Aktualności

Polityka spójności kluczem do harmonijnego rozwoju UE

2011.10.12 15:35 , aktualizacja: 2017.01.31 11:07

Autor: Nina Małachowska, Kancelaria Marszałka, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

 

 

O wzmacnianiu spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz zmniejszaniu dysproporcji rozwojowych europejskich regionów dyskutowano w dniach 11-12 października br. podczas obrad Komitetu Regionów. Wziął w nich udział Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. 92. Sesja plenarna KR była jedną z pięciu, organizowanych co roku, podczas których Komitet Regionów określa swoją ogólną politykę i wydaje opinie.

 

 

11 października br. Komitet Regionów poddawał pod głosowanie szereg opinii, które dotyczyły m.in.: kierunku europejskiego programu na rzecz budownictwa socjalnego, współpracy terytorialnej w regionie Morza Śródziemnego poprzez instrument Makroregionu Adriatycko-Jońskiego, programu „Small Business Act” dla Europy oraz zintegrowanej polityki przemysłowej w erze globalizacji. Obradowano także nad projektem rezolucji Komitetu Regionów „W kierunku 17. Konferencji ONZ w sprawie Zmian Klimatu”. Najwięcej uwagi poświęcono jednak kwestiom dotyczącym polityki spójności – komplementarności działań krajowych oraz ogólnoeuropejskich podejmowanych na rzecz zmniejszania nierówności w rozwoju gospodarczym i społecznym.

 

Podczas obrad podkreślono, że celem polityki spójności jest wspieranie harmonijnego rozwoju całej Unii i jej Regionów, a w konsekwencji zmniejszanie dysproporcji i eliminacja zacofania regionów mniej uprzywilejowanych. Ponadto stwierdzono, że polityka spójności w połączeniu z działaniami publicznymi na różnych szczeblach, powinna odgrywać kluczową rolę w propagowaniu harmonijnego rozwoju całej UE.

 

Ostatniego dnia sesji członkowie Komitetu Regionów skupili się przede wszystkim na roli władz lokalnych i regionalnych w realizacji celów Strategii „Europa 2020”. Jest ona przekrojowym planem reformy strukturalnej dla UE oraz programem wyjścia z kryzysu poprzez bardziej efektywne i zintegrowane zarządzanie. Podkreślono niepowodzenie Strategii Lizbońskiej oraz stwierdzono, że w ramach Strategii „Europa 2020” należy poczynić bardziej odważne, praktyczne kroki. Regiony powinny na nowo określić swoją pozycję na szczeblu działań ogólnoeuropejskich. Konsekwencja i zaangażowanie w definiowanie potrzeb oraz aktywne wdrażanie konkretnych działań mogą odegrać kluczową rolę w procesie wdrażania Strategii „Europa 2020”.

 

Komitet Regionów obradował także nad kwestiami dotyczącymi Europejskiego Planu Działań na rzecz administracji elektronicznej na lata 2011-2015 oraz nad metodami rozwijania europejskiego wymiaru sportu.

Liczba wyświetleń: 842

powrót