Aktualności

Umacnianie współpracy w Komitecie Regionów

2012.03.12 11:10 , aktualizacja: 2012.03.13 14:48

Autor: Aleksandra Prandota, Kancelaria Marszałka, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

9 marca br. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik uczestniczył w nadzwyczajnym posiedzeniu Grupy Politycznej EPP (Europejska Partia Ludowa) w Brukseli.

 

Podczas posiedzenia prezydent wspólnoty autonomicznej Murcji, wiceprzewodniczący Komitetu Regionów, który obecnie przejmuje przewodnictwo w KR Ramón Luis Valcárceal Siso przedstawił główne założenia działań planowanych na lata 2012-2014. Należą do nich przede wszystkim wzmacnianie pozycji KR oraz usprawnienie komunikacji pomiędzy Komitetu a innymi instytucjami europejskimi. Nacisk położony będzie na wypracowanie instytucjonalnych ram współpracy m.in. z Parlamentem Europejskim i jego komisjami oraz Radą Unii Europejskiej. Ważnym zadaniem nowego przewodniczącego ma być także wspieranie założeń strategii Europa 2020 związanych z unijną dynamizacją gospodarczą, dążeniem do wzrostu zatrudnienia w Europie oraz promocją kultury i dziedzictwa.

 

Spotkanie było również okazją do debaty zprzewodniczącym Wilfriedem Martensem,poświęconej projektowi programu Grupy EPP. Dyskusja nabrała szczególnego znaczenia w świetle planowanego na ten rok  Kongresu Grupy EPP, który odbędzie się w Bukareszcie.Przewodniczący Europejskiej  Partii Ludowej (EPP) potwierdził wagę polityki spójności i rozwoju regionalnego, stymulujących postęp w całej Europie. Poparł także kandydaturę Ramóna Luisa Valcárceala Sisco na przewodniczącego Komitetu Regionów, podkreślając że jego wybór przyczyni się do wspierania spójności gospodarczej i społecznej w europejskich regionach i miastach.

  • fot. arch. KR
  • fot. arch. KR
  • fot. arch. KR

Liczba wyświetleń: 602

powrót