Szczepienia przeciwko pneumokokom dla osób po 50 roku życia

Informacje o programie

Celem głównym „Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 50 roku życia z województwa mazowieckiego” na lata 2021–2023 jest zmniejszenie ryzyka zachorowań na choroby spowodowane zakażeniem Streptococcus pneumoniae u minimum 0,7 proc. populacji docelowej w latach 2021–2023.

 

Świadczenia zaplanowane w programie

Program zakłada przeprowadzenie:

  • lekarskiego badania kwalifikacyjnego,
  • podania szczepienia.

Kto może uczestniczyć w programie?

Do programu mogą być zakwalifikowane osoby powyżej 50 roku życia, mieszkające na terenie województwa mazowieckiego, które udzielą świadomej zgody na udział w programie oraz przejdą pozytywnie lekarskie badanie kwalifikacyjne.

O włączeniu do programu decyduje kolejność zgłoszeń, natomiast pierwszeństwo do udziału w programie ma personel medyczny zatrudniony w podmiotach leczniczych, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym lub w których posiada udziały – po spełnieniu wszystkich kryteriów kwalifikacji do udziału w programie.

 

Budżet programu

Okres realizacji Programu został zaplanowany na lata 2021–2023. Planowany budżet programu został określony w wysokości 6 000 000 zł, zgodnie z poniższym podziałem:

  • 2021 r.: 1 000 000 zł;
  • 2022 r.: 2 500 000 zł;
  • 2023 r.: 2 500 000 zł.

Program sfinansowany zostanie w całości z budżetu województwa mazowieckiego.

 

Pozytywna opinia o programie

Program uzyskał warunkowo pozytywną opinię Prezesa Agencji Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 26/2021 z dnia 10 maja 2021 r. Treść dokumentu została dostosowana do uwag zawartych w opinii.

 

Realizacja programu

Zgodnie z art. 48b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej będzie dokonany w drodze konkursu ofert.

 

Planuje się, że od sierpnia 2021 r. mieszkańcy Mazowsza będą mogli zgłaszać się do wybranych podmiotów leczniczych, aby skorzystać ze świadczeń w ramach programu.

Lista podmiotów realizujących „Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 50 roku życia z województwa mazowieckiego” zostanie opublikowana po rozstrzygnięciu konkursu ofert.

 

Opis problemu zdrowotnego

Streptococcus pneumoniae (pneumokoki) są to mikroorganizmy kolonizujące górne drogi oddechowe, przyczyniające się do powstawania zarówno zakażeń inwazyjnych (z krwiopochodnym rozsiewem bakterii) jak i zlokalizowanych (umiejscowionych). Rezerwuar tego patogenu stanowi jedynie nosiciel lub człowiek chory. Do transmisji dochodzi podczas kontaktu człowiek-człowiek, a bakteria przenosi się drogą kontaktu bezpośredniego lub/i drogą kropelkową, podczas kaszlu i kichania. Wrotami zakażenia są górne drogi oddechowe .

 

Pneumokoki mogą wywoływać choroby, takie jak zapalenie: opon mózgowo-rdzeniowych, ucha środkowego, zatok, płuc (przebiegające z posocznicą i zapaleniem opon mózgowo- rdzeniowych), kości, otrzewnej, osierdzia, wsierdzia oraz zakażenie tkanek miękkich. Najcięższą postacią zakażenia pneumokokowego jest tzw. inwazyjna choroba pneumokokowa (IChP). W pojęciu tym mieści się zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, sepsa (posocznica) i zapalenie płuc z bakteriemią.

 

Streptococcus pneumoniae jest wiodącym czynnikiem etiologicznym zakażeń na świecie. Zakażenie pneumokokami występuje we wszystkich grupach wiekowych, szczególnie narażone są dzieci poniżej 2 roku życia i osoby powyżej 65 roku życia. Ponadto na zakażenia podatne są osoby z wrodzonymi lub nabytymi zaburzeniami odporności humoralnej, z brakiem śledziony lub jej niewydolnością, chorzy na AIDS, dzieci z implantami ślimakowymi oraz dzieci uczęszczające do żłobka i przedszkola. Powszechnym miejscem pobytu pneumokoków są śluzówki nosa i gardła. Jeśli bakterie tylko się tam znajdują, nie wywołując żadnych objawów chorobowych, mówi się o nosicielstwie. To najczęstsza forma współistnienia pneumokoków z człowiekiem, dotycząca głównie najmłodszych dzieci do 5 roku życia.

 

Obecnie skutecznym sposobem wykorzystywanym w profilaktyce zakażeń pneumokokowych są szczepienia ochronne, których celem jest zmniejszanie ryzyka występowania inwazyjnych chorób pneumokokowych, jak i stymulacja odpowiednich mechanizmów układu odpornościowego w przypadku zakażenia.

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.