poprzez zmniejszenie dysproporcji w poziomach rozwoju różnych regionów. O głównych założeniach jednej z kluczowych polityk mówiła Corina Crețu, europejski komisarz do spraw polityki regionalnej. Podkreśliła, że sukces polityki regionalnej zależy od władz każdego z europejskich regionów. Wysoko oceniła też Sojusz na rzecz spójności. To porozumienie o partnerstwie dla wszystkich regionów w Europie. Utworzono go w drodze współpracy między czołowymi europejskimi stowarzyszeniami regionów i miast oraz Europejskim Komitetem Regionów. Jak podkreśliła Corina Creţu lokalne partnerstwa są najważniejsze („praca dla obywateli przez obywateli”).

Polityka spójności w dalszym ciągu będzie inwestować we wszystkich regionach. Pozostał też podział na 3 kategorie regionów (słabiej rozwinięte; w okresie przejściowym; lepiej rozwinięte). Uczestnicy dyskusji wymieniali jako sukces to, że polityka spójności będzie dla wszystkich regionów. Jednocześnie podkreślano, że częstą przyczyną rezygnacji z funduszy europejskich jest biurokracja, procedury i złożoność. Przyjęcie klasyfikacji związanej z przejściem danego regionu z mniej do bardziej rozwiniętego skutkuje negatywnymi konsekwencjami – zwiększeniem wkładu własnego w projekty. Stwierdzono, że taką graniczną i optymalną wielkością dofinansowania z UE winno być 70 proc. (na więcej nie pozwalają budżety regionalne). Sprzeciwiano się też propozycji, aby tylko do 5 mln euro zaliczano VAT jako wydatki kwalifikowane. Zaznaczono, że na tym mogą ucierpieć głównie inwestycje strategiczne. Komisarz Corina Creţu podsumowała, że skorzystają na tym najbardziej małe projekty i to jest zgodne z postulatem uproszczeń procedur, które dotychczas były zbyt skomplikowane.

Jeśli chodzi o inwestycje przewidziane do realizacji po roku 2020, ustalono, że wprowadzony będzie przegląd śródokresowy. Będzie to pomocne w planowaniu inwestycji z odpowiednim poziomem elastyczności budżetowej, aby lepiej radzić sobie w razie nieprzewidzianych zdarzeń.

 

Skutki Brexitu

Główny europejski negocjator w sprawie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej – Michel Barnier zaznaczył, że osiągnięto porozumienie, które jest wyważone i najlepsze jakie można było wynegocjować. Jednak konsekwencje będą na różnych szczeblach i dla wszystkich. Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej to jednocześnie wyjście ze wszystkich organizacji i instytucji europejskich (jest ich w sumie ponad 700). Budżet unijny będzie realizowany bez zmian. Ustalono, że do końca tej perspektywy finansowej Brytyjczycy będą wpłacać, jak dotychczas, swoją część. To, co nie zostało uregulowane (m.in. Unia Celna, rynek, konkurencyjność, rybołówstwo) będzie uzgadniane w okresie przejściowym, który ma trwać 21 miesięcy. Przedstawiciele regionów brytyjskich podkreślali w dyskusji, że chcą pozostania w UE oraz rozwijania współpracy międzyregionalnej w ramach Komitetu Regionów. Jednak ich dalsza współpraca (po Brexicie) będzie już na innych zasadach.

 

Wspólna polityka rolna

Mniejsze pieniądze – większe wyzwania, co z polskim rolnictwem w przyszłej perspektywie finansowej?”   – to tytuł debaty, która odbyła się w studio TV Parlamentu Europejskiego. Wzięli w niej udział: przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Parlamencie Europejskim Czesław Siekierski, marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgiert Geblewicz, radca generalna ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi Zofia Krzyżanowska.

Samorządowcy przyjęli opinię dotycząca reformy Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) i domagają się sprawiedliwej, zrównoważonej i solidarnej polityki rolnej, która ma służyć rolnikom, regionom, konsumentom i obywatelom.

 

– Mazowsze ma, jako jedną ze swoich inteligentnych specjalizacji, dobrą zdrową żywność. Mimo tego, że mamy najwyższy potencjał naukowo badawczy w Polsce, najwyższy wskaźnik PKB na głowę mieszkańca, to uważamy, że jednym ze sztandarowych obszarów gospodarki powinna być produkcja rolnicza, a także dobrze przetworzone produkty rolnicze. Mam nadzieję, że to zwiększy eksport polskich produktów oraz poprawi poziom życia – zaznaczył marszałek Adam Struzik.

 

Przebieg debaty

 

Liczba wyświetleń: 288

powrót