Aktualności

Mazowsze jako region przejściowy – konferencja

2009.10.16 00:00 , aktualizacja: 2012.05.16 09:12

Autor: Łucja D. Cichocka, Wprowadzenie: Łucja D. Cichocka

15 października br. w Warszawie odbyła się konferencja „Mazowsze – region w okresie przejściowym. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 a przyszła polityka spójności i partnerstwo regionalne”. W spotkaniu uczestniczył m. in. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.
 

Podczas konferencji omawiano sytuację regionów, w których PKB zbliżył się do 75% średniej Unii Europejskiej, czyli tzw. regionów przejściowych.

W swoim wystąpieniu Marszałek Adam Struzik przypomniał, że według danych Eurostatu w roku 2006 Mazowsze osiągnęło 83% średniego unijnego PKB na osobę, przy średnim wskaźniku dla Polski 51 procent. Wysoka średnia PKB w statystykach województwa generowana jest głównie przez Warszawę, której PKB w roku 2006 wyniósł 189% średniego PKB województwa to jest 143 mld zł, a więc 62% całego PKB województwa. Dualizm rozwoju województwa wymaga właściwego zarządzania zarówno obszarem metropolitalnym, jak i całym regionem.

Marszałek Adam Struzik podkreślił również, że w obecnym okresie programowania w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2020 znalazły się priorytety i cele ukierunkowane zarówno na wsparcie centrum, jak i peryferii regionu. Już sam główny cel RPO nawiązuje do „poprawy konkurencyjności regionu przy jednoczesnym zwiększaniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa”. Pozwala to z jednej strony na niwelowanie dysproporcji wewnątrz regionu przy jednoczesnym zmniejszaniu dystansu między Mazowszem, a innymi europejskimi regionami metropolitalnymi.

Liczba wyświetleń: 1073

powrót