Aktualności

Posiedzenie Komisji COTER

2011.10.19 20:10 , aktualizacja: 2017.01.31 11:08

Autor: Justyna Niedzielak, Kancelaria Marszałka, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

 • Pobierz: fot. Iwona Dybowska
 • Pobierz: fot. Iwona Dybowska
 • Pobierz: fot. Iwona Dybowska
 • Pobierz: fot. Iwona Dybowska
 • Pobierz: fot. Iwona Dybowska
 • Pobierz: fot. Iwona Dybowska
 • Pobierz: fot. Iwona Dybowska
 • Pobierz: fot. Iwona Dybowska
 • Pobierz: fot. Iwona Dybowska
 • Pobierz: fot. Iwona Dybowska
 • Pobierz: fot. Iwona Dybowska
 • Pobierz: fot. Iwona Dybowska
 • Pobierz: fot. Iwona Dybowska
 • Pobierz: fot. Iwona Dybowska
 • Pobierz: fot. Iwona Dybowska
 • Pobierz: fot. Iwona Dybowska
 • Pobierz: fot. Iwona Dybowska
 • Pobierz: fot. Iwona Dybowska
 • Pobierz: fot. Iwona Dybowska
 • Pobierz: fot. Iwona Dybowska
 • Pobierz: fot. Iwona Dybowska
 • Pobierz: fot. Iwona Dybowska
 • Pobierz: fot. Iwona Dybowska
 • Pobierz: fot. Iwona Dybowska
 • Pobierz: fot. Iwona Dybowska
 • Pobierz: fot. Iwona Dybowska
 • Pobierz: fot. Marcin Kaczmarek
 • Pobierz: fot. Marcin Kaczmarek
 • Pobierz: arch.PZLPiT „Mazowsze”
 • Pobierz: arch.PZLPiT „Mazowsze”
 • Pobierz: arch.PZLPiT „Mazowsze”
 • Pobierz: fot. Marcin Kaczmarek
 • Pobierz: fot. Marcin Kaczmarek

19 października br. odbyło się 9. wyjazdowe posiedzenie Komisji Polityki Spójności Terytorialnej (COTER) Komitetu Regionów. Delegaci przyjechali do Warszawy na zaproszenie członków Komisji COTER - Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika oraz przedstawiciela Związku Gmin Wiejskich RP Leszka Świętalskiego.

 

Kluczowym punktem spotkania była dyskusja w ramach okrągłego stołu na temat, przedłożonego przez Komisję Regionów, pakietu legislacyjnego w sprawie polityki spójności po 2013 roku. Obrady koordynował przewodniczący Komisji COTER Michel Delebarre.

 

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik zaznaczył podczas swojego wystąpienia, że stworzenie kategorii regionów przejściowych, do których kwalifikuje się Mazowsze, było możliwe również dzięki działaniom Komitetu Regionów. Marszałek wypowiedział się w sprawie projektu pakietu rozporządzeń, dotyczących polityki spójności na przyszły okres programowania. W propozycjach dotyczących przyszłości dostrzegamy wiele słusznych rozwiązań, a nacisk kładziemy na realizację celów „Europy 2020“ poprzez wykorzystanie potencjału regionów – podkreślił. Dodał, że pozytywne skutki przyniosą także przedsięwzięcia ukierunkowane na zwiększenie efektywności polityki spójności, a do takich należą m.in. premie za terminowe osiąganie kolejnych celów oraz mechanizm pozwalający na rozliczanie niektórych inwestycji w oparciu o wyniki.

 

Podczas posiedzenia omówiono również program prac bieżących Komisji COTER oraz plany na najbliższe miesiące, w tym działania wyjazdowe w 2012 roku.

 

Wieczorem delegaci goszczący w Warszawie obejrzeli widowiskowy koncert Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze im. Tadeusza Sygietyńskiego.

 


Przewodniczącym Komisji Polityki Spójności (COTER) jest Michel Delebarre (PES/FR). Podstawowe kompetencje Komisji to: spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna, fundusze strukturalne, planowanie przestrzenne, polityka miejska, mieszkalnictwo, transport i transeuropejskie sieci transportu, makroregiony oraz współpraca terytorialna.

 

Komisja Polityki Spójności Terytorialnej (COTER) działa w ramach Komitetu Regionów. Członkowie Komitetu na co dzień mieszkają i pracują w swoich regionach, wypełniając przynależne im obowiązki w samorządach lokalnych lub regionalnych. Dzięki temu znają oni poglądy i problemy społeczności, które reprezentują, a następnie mogą podzielić się tą wiedzą w samym centrum procesów, podczas posiedzeń Komitetu w Brukseli.

Liczba wyświetleń: 1110

powrót