Aktualności

Europejskie forum na temat spójności terytorialnej i przyszłości polityki spójności

2008.11.03 00:00 , aktualizacja: 2012.06.02 14:28

Autor: Edyta Gruszka, Wydział Współpracy z Zagranicą, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik uczestniczył w konferencji na temat spójności terytorialnej i przyszłości polityki spójności UE, która odbyła się w dniach 30-31 października br. w Paryżu.
 

Konferencja została zorganizowana przez Prezydencję francuską UE we współpracy z Komitetem Regionów, Komisją Europejską i Związkiem Regionów Francji. Komisję Europejską reprezentowała m. in. Danuta Hubner, Komisarz ds. Polityki Regionalnej. Wśród prelegentów znaleźli się także przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Komitetu Regionów, OECD, Rządu Francji, instytucji naukowo - badawczych i stowarzyszeń międzyregionalnych. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele regionów, samorządów lokalnych, instytucji publicznych i społeczeństwa obywatelskiego.

W kontekście opublikowanej w październiku Zielonej Księgi Komisji Europejskiej podczas konferencji dyskutowano o roli polityki spójności wobec wyzwań globalnych, których wpływ na równowagę między regionami będzie coraz bardziej wyraźny (globalizacja gospodarcza, zmiany klimatyczne, zarządzanie energią, demografia, polaryzacja społeczna). Jednocześnie zwracano uwagę na trudności w poszukiwaniu konsensusu w zakresie wyznaczenia obszarów interwencji tej polityki, znalezienia równowagi między różnymi komponentami Strategii Lizbońskiej (konwergencja, konkurencyjność regionów i zatrudnienie, współpraca terytorialna), do której polityka ta wyraźnie się odwołuje.

Marszałek Adam Struzik wziął udział w warsztacie poświęconym Wspólnej Polityce Rolnej i rozwojowi obszarów wiejskich. Był to jeden z warsztatów, w trakcie których analizowano kierunki zmian wielkich polityk wspólnotowych, mających silny wpływ terytorialny i uczestniczących w tworzeniu spójności terytorialnej.

Liczba wyświetleń: 511

powrót