Aktualności

Rozwój regionalny okiem naukowców

2016.05.20 09:40 , aktualizacja: 2016.05.20 10:28

Autor: oprac.na podst.mat. MBPR, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • Członkowie zespołu redakcyjnego pisma fot.Agnieszka Stabińska
  • przedsztwiciele rady naukowej i zespołu redakcyjnego fot.Agnieszka Stabińska
  • Nowa redaktor naczelna pisma dr inż. arch. Adriana Barbara Cieślak fot.Agnieszka Stabińska
  • Przedstawiciele Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego fot.Agnieszka Stabińska
  • Periodyk MazowszeStudia Regionalne nr16 fot.Agnieszka Stabińska

Dyskusja nad nową perspektywą i kierunkami rozwoju periodyku naukowego „MAZOWSZE Studia Regionalne” zdominowała posiedzenie rady naukowej i zespołu redakcyjnego pisma. Spotkaniu, które odbyło się w siedzibie urzędu marszałkowskiego, przewodniczył marszałek Adam Struzik.

 

MAZOWSZE Studia Regionalne

To pierwszy samorządowy, bezpłatny periodyk naukowy na Mazowszu. Ukazuje się od grudnia 2008 r. Czasopismo powstało, by promować w kraju i za granicą efekty pracy mazowieckich ośrodków naukowych, dorobek badaczy z regionu mazowieckiego oraz opracowania poświęcone wynikom badań dotyczących szeroko rozumianej problematyki rozwoju Mazowsza. Wydawcą jest Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, pod auspicjami Samorządu Województwa Mazowieckiego. Ukazuje się w cyklu półrocznym. Periodyk umieszczono w wykazie czasopism naukowych prowadzonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pismo jest także indeksowane w międzynarodowych bazach publikacji naukowych, takich jak CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities) czy bazie czasopism humanistycznych i społecznych.

 

Dotychczasowe działania i nowa perspektywa

Periodyk promuje dorobek badaczy oraz efekty pracy mazowieckich ośrodków naukowych. Na jego łamach prezentowane są opracowania poświęcone wynikom badań dotyczących szeroko rozumianej problematyki rozwoju Mazowsza oraz polityce publicznej. Pismo dostępne jest w ważniejszych placówkach naukowych na terenie całego kraju oraz w większości mazowieckich bibliotek. Redaktor naczelna pisma, dr inż. arch. Adriana Barbara Cieślak przedstawiła nowe kierunki rozwoju pisma. Mówiła również o zaproszeniu do współpracy naukowców zagranicznych. W trakcie dyskusji członkowie rady redakcyjnej zdecydowali, że periodyk stanie się w przyszłości opiniotwórczym pismem naukowym, ukierunkowanym na problematykę bliską samorządowcom. Ma być miejscem wymiany zarówno myśli naukowej, jak i dobrych praktyk w obszarze rozwoju i planowania regionalnego oraz polityki spójności. Czasopismo ma także inicjować dyskusje naukowe na tematy interesujące z punktu widzenia samorządowców.

Wszystkich, którzy chcieliby się zapoznać z dotychczasowym dorobkiem pisma zapraszamy na stronę internetową mazowszestudiaregionalne.pl, dostępną w wersji polskiej i angielskiej.

Liczba wyświetleń: 816

powrót