Kierunki działań w zakresie polityki zdrowotnej województwa mazowieckiego na lata 2018-2021

Promocja i ochrona zdrowia

Dla wspierania lokalnych inicjatyw oraz tworzenia warunków ułatwiających dokonywanie wyborów sprzyjających zdrowiu, Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, opracował dokument „Kierunki działań w zakresie polityki zdrowotnej województwa mazowieckiego na lata 2018-2021”.

 

Plan, opracowany i dostosowany do możliwości województwa, wspomoże realizację zadań w obszarze promocji i ochrony zdrowia. Wyznaczone cele i kierunki polityki zdrowotnej pozwolą na optymalizację planowanych programów polityki zdrowotnej, a także wyznaczą kierunki współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego w tym obszarze.

 

 

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.