Aktualności

V posiedzenie Konwentu Marszałków RP na Mazowszu

2011.01.24 17:40 , aktualizacja: 2015.07.17 14:01

Autor: tekst: I. Dybowska video: M. Guzowska, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

Dobiegła końca prezydencja Mazowsza w Konwencie Marszałków Województw RP. 24 stycznia br. marszałek Adam Struzik przekazał symboliczną buławę marszałkowską Mieczysławowi Strukowi – gospodarzowi województwa pomorskiego.

 

Mazowsze już po raz piąty gościło włodarzy szesnastu województw. Obrady, które odbyły się w Warszawie, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, zdominowane zostały przez cztery, strategiczne dla rozwoju wszystkich regionów, zagadnienia. Związane one były z ochroną zdrowia, polityką spójności, polityką regionalną oraz Przewozami Regionalnymi.

 

Do udziału w dyskusji zaproszeni zostali pracownicy samorządowi, przedstawiciele administracji rządowej, a także eksperci bezpośrednio zaangażowani w podejmowane na Konwencie kwestie.

 

Projektowane nowe regulacje ustawowe obejmujące obszary funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej zaprezentował Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc. Przekonywał on marszałków, że przekształcanie szpitali nie będzie skutkowało koniecznością przejęcia przez samorządy zobowiązań SP ZOZ. Dodał, że taka sytuacja może wystąpić tylko wówczas, gdy wartość długu placówki służby zdrowia będzie wyższa niż 50 proc. rocznego kontraktu z NFZ, co szacunkowo dotyczy ok. 10 proc. przypadków. W odpowiedzi dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji UMWM Monika Sokulska zreferowała stanowisko Konwentu Marszałków. Okazuje się, że w perspektywie długookresowej, zobowiązania nowo powstałych spółek i tak pozostałyby w gestii samorządów. Kwota dofinansowania przeznaczonego na przekształcenie szpitali jest niewystarczająca, a to, wraz z ograniczonym czasowo mechanizmem wsparcia, stanowi zagrożenie dla bieżących finansów samorządów, jak również długotrwałych procesów inwestycyjnych. Marszałkowie powołali zespół ekspercki ds. ochrony zdrowia przy Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Związku Województw. Jego zadaniem będzie współpraca z podkomisją sejmową nad pakietem ustaw z naciskiem na projekt ustawy o działalności leczniczej.

 

Kluczowe znaczenie efektywności energetycznej podkreślił Wicepremier i Minister Gospodarki Waldemar Pawlak, który rozpoczął dyskusję na temat bezpieczeństwa energetycznego regionów. Stanowisko Konwentu Marszałków w tej sprawie zaprezentował prof. Zbigniew Strzelecki. Zwrócił on uwagę m.in. na niejednorodny dostęp regionów do źródeł energii.

 

Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska zreferowała zebranym Piąty Raport spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii Europejskiej oraz komunikat komisji Europejskiej zawierający wnioski z Raportu. Przybliżyła również informacje dotyczące stanu przygotowań programowych i legislacyjnych polityki miejskiej.

 

Problematykę związaną z potrzebą opracowania statystyk regionalnych w Polsce i działaniami w zakresie budowania Obserwatoriów Terytorialnych przybliżył prezes Głównego Urzędu Statystycznego Józef Oleński.

 

W debacie na temat zadłużenia Spółki „Przewozy Regionalne” wobec spółki PKP PLK głos zabrali m.in. Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Massel. Zarząd Spółki „Przewozy Regionalne” zaprezentował marszałkom i przedstawicielom Rządu RP propozycję stworzenia tzw. związku zakupowego między województwami w celu zawarcia umowy niezbędnej do realizacji projektu zakupu w ramach POiŚ. Ze względu na ogromne znaczenie tego zagadnienia i konieczność doprecyzowania proponowanych rozwiązań marszałkowie postanowili powołać zespół koordynujący projekt.

 

Uczestnicy Konwentu dyskutowali również m.in. nad współdziałaniem przedstawicielstw polskich regionów w Brukseli, w związku z realizacją regionalnych wydarzeń, w czasie przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej.

 

Podczas obrad Konwentu marszałkowie przyjęli stanowiska dotyczące:

 

 • wzrostu kosztów funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej w związku z nowelizacją  ustawy o podatku od towarów i usług
 • powołania międzywojewódzkiego zespołu ds. ochrony zdrowia
 • bezpieczeństwa energetycznego regionów
 • Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów pt. „Wnioski z piątego sprawozdania w sprawie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej: przyszłość polityki spójności COM(2010) 642/3
 • projektu Przewodnika dotyczącego sposobu aktualizacji strategii rozwoju województw zgodnie z Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2010-2020
 • potrzeb opracowania statystyk regionalnych w Polsce, a potrzeby w zakresie tworzenia Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych
 • współdziałania przedstawicielstw polskich regionów w Brukseli w związku z realizacją regionalnych wydarzeń w czasie Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej
 • stanowiska Konwentu Marszałków Województw RP – Propozycji Konwentu Marszałków w przedmiocie zmiany ustawy, o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego

 

Posiedzenie zakończyło się oficjalnym przekazaniem przewodnictwa w Konwencie Marszałków Województw RP województwu pomorskiemu.

 

Wypowiedź Waldemara Pawlaka - Wicepremiera, Ministra Gospodarki

 

 

Wypowiedź Elżbiety Bieńkowskiej - Minister Rozwoju Regionalnego

 

 

Wypowiedź Elżbiety Bieńkowskiej - Minister Rozwoju Regionalnego

 

 

 

Wypowiedź Elżbiety Bieńkowskiej - Minister Rozwoju Regionalnego

 

 

 

 

Wypowiedź Małgorzaty Kuczewskiej-Łaski Prezes Zarządu, Dyrektor Generalnej "Przewozy Regionalne" Sp. z o.o.

 • Pobierz: fot. Iwona Dybowska
 • Pobierz: fot. Iwona Dybowska
 • Pobierz: fot. Iwona Dybowska
 • Pobierz: fot. Iwona Dybowska
 • Pobierz: fot. Iwona Dybowska
 • Pobierz: fot. Iwona Dybowska
 • Pobierz: fot. Iwona Dybowska
 • Pobierz: fot. Iwona Dybowska
 • Pobierz: fot. Iwona Dybowska
 • Pobierz: fot. Iwona Dybowska
 • Pobierz: fot. Iwona Dybowska
 • Pobierz: fot. Iwona Dybowska
 • Pobierz: fot. Iwona Dybowska
 • Pobierz: fot. Iwona Dybowska
 • Pobierz: fot. Iwona Dybowska
 • Pobierz: fot. Iwona Dybowska
 • Pobierz: fot. Iwona Dybowska
 • Pobierz: fot. Iwona Dybowska
 • Pobierz: fot. Iwona Dybowska
 • Pobierz: fot. Iwona Dybowska
 • Pobierz: fot. Iwona Dybowska
 • Pobierz: fot. Iwona Dybowska
 • Pobierz: fot. Iwona Dybowska
 • Pobierz: fot. Iwona Dybowska
 • Pobierz: fot. Iwona Dybowska
 • Pobierz: fot. Iwona Dybowska
 • Pobierz: fot. Iwona Dybowska
 • Pobierz: fot. Iwona Dybowska
 • Pobierz: fot. Iwona Dybowska
 • Pobierz: fot. Iwona Dybowska
 • Pobierz: fot. Iwona Dybowska
 • Pobierz: fot. Iwona Dybowska
 • Pobierz: fot. Iwona Dybowska
 • Pobierz: fot. Iwona Dybowska
 • Pobierz: fot. Iwona Dybowska
 • Pobierz: fot. Iwona Dybowska
 • Pobierz: fot. Iwona Dybowska
 • Pobierz: fot. Iwona Dybowska
 • Pobierz: fot. Iwona Dybowska
 • Pobierz: fot. Iwona Dybowska
 • Pobierz: fot. Iwona Dybowska
 • Pobierz: fot. Iwona Dybowska
 • Pobierz: fot. Iwona Dybowska
 • Pobierz: fot. Iwona Dybowska
 • Pobierz: fot. Iwona Dybowska
 • Pobierz: fot. Iwona Dybowska

Pliki do pobrania

Liczba wyświetleń: 3260

powrót