Aktualności

Wrześniowe posiedzenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego

2011.09.05 16:10 , aktualizacja: 2012.02.27 09:33

Autor: Justyna Michniewicz, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

 • fot.Agnieszka Stabińska
 • fot.Agnieszka Stabińska
 • fot.Agnieszka Stabińska
 • fot.Agnieszka Stabińska
 • fot.Agnieszka Stabińska
 • fot.Agnieszka Stabińska
 • fot.Agnieszka Stabińska
 • fot.Agnieszka Stabińska
 • fot.Agnieszka Stabińska
 • fot.Agnieszka Stabińska
 • fot.Agnieszka Stabińska
 • fot.Agnieszka Stabińska
 • fot.Agnieszka Stabińska

Radni,  na posiedzeniu 5 września 2011 r., przyjęli stanowisko, w którym zwracają się do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o uznanie polityki spójności za jeden z głównych priorytetów działań rządu w przygotowaniu perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020, a w tym uwzględnienie potrzeb rozwojowych regionów przejściowych oraz obszarów metropolitalnych.

 

W przyjętym stanowisku Sejmik zwrócił się do Rządu RP m.in. o „skuteczne zabieganie o wprowadzenie możliwości korzystania ze środków celu I polityki spójności w nowej perspektywie przez regiony, które dopiero w ostatnich latach przekroczyły próg 75 proc. poziomu PKB na mieszkańca w UE”. Wyliczenia bieżących dochodów województwa mazowieckiego na mieszkańca nie uwzględniają np. obciążenia tzw. janosikowym. Ponadto Mazowsze jest nadal regionem o niskim poziomie rozwoju infrastruktury.

 

Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął także uchwałę w sprawie dofinansowania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego. Dotacja udzielona  zostanie 94 podmiotom na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył na ten cel 5 mln zł.

 

Radni przyjęli także uchwałę w sprawie obejmowania udziałów w spółce Port Lotniczy Warszawa-Modlin. Objęcie udziałów nastąpi w sytuacji, gdy będzie to uzasadnione dla obsługi zadłużenia spółki, wynikającego z wyemitowanych obligacji.

 

Województwo mazowieckie przystąpi do sieci ENCORE – Konferencji Środowiskowej Regionów Europy. Udział w tej organizacji umożliwi m.in. pozyskiwanie wiedzy z dziedziny ekologii i ochrony środowiska czy wzrost kompetencji kadry urzędniczej. Członkostwo w sieci jest bezpłatne.

 

Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego zwrócił się do marszałka województwa z propozycją włączenia w struktury uczelni Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Warszawie, nad którym już od wielu lat opiekę naukowo-dydaktyczną sprawuje Instytut Polityki Społecznej UW. Radni przyjęli tę propozycję, podejmując stosowną uchwałę.

 

Przegłosowano również zmiany w uchwałach dotyczących: przyznania dotacji gminom z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych...” oraz określenia zadań, na które przeznaczone będą środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku. Przyjęto zmiany statutów mazowieckich jednostek służby zdrowia oraz uchwały dotyczące rozstrzygnięcia wezwań do usunięcia naruszenia prawa i zmiany uchwały Nr 76/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Liczba wyświetleń: 1849

powrót