Aktualności

Polityka miejska tematem posiedzenia COTER

2014.02.20 12:40 , aktualizacja: 2017.01.31 10:55

Autor: Nina Małachowska, (KM), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik uczestniczył w obradach posiedzenia Komisji Polityki Spójności Terytorialnej (COTER), na którym przedstawiciele regionów i samorządów rozpoczęli prace nad opinią dotyczącą zintegrowanego programu rozwoju miast Unii Europejskiej.

 

Obecnie 70% ludności Unii Europejskiej mieszka w miastach, które z kolei są odpowiedzialne za około 85% PKB wspólnoty. Abstrahując od  dwóch wielkich metropolii, jakimi są Paryż i Londyn, UE cechuje jedyna w swoim rodzaju policentryczna struktura dużych, średnich i małych miast. Ponad 200 mln Europejczyków mieszka w miastach liczących mniej niż 100 tys. mieszkańców. W swojej opinii Komitet Reginów wezwał Komisję Europejską do stworzenia wspólnego, całościowego programu rozwoju miast, który umożliwi strukturalne i trwałe wpisanie polityki miejskiej w europejskie prawodawstwo.

 

Głos Komitetu Regionów jest ważnym elementem toczącej się właśnie debaty na temat kształtowania polityki miejskiej UE (tzw. „Urban Agenda”) oraz zwiększenia uznania dla roli miast w realizacji polityk unijnych. Dyskusja nad nową opinią KR zbiegła się w czasie zForum pt. „CITIEs: Miasta przyszłości. Inwestycje w Europę”, organizowanej przez Komisję Europejską w dniach 17 i 18 lutego  w Brukseli. Europejski komisarz ds. polityki regionalnej Johannes Hahn zaprosił ważne osobistości zajmujące się polityką miejską do przygotowania podstawy nowego unijnego programu rozwoju  miast. Debata miała zwrócić uwagę na kluczową rolę, jaką mogą odegrać miasta w realizacji szerszych unijnych celów, np. w zakresie przeciwdziałania zmianie klimatu czy też walki z bezrobociem  i wykluczeniem społecznym.

 

Ponadto, członkowie COTER dyskutowali nad opinią własną KR odnośnie pakietu dotyczącego mobilności w miastach.  Na wielu obszarach miejskich obserwuje się wzrastające zapotrzebowanie w zakresie mobilności, co ma wpływ na pogarszający się  stan środowiska ze względu na niską jakość powietrza, wysoki poziom CO2, a także zatory komunikacyjne. Ponieważ logistyka miejska ma znaczący udział w regionalnych łańcuchach dostaw, członkowie COTER postulowali o zoptymalizowanie istniejącej infrastruktury poprzez m.in.: inteligentne systemy biletowe, lepsze systemy planowania podróży, działania na rzecz szczególnie narażonych uczestników ruchu (piesi, rowerzyści), a także lepsze systemy komunikacji typu pojazd-pojazd, pojazd-infrastruktura na obszarach miejskich.

 

Członkowie COTER głosowali także nad opinią dotyczącą Strategii UE na rzecz regionu Morza Adriatyckiego i Morza Jońskiego oraz projektem pt. „Terytorium Europy po 2050 roku”. 

  • Pobierz: fot. Nina Małachowska
  • Pobierz: fot. Nina Małachowska

Liczba wyświetleń: 477

powrót