Aktualności

Z prac Komitetu Regionów

2018.02.02 11:15 , aktualizacja: 2018.02.28 11:22

Autor: Roman Adamczyk, Bruksela, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Bruksela, na zdjęciu widoczny jest budynek, gdzie obraduje Komitet Regionów Rozmowy o przyszłości...
Marszałek Adam Struzik na...

Za nami 180. Posiedzenie Prezydium Komitetu Regionów i 127. Sesja Plenarna Komitetu Regionów.

 

Program obejmował m.in. wystąpienia Fransa Timmermansa, pierwszego wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej, Antonia Costy, premiera Portugalii, Tomisława Donczewa, wicepremiera Republiki Bułgarii. Przyjęto również kilka opinii i rezolucji, m.in. dotyczących przyszłości programu COSME po 2020 r. (obejmuje wsparcie MŚP), ERASMUS dla przedstawicieli samorządów, dokument refleksyjny otwierający debatę nt. przyszłości finansów UE.

 

Co i jak powinna regulować UE?

Frans Timmermans podkreślił, mówiąc o programie prac Komisji Europejskiej w tej kadencji, że  wszystkie projekty ustaw powinny powstać do maja br. Powołana została specjalna grupa, która dokona, m.in. podziału zadań dla władz lokalnych, regionalnych i UE.  

Antonio Costa, premier Portugalii, były członek Komitetu Regionów, mówił o przyszłości UE oraz konieczności wzmocnienia polityki spójności i władz lokalnych.

Tomisław Donczew przedstawił priorytety Bułgarii w trakcie przewodniczenia Radzie Europy. Motto prezydencji Bułgarii „Jedność to siła”. Podkreślił, że polityka spójności i Wspólna Polityka Rolna to nie tylko „papierek lakmusowy”, a wiara w przyszłość Unii Europejskiej. – Dzięki polityce spójności osiągnięto kluczowe cele. Jesteśmy bardziej powiązani, mamy jeden wspólny rynek, przezwyciężyliśmy kryzys. Mijają już takie problemy, jak spójność. Aktualne i nowe to bezpieczeństwo i migracja – mówił. Prezydencja Bułgarii zakończy się konferencją wysokiego szczebla w czerwcu br. w Sofii.

 

Przyszłość finansowa

W dokumencie refleksyjnym (ang. reflection paper on the future of UE finances) dotyczącym przyszłości finansów UE po 2020 podkreśla się, że Brexit to zmniejszenie budżetu. Komitet Regionów proponuje rozwiązania w kierunku zniesienia rabatów, wzmocnienia zasobów własnych i zwiększenia składek członkowskich. Opowiada się za ostatnim z pięciu scenariuszy rozwoju (zwiększenie budżetu na Wspólną Politykę Rolną i politykę spójności), przedstawionym w Białej Księdze, co oznacza „znacznie więcej wspólnych działań”.

 

Wsparcie dla regionów

W trakcie Sesji Plenarnej odbyło się spotkanie robocze marszałków województw: mazowieckiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego z Anne Quart, sekretarzem stanu ds. europejskich Brandenburgi. To regiony partnerskie, które chcą zdynamizować swoją dalszą współpracę. Takie spotkania to dobra platforma wymiany poglądów. Marszałek Adam Struzik zaakcentował potrzebę współdziałania wokół problematyki obszarów metropolitalnych. Mówił także o nowym podziale statystycznym województwa mazowieckiego oraz o wsparciu celowym dla podregionów na poziomie NUTS 3[1].

 

 

 

 

 

 

[1] Obszar Unii Europejskiej podzielony jest na tzw. NUTS-y (Nomenklatura Jednostek Statystyki Terytorialnej). W Unii Europejskiej istnieje pięć poziomów tej klasyfikacji i obejmują one całe terytorium Unii Europejskiej.

 

Liczba wyświetleń: 320

powrót